Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                               

                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Αριθμ. πρωτ:17423        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                        Ημ/νία:03-11-2022

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                    

 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

    

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 08  Νοεμβρίου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00   σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στο  παρακάτω  θέμα:

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

 

           

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email