Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                           Αριθμ. πρωτ:16008

                                                            Ημ/νία:16/11/2021

                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                   

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                             

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

    

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα τηv 22η Νοεμβρίου 2021  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 10:30   σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στo παρακάτω  θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email