Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                    Αριθμ. πρωτ:15074

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Ημ/νία: 03-11-2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                             

 

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

    

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα τηv 08η Νοεμβρίου 2021  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα  και ώρα 10:00   σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στo παρακάτω  θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

 

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

 

Print Friendly, PDF & Email