Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη  17  Απριλίου  2019

Κιάτο  12/04/2019

Αρ. πρωτ.:  4339……

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  Τετάρτη 17 Απριλίου  2019 και ώρα  20:00’ μ.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

α/α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1.       Επί αιτήματος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του πρώην Δημ. Σχολείο ΤΚ Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού, προκειμένου να αποθηκευτούν τα ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Σικυώνας.
2.       Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικών , Βρεφικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» .
3.       Έγκριση Νέου  Κανονισμού λειτουργίας της Λαϊκής  Αγοράς της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου,  του Δήμου Σικυωνίων .
4.       Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε.  για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Σικυωνίων

(ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2019) . 

5.       Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων Άρδευσης (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2018)  .
6.       Απευθείας Ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση,  στη ΔΕΔΔΗΕ  Α.Ε του 2ου υποέργου : Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης της πράξης με τίτλο: «Αναπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής – 1ος Ειδικός προυπολογισμος».
7.       Έκτακτη Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»  για ενίσχυση του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αναλύεται στην αριθ.7/2019 Α.Δ.Σ.
8.       Ανάκληση της αριθ. 81/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εγκριση της 4/2019 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους  2019» .
9.       Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων σε εκδήλωση του Κυνηγητικού Συλλόγου Κιάτου.
10.   Αποδοχή Διάθεσης με συμβολικό τίμημα προϊόντων ξύλου από το Κρατικό Εργοστάσιο κατεργασίας ξύλου Καλαμπάκας στην Τ.Κ. Αρχαίας  Φενεού .
11.   Επί της αριθ. 53/2017 απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνός – Κιατου με θέμα: «Επί αιτήματος κ. Τουμπανακη Γεωργίου».
12.   Επί του αριθ.8039/1/39/8-3-2019 εγγράφου του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνίων με θέμα: «Αναζήτηση Δημοσίων Οικημάτων για τη μεταστέγαση Αστυνομικών Υπηρεσιών, που στεγάζονται σε μισθωμένα ακίνητα – Κατασκευή νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων».
13.   Επί της αριθ. 19/2019 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων με θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρου ξένων Γλωσσών Κορινθίας (PALSO) για την διενέργεια εξετάσεων».
14.   Επί του αριθ. 47/1-4-2019 εγγράφου του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σικυωνας – Ξυλοκάστρου Κορινθίας περί,

« Παραχώρηση χώρου για την εναπόθεση των διδακτικών  βιβλίων των Δημοτικών Σχολείων  του Δήμου Σικυωνίων «.

15.   Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου για την στέγαση του Κυνηγητικού Συλλόγου Κιάτου  .
16.   Επί αιτήματος πολιτών σχετικά με την συνέχιση της λειτουργίας του  Φαρμακείου Φ.Υ.Κ. του ΕΟΠΥΥ
17.   Επί του από 4-4-2019 αιτήματος του Ελληνικού Ωδείου Παράρτημα Κιάτου περί, «Παραχώρηση της αίθουσας θεάτρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης» .
18.   Επί του από 19-2-2019 αιτήματος της κ. Μπεγλίτη Σταυρούλας  περί , «Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν του Ρarking ιδιοκτησίας της στη οδό Μπουμπολίνας 29 στο Κιάτο».  
19.   Επί του από 19-3-2019   αιτήματος του κ.  Καραγεώργου  Ιωάννη  περί «Έγκριση  εισόδου – εξόδου  οχημάτων επί αγροτικής  οδού, στη θέση «Πλακόπετρα» έμπροσθεν του  Εργαστηρίου  Παραγωγής Παγοκύβων  στην  Τ. Κ.  Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού του Δήμου Σικυωνίων». 
20.   Επί του από 19-3-2019   αιτήματος της ΛΑΡΣΙΝΟΣ  Α.Ε περί, « Έγκρισης ή μη χορήγησης  άδειας εισόδου εξόδου σε μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος  στη θέση Αρκούδα Περιφέρειας Τ.Κ. Μουλκίου.
21.   Επί αιτήματος  της κ.  Γκίκα Στυλιανής  περί Τοποθέτησης  σήμανσης ΚΟΚ απαγόρευσης στάθμευσης  επί της οδού Αριστοτέλους 51 στο Κιάτο.
22.   Επί αιτήματος  του κ. Καπέλλου  Χρήστου περί, «Αντικατάστασης πέντε (5) μόνιμων κολωνακίων με αποσπώμενα, έμπροσθεν

του καταστήματος του στην οδό Εθν. Αντίστασης 79 στο Κιάτο» .

23.   Άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : Εργασίες συντήρησης της Π.Ε.Ο Κορίνθου Πατρών στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & Επισκευής φθορών στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο που προκλήθηκαν από πλημμύρες».
24.   Γνωμοδότηση  για την τροποποίηση της υπ’ αριθ.  108951/2615/27-04-2015 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι  για την επέκταση της υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 1000 αμνεοεριφίων πάχυνσης σε δυναμικότητα 7000 αμνοεριφίων πάχυνσης και 40  μοσχαριών πάχυνσης της εταιρείας «Σπύρος Οικονομόπουλος &  Σια ΟΕ» που βρίσκεται επί της επαρχιακής οδού Κιάτου  –  Γκούρας στη θέση (Καμάρι)  της Τ. Κ. Καρτερίου, Δ. Ε. Στυμφαλίας, Δήμου Σικυωνίων, Ν. Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου.
25.   Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου : «Αντιμετώπιση Ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες στην Τ.Κ. Γονούσας»  της αριθ. 6/2017  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
26.   Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : «Αποκατάσταση δικτύου ηλεκτροδότησης χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου, από ποταμό Ελισσώνα έως οδό Σωτ. Πούλου»  της αριθ. 15/2015  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου
27.   Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία»   της αριθ. 3/2016  μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
28.   Έγκριση απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»  .
29.   Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.
30.   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

 

Print Friendly, PDF & Email