Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 8318 Κιάτο 12 – 04 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 17- 04 – 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00΄σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Διαχείριση απορριμμάτων .

2. Αξιοποίηση του Λιμένα Κιάτου και η συμβολή του στην Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου .

3. Έγκριση της αριθ. 2/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο:
«Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται
από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά».

4. Έγκριση της αριθ. 3/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο:
«Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν.
Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την οδό 25η Μαρτίου
και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την οδό
Κλεισθένους» .

5. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,
του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάπλαση Κοινόχρηστου Χώρου
στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδού Ποσειδώνος ,
Κολοκοτρώνη, Μιαούλη & Πετμεζά».

6. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,
του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ.
Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια
έως την οδό 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό
Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους» .

7. Έγκριση της αριθ. 33/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Σικυωνίων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας)» .

8. Έγκριση της αριθ. 183/2012 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου Α & Β τριμήνου 2012 και υποβολή στο Δ.Σ».

9. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Σικυώνος με θέμα: «Γνωμοδότηση για αναστολή Υπ. Απόφασης περί συγχώνευσης των Δημοτικών Σχολείων Σικυώνος (Βασιλικού) και Μουλκίου και πρόταση άμεσης υλοποίησης της αριθ. 517/2011 Α.Δ.Σ.».

10. Μεταφορά θέσης Λαϊκής Αγοράς Κιάτου, έδρα του Δήμου Σικυωνίων.

11. Υποβολή πρότασης του Δήμου στα πλαίσια της Πρόσκλησης με κωδικό 40 του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων» .

12. Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/Θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013 .

13. Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Β/Θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων έτους 2013 .

14. Καθορισμός αμοιβής του Δικηγόρου Γεωργίου Λιάκη για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης (άρθρο 72 παρ. 1 ιε Ν. 3852/2010).

15. Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης της επιτροπής ποιότητας Ζωής με θέμα:«Συζήτηση της απόφασης της Επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων για το έτος 2013 του Δήμου μας» .

16. Παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Οδ. Ανδρούτσου μπροστά από τον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό «Παιδότοπος».

17. Έγκριση της 2/2013 απόφασης Τοπ. Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Τιτάνης με θέμα: « Ορισμός Υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2013».

18. Ματαίωση της διάλυσης της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου».

19. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2013.

20. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους
2013.

21. Επιχορήγηση πολιτιστικού Συλλόγου .

22. Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου .

23. Έγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεσινού .

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου» της αριθ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση τουαλετών Δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου» της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Προς : α] κ. Δήμαρχο,  β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.                                                                                                            

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε  Τ Α Κ Τ  Ι Κ  H   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό  Κατάστημα  την  28 – 03 – 2013  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα  20:00΄ μ. μ. σύμφωνα  με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10   για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο  Πρόεδρος

 

                                              Λεονάρδος Αναστάσιος

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής του Μεγ. Βάλτου.

 

 1. Διαχείριση απορριμμάτων.

 

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιϊα (Τμήμα Α΄και Τμήμα Β΄) Ε.Ο Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα- Παναγιά ( Α΄Ειδ. Προϋπολογισμός 2011)» Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» ( Π.Α.Α. 2007 – 2013) καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης».  

 

 1. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομ. έτους 2013 για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 1ου Δημοτ. Σχολείου Κιάτου Δήμου Σικυωνίων».

 

 1. Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  οικονομικού έτους 2013.

 

 1. ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών ανταλλακτικών κλπ αναλωσίμων για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το οικον. έτος 2013.

 

 1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου για το έτος 2013 μετά από άγονη δημοπρασία.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Καστανιάς.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Μουλκίου.

 

 1. Παραχώρηση δυο αιθουσών από το κληροδότημα Τσουτσάνη στο Σύλλογο «Σικυωνίων Πολιτών» .

 

 1. Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε τράπεζα .

 

 1. Ανάκληση της αριθ. 516/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

 1. Οικονομική ενίσχυση σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

 

 1. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 255/2011 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.-

 

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Δ. Κ. Κιάτου».

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2013 -2014.

 

 1. Ιδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για την περισυλλογή και φύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και συγκρότηση συνεργείου περισυλλογής.

 

 1. Γνωμοδότηση  σχετικά με την περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης για κάλυψη των αναγκών της ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ», στη θέση

      « Αχούρι» της Τ.Κ. Κυλλήνης του Δήμου Σικυωνίων Π.Ε Κορινθίας.

 

 1. Παράταση μίσθωσης του ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου,  που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κοββατζή και Λυκούργου και χρησιμοποιείται ως περίπτερο από την κ. Παπαγιαννοπούλου Μαγδαλινή.

 

 1. Κοπή δένδρων, δυτικά του ποταμού Ελισσώνα.

