Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Αριθμ. πρωτ:21013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                               Ημ/νία: 27-12-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

    

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 09:00  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63  του Ν.3852/2010 όπως ισχύουν  για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στο  παρακάτω  θέμα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο  σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2023.

 

           

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email