Πίνακας θεμάτων 15ης Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Πίνακας θεμάτων συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 16 – 05 – 2013

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν

Της αριθ. 15 / 2013 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
της 15 – 05 – 2013

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγ. Ιωάννη Κιάτου Ιορδάνη Οικονομίδη.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 155/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : « Περί εγκρίσεως του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων για την Εγκατάσταση και Λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 156/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έκδοση Κανονισμού επιβολής Τελών χρήσεως του Συστήματος Κοινοχρήστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 157/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Διορισμός Υδρονομέων».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 158/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Τρόπος διανομής νερού στις αρδευόμενες περιφέρειες που αρδεύονται από τις κοινοτικές γεωτρήσεις Μπάζα, Φιλιάνδρα, Ντελή-Φιλιάνδρα».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 159/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου- Καισαρείας).
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 160/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄Κορίνθου (Κλημεντίου- Καισαρείας) με θέμα :
« Σύνταξη Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013».
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 161/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Έκδοση ψηφίσματος κατά της Επιστράτευσης των Εκπαιδευτικών.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 162/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το μήνα Μάιο του 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 163/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

2. Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας για το έτος 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 164/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

3. Έγκριση ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 165/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

4. Αποδοχή ποσών 18.156,00€ και 1.846,00€ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού «ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», Τροποποίηση προϋπολογισμού και αποχαρακτηρισμός χρηματοδότησης για την κάλυψη άλλων λειτουργικών αναγκών του Δήμου .
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 166/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

5. Αποδοχή Προέγκρισης Δημοπράτησης της πράξης με τίτλο: Αγροτική οδοποιία (Τμήμα Α’ & Τμήμα Β’) Ε.Ο. Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα –
Παναγιά (Α’ Ειδ. Προϋπολογισμός 2011)» Δήμου Σικυωνίων Μέτρο 321
του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»
(Π.Α.Α. 2007-2013) και τροποποίησης προϋπολογισμού.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 167/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

6. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του κέντρου και της παραλιακής ζώνης της πόλεως του Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων» .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 168/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

7. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτ. Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής, από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 169/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

8. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ (Κ.Α.Π Επενδυτικών
Δαπανών 2013).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 170/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

9. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ (Κ.Α.Π Επενδυτικών
Δαπανών 2013).
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 171/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

10. Αναγκαιότητα προμηθειών για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 172/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

11. Συμμετοχή Δημοτικών Συμβούλων στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαΐου στα Ιωάννινα.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 173/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 174/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

13. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αριθ.Απόφ. 175/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

14. Προστασία – Αναβάθμιση της Ιστορικής Αρχαιολογικής περιοχής της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας και αναγνώρισει ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της Ουνέσκο.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 176/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

15. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα : «Εκμίσθωση Βοσκοτόπων».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 177/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

16. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μποζικών με θέμα : «Πρόταση για μίσθωση Λιβαδιού στη Θέση «Βάγκαλι» της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2013».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 178/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

17. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Καισαρίου της Δημ. Ενότητας Στυμφαλίας με θέμα: Οργάνωση άρδευσης των καλλιεργειών αναδασμού για έτος 2013 και της περιοχής
«Καραχότζα».
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 179/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

18. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ψαρίου της Δημ. Ενότητας Στυμφαλίας με θέμα : Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο 2013.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 180/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

19. Έγκριση της αριθ. 17/2013 απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου, περί Καθορισμού και οριοθέτησης των θέσεων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και τροποποίηση της αριθ. 41/2012 απόφασή τους ως προς τις παρ. 1&2 .
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-

20. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας Μητσόπουλου Ηρακλή που βρίσκεται στην τοποθεσία «Παλαιόκαστρο» επί της Ε.Ο. Φενεού – Δερβενίου της τ.κ. Στενού της Δ.Ε Φενεού .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 181/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

21. Διαγραφή χρεών από καταλόγους διαφόρων τελών λόγω παρέλευσης πενταετίας .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 182/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

22. Διαγραφή χρεών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων, Δ.Ε. Φενεού και Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων .
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 183/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

23. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 184/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Στυμφαλίας» της αριθ. 28/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 185/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου» της αριθ. 08/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 186/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Κλημεντίου» της αριθ. 17/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
ΟΜΟΦΩΝΑ-
Αριθ.Απόφ. 187/13 Αριθ. Πρωτ. ΠΡΟΣ:

ΟΜΟΦΩΝΑ-
ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ-
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΟΜΟΦΩΝΑ- ΑΝΑΒΟΛΗ

Print Friendly, PDF & Email