Πρόσκληση Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07-10-2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 22-11-2011
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 24228
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Χουσελά Ευάγγελο
2.- Καρακούση Ευάγγελο
3.- Ζάρκο Δημήτριο
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Βυτινιώτη Χαρίλαο
6.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 25ην Nοεμβρίου 2011 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 02: 00 μ.μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως σχετικά με την Αίτηση της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών Κιάτου.
2 Περί συζητήσεως κανονιστικής απόφασης σχετικά με την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
3 Περί συζητήσεως αλλαγή χωροθέτησης Λαϊκής Αγοράς στο Κιάτο.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Print Friendly, PDF & Email