Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  2  Απριλίου  2019

 

Κιάτο  28/03/2019

Αρ. πρωτ.: ……3686……

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  Τρίτη 2 Απριλίου  2019 και ώρα  20:00’ μ.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ       ΔΙΑΤΑΞΗ
1.         Αποδοχή της με Α.Π.: 1703/465/Α3/18.03.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», με Κωδικό ΟΠΣ 5021547 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
2.         Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον Άξονα προτεραιότητα: «Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων» στην πρόσκληση V με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  Η΄ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» .
3.         Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 για τον Δήμο Σικυωνίων» .
4.         Έγκριση χορήγησης ειδών διατροφής μέσω διατακτικών σε οικονομικά αδύναμους δημότες σύμφωνα με τις διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/06 όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 4483/17
5.         Έγκριση της αριθ. 49/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση Προυπολογισμού Οικ. έτους 2019 για την εγγραφή πίστωσης ποσού 97.418,40 €  Οικονομική ενίσχυση (αντικατάσταση οικοσκευής) πληγέντων από την πλημμύρα της 29-9-2018» .
6.         Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του Δήμου Σικυωνίων από την πλημμύρα της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 για την αντικατάσταση της οικοσκευής και τον καθορισμό δικαιούχων.
7.         Έγκριση της υπ. αριθ. 1 /2019 μελέτης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΤΟ Δ.Α.Κ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» μετά των τευχών δημοπράτησης όπως αυτή συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τ.Υ. του Δήμου .
8.         Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού για το «κληροδότημα Στεφόπουλου» Τ.Κ.  Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού).
9.         Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
10.     Επικαιροποίηση της αριθ. 388/2018 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου & Δήμου Σικυωνίων για το έργο με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αγοράς Αρχ. Σικυώνας».
11.     Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο:

«Βελτίωση οδού Μεσινού – Αρχ. Φενεού – Λίμνη Δόξα» .

12.     Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Εργασίες αποκατάστασης κατεστραμμένου οχετού στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου Ν. Κορινθίας» .
13.     Έγκριση σύναψης προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «Κατασκευή τοιχου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Λαλιωτίου».
14.     Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για τις ανάγκες των Τ. Κ. Λάυκας και  Καστανιάς .
15.     Τροποποίηση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου Υγείας Κιάτου .
16.     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
17.     Επί του αριθ. Φ.20.2/1756/28-3-2019 εγγράφου της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης  Ν. Κορινθίας με θέμα : «Υποβολή προτάσεων για ίδρυση νέων Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» .
18.     Κατανομή λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων  Α/θμιας και Β/Θμιας Εκπ/σης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 67.020,00 € ( 1η κατανομή 2019) .
19.     Έγκριση Πρακτικών Καταστροφής υλικού των Σχολείων 1ου ΓΕΛ Κιάτου και Γυμνασίου Κρυονερίου .
20.     Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων .
21.     Επιχορήγηση Αθλητικών  Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων.
22.     Έκτακτη Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ»  για ενίσχυση του προϋπολογισμού έτους 2019 όπως αναλύεται στην αριθ.7/2019 Α.Δ.Σ.
23.     Επί του αιτήματος του κ. Δημητρίου Βασιλακόπουλου περί, «Απαλλοτρίωσης τμήματος κάθετα της οδού Εθν. Αντιστάσεως στην Τ.Κ. Διμηνιού».
24.     Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην  Διοργάνωση «Αγώνων Τρίαθλου»  στη Λίμνη Δόξα την 6η Ιουλίου 2019 .
25.     Επί της αριθ. 1/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης

«Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ», περί: «Παραχώρησης χρήσης μέρους των εγκαταστάσεων της για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης».

26.     Παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε Δημοτική οδό στη Δ.Κ. Σικυώνος  – Κιάτου σε Άτομο με Ειδικές Ανάγκες  .
27.     Επί του αριθ. 216/12-3-2019 εγγράφου Δ/νσης Β/θμιας εκπ/σης Κορινθίας 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου με θέμα : «Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού θεάτρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης».
28.     Επί του αριθ. 260/13-2-2019 εγγράφου της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού θεάτρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης».
29.     Επί του αριθ. 9/7-3-2019 εγγράφου της Β’  ΕΛΜΕ Κορινθίας  με θέμα:  «Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού θεάτρου για πραγματοποίηση ημερίδας».
30.     Επί αιτήματος της κ. Δομετίου Άννη περί «Παραχώρησης χρήσης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου  για πραγματοποίηση Αθλητικής Εκδήλωσης».
31.     Επί του αριθ. 106/16-1-2019 αιτήματος του «ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΙΑΤΟΥ» περί, «Παραχώρησης αίθουσας Δημοτικού θεάτρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης».
32.     Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας»   της αρ. 8/2018 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.
33.     Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού» .
34.     Έγκριση της αριθ.28/2019 απόφασης  του Ν.Π.Δ.Δ. Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προυπολογισμού τρέχοντος έτους»   
35.     Έγκριση της αριθ. 70/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, για την τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου» .
36.     Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email