Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019

Κιάτο  8/02/2019

Αρ. πρωτ..1446….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου  2019 και ώρα  20:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

α/α ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.       Αποδοχή  της ένταξης στο ΠΔΕ 2018 του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018» με κωδ. ΣΕ87100016 .  
2.       Έγκριση Κανονισμού Σήματος, Μεταλλίων & Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων Δήμου Σικυωνίων .
3.       Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας για το έτος 2019.
4.       Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σικυωνίων για το έτος  2019.
5.       Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτου για την απευθείας εκμίσθωση του Δημοτικού ακινήτου της οδού Λυκούργου 3 στην Δ. Κ. Σικυωνίων – Κιάτου.
6.       Έγκριση του τροποποιημένου πίνακα ανακατανομής Π/Υ (παράρτημα ΙΙ) του έργου «Αποκάλυψη, Προστασία και Ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου της   Σικυώνας (Β’ ΦΑΣΗ)  και Διερεύνηση του αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας».
7.       Αποδοχή της 78020/28.12.2018 (ΑΔΑ: 7ΥΙ9465ΧΘ7-2ΚΨ) απόφαση ΥΠΕΣ συμπληρωματικής κατανομής στο Δήμο Σικυωνίων ποσού 59.961,35€ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, προερχόμενο από ΚΑΠ έτους 2018.
8.       Αποδοχή της αριθ. 78021/28.12.2018 (ΑΔΑ: 7Μ3Φ465ΧΘ7-3Ν1) απόφαση ΥΠΕΣ συμπληρωματικής κατανομής στο Δήμο Σικυωνίων ποσού 11.970,00€  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων, προερχόμενο από ΚΑΠ έτους 2018.
9.       Έγκριση της αριθ.1/20109 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςμε θέμα: «Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της  έτους 2018,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010.
10.   Επί του αριθ.344/22-11-2018 εγγράφου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων περί,  «Έκτακτης επιχορήγησης» .
11.   Χορήγηση άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στην Δ.Κ  και στις Τ.Κ. του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2019.
12.   Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων σε συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Πολιτισμός-Αθλητισμός: Αναπτυξιακά Πρότυπα Πόλεων & Ποιότητας Ζωής», που θα πραγματοποιηθεί την  15η και 16η Φεβρουαρίου 2019  στο Δήμο Αλμωπίας-Λουτρά Πόζαρ .
13.   Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνιων στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού που διοργανώνει η ΙΤΒ Berlin 2019 και ο Ε.Ο.Τ.
14.   Επί του από 21-1-2019 αιτήματος του κ. Ντάλη  Θεοφάνη περί, συμψηφισμού  οφειλών με δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για εγκατάσταση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε δημοτικό ακίνητο που μισθώνει.
15.   Επί αιτήματος του κ. Σταθούλη Σπυρίδωνα περί,  χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος και βρίσκεται την Τ.Κ. Στενού ΔΕ Φενεού.
16.   Επί αιτήματος των  Σ. Κονδύλη – Δ. Παπανικολάου Ο.Ε. περί,   απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους
17.   Επί αιτήματος της κ. Ζούμα Χρυσάνθης  περί,   απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της .
18.   Επί αιτήματος της κ. Σαρροπούλου Μάρθας περί,  απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της .
19.   Επί του με αριθ. πρωτ. 271/28-1-2019  αιτήματος του Λυκείου Ελληνίδων περί, παραχώρησης αίθουσας  για τις ανάγκες του σωματείου τους.
20.   Επί του από 24-1-2019 αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Πασίου  περί παραχώρησης της αίθουσας στην οποία στεγάζεται ο Ναυτικός Όμιλος  για την πραγματοποίηση της αποκριάτικης εκδήλωσή τους.
21.   Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων .
22.   Άρση διακοπής εργασιών του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών και  βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. Στυμφαλίας και της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων» της αριθ.23/2017 μελέτης της Τ.Υ.
23.   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
24.   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ.  ΜΕΣΙΝΟΥ , Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αρ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ.
25.   Έγκριση 2ου Ειδικού Προϋπολογισμού & επικαιροποίηση της  15/01/2019 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΔΚ ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΤΜΕΖΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΛΥΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ», της  αρ. 01/2017 μελέτης της Τ.Υ.
26.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
27.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΣΟ & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)», της  αρ. 09/2016 μελέτης της Τ.Υ.
28.   Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΚ ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ», της αρ. 06/2015 μελέτης της Τ.Υ.
29.   Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων».
30.   Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
31.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email