Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Εκτελεστική Επιτροπή

 

Κιάτο 1/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2022

 

 

τακτική συνεδρίαση

Δευτέρα  05.09. 2022

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

v  κ.κ. Αντιδημάρχους Δήμου Σικυωνίων Σικυωνίων
1) Δομετίου Βασίλειο 2) Θελερίτη Γεώργιο 3) Κουτρέτση Σπυρίδων 4) Μπουζιανή-Τσαντίλα Βασιλική
5) Μυττά Ιωάννη 6) Σαρχάνη Κων/νο 7) Σώκο Δημήτριο 8) Τσολάκο Γεώργιο

 

Παρακαλούμε τις προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10.30’πμ για τη συμμετοχή σας, σε τακτική συνεδρίαση τις Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133), προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί του μοναδικού θέματος με τίτλο «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 2022»                                                

 

Ο πρόεδρος

 

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email