Πρόσκληση 15ης/2020 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

15ην  TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (5-10-2020)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   1-10-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 287

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Βαφειαδάκη                              Αριστείδη

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Βυτινιώτη                                 Δήμητρα

                                   7.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ    Κιάτου

                                

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  5ην  Οκτωβρίου 2020   ημέρα της εβδομάδα  Δευτέρα  ώρα  14: 00  μ. μ. σε  τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση  αρχικού αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση ταμπλό μπάσκετ έξι (6) τεμαχίων στο  1ο  ΕΠΑ. Λ Κιάτου.
2 Έγκριση  αρχικού αιτήματος για την κατασκευή μεταλλικής ράμπας για την πρόσβαση στον ανελκυστήρα ΑΜΕΑ στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Κιάτου.
3 Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Οικονόμου  Ηλία  σχετικά με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
4 Περί παραχωρήσεως  ή μη  της βοηθητικής αίθουσας του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην κ.  Πότου Ευριδίκη –Μαρία  για ξιφασκία.
5 Έγκριση και διάθεση  πιστώσεων  για την  Σχολική Επιτροπή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης καθώς  εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

  

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email