Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Κιάτο  11/5/2020

Αρ. πρωτ.:3576

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

 

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 15η Μαΐου  2020 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα 20:00 μ.μ.  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020 ,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.         Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου.
2.         Κάλυψη από ιδίους πόρους επιπλέον ποσού για την χρηματοδότηση της προτεινόμενης Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1ου ΚΑΙ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΑΤΟΥ» από τον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019» του  Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου.
3.         Πρόταση Αξιοποίησης Δημοτικών Υποδομών για Ανάπτυξη Δικτύου Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων.
4.         Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Β΄ Κατανομή).
5.         Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας,  Πολιτισμού, Αθλητισμου Σικυωνιων «Η ΜΗΚΩΝΗ»  .
6.         Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού, Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
7.         Ανάκληση της αριθ. 195/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Δωρεάν παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ)» .
8.         Επί της από 30-4-2020 Γνωμοδότησης  του Προέδρου την Κοινότητας Φενεού μετά το με αριθ. 214Φ.109.1/ 14-4-2020 αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου .
9.         Περί  χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα συσκευασίας και τυποποίησης φρούτων  και λαχανικών, ιδιοκτησίας Αλεξίου Μενούνου, που βρίσκεται στη θέση Αρκούδα της Κτηματικής Περιφέρειας Μουλκίου.
10.     Περί  χορήγησης άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα  οινοποιϊας – ποτοποιϊας – οξοποιϊας  με την  επωνυμία «ΕΛΛΟΙΝΟ  ΕΠΕ» ιδιοκτησίας Χριστόδουλου  Βασδέκη, Παναγιώτη Μαβίδη και Ελένης Ξένου, που βρίσκεται  στη θέση Τσάκριζα της Κτηματικής Περιφέρειας Μουλκλίου.
11.     Επί αιτήματος κ. Τσοπανάκη  Εμμανουήλ για την τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώματος της οδού Φιλύρα πλησίον του πλατάνου στο Κιάτο.
12.   Επί αιτήματος κ.ας Φίλη Σοφίας για  τοποθέτηση προστατευτικών μπαρών έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της, επί της οδού Κανάρη 1,  για την αποτροπή στάθμευσης αυτοκινήτων επί του πεζοδρομίου.
13.     Χορήγηση παράτασης  της με αριθ. πρωτ. 15875/2019 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων  και της εταιρείας  «ΤΟΒΕΑ  Μ.Ε.Π.Ε.» για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ  ΑμΕΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .
14.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α. Σ. Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ ΕΙΔΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)». 
15.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ,Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29Ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ. Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» .
16.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ.  ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
17.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ. Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ».
18.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
19.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΙΑΤΟΥ». 
20.     Έγκριση της αριθ. 96/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής  με θέμα:  «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2020 Δήμου Σικυωνίων».
21.     Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email