 

 1. Κοπή δένδρου επί της οδού Αράτου, και στη δεξιά πλευρά αυτής, στο ύψος της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Αγγελάκο Παναγιώτη.

 

 1. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας  Μητσόπουλου Ηρακλή, που βρίσκεται στην τοποθεσία «Παλαιόκαστρο» επί της Ε.Ο. Φενεού Δερβενίου της Τ.Κ. Στενού της Δ.Ε. Φενεού.

 

 1. Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων  Δήμου Φενεού» και χορήγηση παράταση προθεσμίας εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Ανακαίνιση γηπέδου Ποδοσφαίρου Ανατολικής Τραγάνας Κιάτου.

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας.

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Τ.Κ.  Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Κ. Κιάτου».

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημοτική Οδοποιϊα Δημοτικής Ενότητας Φενεού».

 

 1. Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Σικυώνος» της αριθ. 55/2011 μελέτης της Τ.Υ.  του Δήμου.

 2. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία  του κ. Παναγιώτη Ρουμπέκα που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κροκιδά και Κράτωνος στο Κιάτο.

 

 1. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αράτου μπροστά από το σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος κατά τις ώρες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.

 

        

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Προς : α] κ. Δήμαρχο,  β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.                                                                                                            

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε  Τ Α Κ Τ  Ι Κ  H   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό  Κατάστημα  την  28 – 03 – 2013  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ   και ώρα  20:00΄ μ. μ. σύμφωνα  με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10   για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο  Πρόεδρος

 

                                              Λεονάρδος Αναστάσιος

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

 1. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μελέτη για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής του Μεγ. Βάλτου.

 

 1. Διαχείριση απορριμμάτων.

 

 1. Αποδοχή ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιϊα (Τμήμα Α΄και Τμήμα Β΄) Ε.Ο Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα- Παναγιά ( Α΄Ειδ. Προϋπολογισμός 2011)» Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» ( Π.Α.Α. 2007 – 2013) καθώς και των Ειδικών Όρων αυτής και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης».  

 

 1. Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομ. έτους 2013 για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας 1ου Δημοτ. Σχολείου Κιάτου Δήμου Σικυωνίων».

 

 1. Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

 

 1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος  οικονομικού έτους 2013.

 

 1. ΄Εγκριση διενέργειας προμηθειών ανταλλακτικών κλπ αναλωσίμων για την συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου για το οικον. έτος 2013.

 

 1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου για το έτος 2013 μετά από άγονη δημοπρασία.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Καστανιάς.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

 

 1. Εγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Μουλκίου.

 

 1. Παραχώρηση δυο αιθουσών από το κληροδότημα Τσουτσάνη στο Σύλλογο «Σικυωνίων Πολιτών» .

 

 1. Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε τράπεζα .

 

 1. Ανάκληση της αριθ. 516/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου .

 

 1. Οικονομική ενίσχυση σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

 

 1. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 255/2011 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης.-

 

 1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Δ. Κ. Κιάτου».

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη διετία 2013 -2014.

 

 1. Ιδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης για την περισυλλογή και φύλαξη ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων και συγκρότηση συνεργείου περισυλλογής.

 

 1. Γνωμοδότηση  σχετικά με την περιβαλλοντική έκθεση που αφορά το έργο: «Ανόρυξη γεώτρησης για κάλυψη των αναγκών της ΖΗΡΕΙΑΣ ΕΠΕ», στη θέση

      « Αχούρι» της Τ.Κ. Κυλλήνης του Δήμου Σικυωνίων Π.Ε Κορινθίας.

 

 1. Παράταση μίσθωσης του ακινήτου, ιδιοκτησίας του Δήμου,  που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κοββατζή και Λυκούργου και χρησιμοποιείται ως περίπτερο από την κ. Παπαγιαννοπούλου Μαγδαλινή.

 

 1. Κοπή δένδρων, δυτικά του ποταμού Ελισσώνα.

 

 1. Κοπή δένδρου επί της οδού Αράτου, και στη δεξιά πλευρά αυτής, στο ύψος της Συνεταιριστικής Τράπεζας.

 

 1. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Αγγελάκο Παναγιώτη.

 

 1. Χορήγηση παροχής ύδρευσης στο ακίνητο ιδιοκτησίας  Μητσόπουλου Ηρακλή, που βρίσκεται στην τοποθεσία «Παλαιόκαστρο» επί της Ε.Ο. Φενεού Δερβενίου της Τ.Κ. Στενού της Δ.Ε. Φενεού.

 

 1. Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης με τίτλο «Μελέτη κατασκευής εξωτερικών υδραγωγείων  Δήμου Φενεού» και χορήγηση παράταση προθεσμίας εκπόνησης της εν λόγω μελέτης.

