Πρόσκληση Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 21468
Κιάτο 17 Οκτωβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.-Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών Τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου.

2.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης».

3.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση κτηνοτροφικού στεγάστρου στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού.

4.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση εργασιών «Επισκευής υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων» προϋπ. € 70.800,00

5.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου «Ανακαίνιση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κάτω Ταρσού» προϋπ. € 12.600,00

6.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου «Διαμόρφωση- συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου» προϋπ. € 12.600,00

7.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Καισαρίου» προϋπ. € 10.000,00

8.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου «Ολοκλήρωση επέκτασης νέου κοιμητηρίου Τ.Κ. Καισαρίου» προϋπ. € 11.000,00

9.- Απευθείας ανάθεση και ψήφιση πίστωσης του έργου «Οδοποιϊα Τ.Κ. Κλημεντίου » προϋπ. € 7.200,00

10.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε υπόθεση Μαγκαφά Σοφίας και Παπαστεφανάτου Παναγιώτου κατά του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας περί αναστολής εκτελέσεως της 447/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου»

11.- Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση πολιτικής αγωγής σε μήνυση κ. ΄Αγγελου Τσουλούφα κατά Ουρανίας Γεωργούση περί παράβασης δικαστικής Απόφασης σε υπόθεση ψεκασμών με φυτοφάρμακα δίπλα σε Σχολείο.

12 .- Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου της Αγγελικής συζ. Χαράλαμπου Διαμαντή κατά του Δήμου Σικυωνίων σχετικά με αναγνώριση δικαιούχου αποζημίωσης ακινήτου της.

13.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου στην από 15-10-2010 Αίτηση του Κοκκώνη Σωτηρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά του Δήμου και του ΟΑΕΔ , σχετικά με την απασχόλησή του σε πρόγραμμα Stage».

14.- Ορισμός Συμβολαιογράφου για αποδοχή κληρονομιάς ΄Αννας Τσουτσάνη.

15.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής του Δικηγόρου Τσατσάνη Βασιλείου για δικαστικές ενέργειές του και διάθεση πίστωσης.

16.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής της Δικηγόρου Γεωργούλια Κωνσταντίνας για διευθέτηση νομικών υποθέσεων του Δήμου και διάθεση πίστωσης.

17.- Εγκριση δαπάνης αμοιβής του Δικηγόρου Σώκου Αποστόλου για δικαστικές ενέργειές του και διάθεση πίστωσης.

18.- Ορισμός Δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξωδίκου κατά Κων/νου Παπαγιαννόπουλου από κατάληψη δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Γκούρας.

19.- Ορισμός Δικαστικού επιμελητή για επίδοση εξωδίκου κατά Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ» για παράλειψη αποκατάστασης αποχετευτικού δικτύου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος.

20.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση δαπανών.

21.- Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Γονούσας»

Print Friendly, PDF & Email