Πρόσκληση 11ης/2019 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

11ην   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  (5-11-2019)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κιάτο   1-11-2019

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 274

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Μπουζιάνη –Τσαντίλα              Βασιλική

                                    2.- Παπαβασιλείου                         Νικόλαο

                                    3.- Νανόπουλο                               Βασίλειο

                                    4.- Κουκουμέλη                              Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                        Αικατερίνη

                                    6.- Βυτινιώτη                                 Δήμητρα

                                   7.- Πανάγου                                   Παναγιώτα

                                   8.- Εκπρόσωπο  της μαθητικής Κοινότητας  του 1ου  ΕΠΑ. Λ

                                 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος  όροφος)} την  5ην  Νοεμβρίου  2019   ημέρα της εβδομάδα Τρίτη  ώρα  13: 30  π. μ. σε  τακτική  Δημόσια Συνεδρίαση,  της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Συγκρότηση  σε σώμα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
2 Περί  ορισμού οικονομικού διαχειριστή  του Νομικού Προσώπου (Σχολική  Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
3 Περί  εξουσιοδοτήσεως των Διευθυντών των Σχολικών  Μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε  λογαριασμούς της Τράπεζας Πειραιώς.
4 Περί  αποδοχή πίστωσης ποσού (32.365,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (3η Κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2019 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5 Περί  παραχωρήσεως  δέκα (10)  αιθουσών διδασκαλίας στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρία στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου, για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού (Θαλής 2019-2020)
6 Περί παραχωρήσεως αιθουσών του διδασκαλίας για την στέγαση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, στο 1ο Γυμνάσιο Κιάτου.
7 Περί  ορισμού μέλους  της Σχολικής  Επιτροπής  για  συγκρότηση  των Σχολικών  Συμβουλίων  του Ν. 1566/1985.
8 Περί  εγκρίσεως διενέργεια  της προμήθειας για την προμήθεια Γάλακτος στις καθαρίστριες της Σχολικής Επιτροπής.
9 Έγκριση και διάθεση πιστώσεων  για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εξουσιοδότηση του προέδρου για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΖΑΡΚΟΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email