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – Ανακαίνιση γηπέδου Ποδοσφαίρου Ανατολικής Τραγάνας Κιάτου.

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας.

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιϊας Τ.Κ.  Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Κ. Κιάτου».

 

 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Δημοτική Οδοποιϊα Δημοτικής Ενότητας Φενεού».

 

 1. Εγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού Αναψυκτηρίου Τ.Κ. Σικυώνος» της αριθ. 55/2011 μελέτης της Τ.Υ.  του Δήμου.

 2. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία  του κ. Παναγιώτη Ρουμπέκα που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Κροκιδά και Κράτωνος στο Κιάτο.

 

 1. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αράτου μπροστά από το σούπερ Μάρκετ Μαρινόπουλος κατά τις ώρες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων.

 

        

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
07- 03 – 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση μελέτης του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός Παραλίας Δ.Κ. Κιάτου», προϋπολογισμού 70.000,00 €.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 – 02 – 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τοπικής Κοινότητας Φενεού» στο πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 -2013 (Π.Α.Α. 2007 -2013 και των ειδικών όρων αυτής, τροποποίηση προϋπολογισμού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων ένταξης.

2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την υπογραφή του ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2020- Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013 -2014.

3. Διορθώσεις επί της Πράξης Εφαρμογής της Π.Ε. Πλατάνια: α) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 648 Δ΄/14.6.1993 και β) αλλαγή του προβολικούς συστήματος σε ΕΓΣΑ 87, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

4. Καθορισμός οριογραμμών οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου βόρεια της ιδιοκτησίας Στέλιου Άννας.

5. Έγκριση της αριθ. 84/2012 απόφασης της ΔΕΥΑΣ με τίτλο: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή του τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης».

6. Τροποποίηση της αριθ. 54/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
με τίτλο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (ΔΕΥΑΣ)».

7. Έγκριση της αριθ. 10/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ»
με θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού οικον. Έτους 2013.

8. Παραχώρηση αρδευτικής γεώτρησης σε ενιαίο φορέα, σύμφωνα με την αριθ. 10/2012 απόφαση της Τ.Κ. Σουλίου .

9. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης της Επιτροπής ποιότητας ζωής με θέμα: Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας ζωής στους Τομείς
αρμοδιότητάς της για το έτος 2012».

10. Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

11. Μείωση ύψους μισθώματος που καταβάλλεται από το ΚΤΕΛ για το
ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου, που βρίσκεται στο Κιάτο και στη
συμβολή των οδών Κοββατζή και Λυκούργου.

12. Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ Κιάτου.

13. Έγκριση διενέργειας προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό του
Δήμου .

14. Υπογραφή της Σύμβασης εγγραφής μεταξύ της «VIVA» Υπηρεσίες
Πληρωμών Α.Ε. και του Δήμου Σικυωνίων .

15. Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα «Jessica» με θέμα:
«Αντικατάσταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου φωτισμού
του Δήμου».

16. Ορισμός δύο δημοτ. Συμβούλων από την παράταξη της μειοψηφίας
για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 4018/2011.

17. Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης,
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων .

18. Καθορισμός στάσεων μαθητικών δρομολογίων στη Δ.Ε Φενεού.

19. Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Δήμου στην Κοινωφελή
Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων.

20. Έγκριση της αριθ. 1/2013 απόφασης του Τ.Σ. της Τ.Κ. Λαλιωτίου.

21. Μετατόπιση περιπτέρου κ. Ψυχογιού Πέτρου του Βλασίου.

22. Μετατόπιση περιπτέρου κ. Δάγκα Παρασκευής.

23. Ανάκληση της αριθ. 36/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

24. Έγκριση της αριθ. 3/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου με τίτλο
«Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου Εκθέσεων Τ.Κ. Στυμφαλίας»

25. Έγκριση της αριθ. 2/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου με τίτλο
«Ανέγερση διώροφου κτιρίου Πολλαπλών χρήσεων με χώρους
Συνάθροισης και Εστίασης Κοινού στην Τ. Κ. Παναράματος »

26. Έγκριση και παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη κατασκευής
εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου Φενεού.

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιϊα Δ.Κ.
Κιάτου» της αριθ. 8/2012 μελέτης της Τ.Υ.

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση –
Ανακαίνιση Γηπέδου Ποδοσφαίου Ανατ. Τραγάνας Κιάτου» της
αριθ. 20/2011 μελέτης της Τ.Υ.

29. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ καθώς και 1η παράταση
προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού
Καταστήματος Τ.Κ. Μεσινού» της αριθ. 6/2012 μελέτης της Τ.Υ.

30. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου
Κιάτου» της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ.

31. Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή – Συντήρηση τουαλετών
Δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου» αριθ. μελέτης 48/2011 Τ.Υ.

32. Άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις
Δημοσίων Χώρων Οικισμών» της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ
πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας» της αριθ. 24/2012 μελ. της Τ.Υ.

34. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:
«Επισκευή – πρώην Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Κυλλήνης», της αριθ. 5/2012
μελέτης της Τ.Υ.

35. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με
τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.
Παραδεισίου», της αριθ. 45/2011 μελέτης της Τ.Υ.

36. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης προμήθειας με τίτλο:
«Προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων
(λογισμικό και αντλίες)», της αριθ. 24/2012 μελέτης της Τ.Υ.

37. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου» αριθ. μελέτης
57/2011 της Τ.Υ.

38. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Αποπεράτωση επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού Σχολείου
Τ.Κ. Μοσιάς» αριθ. μελ. 24/2011 της Τ.Υ.

39. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου
«Ύδρευση Δ.Ε. Στυμφαλίας» αριθ. μελέτης 7/2009 της Τεχν. Υπηρ.
πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

40. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση Γυμνασίου Καλλιάνων», της αριθ.
33/2010 μελέτης της Τ.Υ.

41. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Στυμφαλίας»,
της αριθ. 30/2010 μελέτης της Τ.Υ.

42. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Αποκατάσταση αποχετευτικού δικτύου (ομβρίων) Τ.Δ.
εκτός Λαύκας και Ψαρίου», της αριθ. 48/2010 μελέτης της Τ.Υ.

43. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτ. Σχολείου Ψαρίου», της
αριθ. 11/2010 μελέτης της Τ.Υ.

44. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Οικ. Καρτέρι Τ.Δ. Καστανιάς», της αριθ. 41/2010 μελέτης της Τ.Υ.

45. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Δημοτική Οδοποιϊα Τ.Δ. Ψαρίου», της αριθ. 24/2010 μελέτης
της Τ.Υ.

46. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του
έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικής Οδοποιϊας Τ.Δ.», της
αριθ. 39/2010 μελέτης της Τ.Υ.

47. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης του Κιάτου-Β’ Τμήμα», της αριθ. 77/2009 μελέτης της Τ.Υ.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ Μηκώνης

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Κιάτο 22-1-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 18

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι οκτώ (28) Ιανουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού πεντακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (507,50€) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αρ. πρωτ. 463/27.06.2012 και αφορά τη συνέχιση της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 757/24-05-2011 και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την έκδοσή της.

2. Έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (3.552,50 €) για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης με αρ. πρωτ. 764/02.07.2012 και αφορά τη με αρ. πρωτ. 1035/19.06.2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» και εξουσιοδότηση υπαλλήλου για την έκδοσή της.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 1051

Κιάτο 18 – 01 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 23 – 01 – 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ψήφιση Τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2013.

2. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας για το έτος 2013.

3. Προγραμματική συμφωνία του Δήμου Σικυωνίων με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση παρεμβάσεων αναβάθμισης οδοφωτισμού με χρηματοδότηση μέσω του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA.

4. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

5. Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα «Ψήφιση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων».

6. Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα «Ψήφιση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων».

7. Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα «Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων».

8. Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού Οικον. έτους 2013».

9. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικον. έτος 2013.

10. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την εκκαθάριση αρχείων του Δήμου από το έτους 2013 μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης.

11. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων.

12. Ορισμός Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό από το έτος 2013, μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησης.

13. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2013.

14. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 € για το έτος 2013.

15. Μείωση τέλους κατάληψης αιγιαλού.

16. Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν.3463/2006.

17. Επί της αιτήσεως του κ. Παπαργυρίου Γεωργίου.

18. Έγκριση Προγραμματικής σύμβασης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την τριετία 2013 – 2015.

19. Καθορισμός εργασίας της Υπηρεσίας καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου μας.

20. Ορισμός αναπληρωτών Δημάρχου στην τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων Λαϊκών Αγορών σε παραγωγούς (Π.Δ. 51/2006 άρθρ. 3 παρ. 6).

21. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.

22. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Αγγελάκο Παναγιώτη.

23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Ε. Σικυωνίων», της αριθ. 18/2012 μελέτης της Τ.Υ.

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ. 19/2012 μελέτης της Τ.Υ.

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτ. Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου», της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.

26. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία Καραχάλιου Παναγιώτη επί της οδού Κροκιδά 44 στο Κιάτο.

27. Κοπή δένδρου επί της οδού Αναστ. Κορδή μπροστά από την ιδιοκτησία Οικονόμου Γεωργίου.

28. Κοπή δένδρου (επικίνδυνο πεύκο) επί της οδού Κανελλοπούλου 14 μπροστά από την ιδιοκτησία του Ρίσκα Παναγιώτη.

Print Friendly, PDF & Email