Πρόσκληση της 23ης τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 25877
Κιάτο 9 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τ Δημοτικ.. Σύμβουλο κ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 16η Δεκεμβρίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Σταματόπουλος
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Απόδοση λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής στον δημοτικό υπάλληλο Τσήρο Νικόλαο για την πληρωμή τελών ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου.

2.- Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση κλειστού
Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου».

3.- Εγκριση πρακτικών διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή Δημοτικού
Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Σικυώνος».

4.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής του Δικηγόρου Ζαχαριά Αριστείδη για δικαστικές
ενέργειές του και διάθεση πίστωσης.

5.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας για
δικαστικές ενέργειές της και διάθεση πίστωσης.

6.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Καλλιάνων» προϋπ. €
7.200,00 από ΣΑΤΑ 2011

7.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Δροσοπηγής» προϋπ. €
7.200,00 από ΣΑΤΑ 2011

8.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Επισκευή-συντήρηση οδοποιϊας Τ.Κ.
Καστανιάς» προϋπ. € 7.200,00 από ΣΑΤΑ 2011

9.- Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίου Τ.Κ. Διμηνιού» προϋπ. € 7.200,00

10.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 17-11-2011 Ανακοπή ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου του Βασόπουλου Γεωργίου και λοιπών κατά του Δήμου Σικυωνίων και της αριθμ. 4/2001 αποφάσεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου.

11.- Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού € 500,00 από την κ. Ρόζα Κοββατζή για τις ανάγκες της πόλης.

12.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

13.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο Σικυωνίων.

14.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Οδοποιϊα Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού» προϋπ. € 30.000,00

15.- Εκδίκαση ένστασης κατά του διαγωνισμού για την «Προμήθεια ιστών φωτισμού και λοιπών υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό κοινοχρήστων χώρων».

16.- Σύνταξη προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012.

Print Friendly, PDF & Email