Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

                                                                                Αριθμ. πρωτ: 6932        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Ημ/νία:12-4-2023

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                       

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

    

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 Απριλίου 2023 ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63  του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν  για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στο  παρακάτω  θέμα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023.

           

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email