Πρόσκληση 2ης/2019 έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

2ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (19-2-2019)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   15-2-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ.29

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                    Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                    Δημήτριο

                                   7.- Βυτινιώτη                              Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  19ην  Φεβρουαρίου 2019   ημέρα της εβδομάδα Τρίτη  ώρα  13: 00  π. μ. σε   ΤΑΚΤΙΚΗ  Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση  και διάθεση πιστώσεων  για  την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  και εξουσιοδότηση  του προέδρου  για τις περαιτέρω ενέργειες.
2 Αποδοχή  πίστωσης ποσού  23.000 €  προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων  ως τακτική επιχορήγηση  για το έτος 2019 και κατανομή  της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια  των Σχολικών Κοινοτήτων.
3 Περί  εγκρίσεως του προγράμματος ΕΣΠΑ  2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Μια  νέα   Αρχή  στα ΕΠΑ. Λ)  και   ανοίγματος διακριτού Τραπεζικού Λογαριασμού.
4 Περί  συζητήσεως    εγγράφου   του  2ου   Γενικού Λυκείου Κιάτου, περί  εξοπλισμού  του σχολείου του.

  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email