Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ.  13738

                                                                                                                                           Κιάτο   05-09-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

19η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 9η Σεπτεμβρίου  2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   9η Σεπτεμβρίου   2022 ημέρα Παρασκευή   και  ώρα 19:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με

τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί:

α) με φυσική παρουσία και

β) με τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 46731/13-7-2022 για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                  Κατανομή  λειτουργικών δαπανών έτους 2022 των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων (Γ’ Κατανομή.
2.                  Έγκριση της αριθ. 262/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Έκθεση Πεπραγμένων Α΄ εξαμήνου 2022 της Οικονομικής Επιτροπής».  
3.                  Έγκριση της αριθ. 263/2022 απόφασης  Ο.Ε.  με θέμα: «Προέλεγχος Εισηγητικής Έκθεσης Β΄ τριμήνου 2022 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».  
4.                  Επί του με αριθ. πρωτ. 11556/27-7-2022 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής περί: «Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου και καταλογισμού εξόδων».
5.                  Επί του με αριθ. πρωτ. 12804/18-8-2022 εγγράφου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής περί: «Αναγκαιότητας κοπής τριών (3) δένδρων λόγω επικινδυνότητας» .
6.                  Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων με τον αναπληρωτή του, για «Συγκρότηση της «Επιτροπής  Χαρακτηρισμού Πολυσύχναστων Παραλιών έτους 2023»
7.                  Επί του με αριθ. πρωτ. 12095/4-8-2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «Αίτημα έγκρισης κατασκευών επί της πλατείας Φιλύρα».
8.                  Έγκριση της αριθ. 3/2022  απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Λαύκας με θέμα: Λήψη μέτρων προστασίας του ελατοδάσους συμπλέγματος Λαύκας κατά την κατασκευή εναέριου  δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ για την ηλεκτροδότηση κεραίας  COSMOTE  στη θέση  «Μαυροβούνι».
9.                  Έγκριση της αριθ. 17/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου περί ,  «Απόκτησης εδαφικής λωρίδας για διαπλάτυνση και πεζοδρόμηση Κοινοτικής οδού».
10.                Έγκριση της αριθ. 19/2022 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου περί ,  «Απόκτησης εδαφικής λωρίδας για διαπλάτυνση και πεζοδρόμηση Κοινοτικής οδού μπροστά από την οικία Γ. Χασούρα και Ι. Πάππα» .
11.                Ονομασία Γηπέδου Κοινότητας Ασπροκάμπου του Δήμου Σικυωνίων.
12.                Επί αιτημάτων Αθλητικών Σωματίων για τοποθέτηση απινιδωτών στο Δημοτικό Γυμναστήριο και το γήπεδο Ανατολικής Τραγάνας του Δήμου Σικυωνίων.
13.                Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ (ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ) κατόπιν αιτήματος του κ. Θάνου Χρήστου, εντός των ορίων του οικισμού Πασίου και επί δημοτικής οδού, του Δήμου Σικυωνίων.
14.                Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΜΑΧΑΛΙΩΤΗ Ο.Ε στη θέση Αγ. Γεώργιος εκτός Σχεδίου πόλης και επί δημοτικής οδού .
15.                Επί του αριθ. 6519/ 2022 αιτήματος της Καρακούση Ελένης περί, χορήγηση άδειας τοποθέτησης

απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος επί της  οδού Κροκιδά αριθ. 16 έμπροσθεν της

ιδιοκτησίας της (parking) .

16.                Επί του αριθ.12931/2022 αιτήματος του Παπαργυρίου Γεώργιου περί, χορήγηση άδειας τοποθέτησης

απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου οχήματος επί της  οδού Αγ. Δημητρίου αριθ.34 έμπροσθεν

της ιδιοκτησίας της (parking) .

17.                Επί αιτήματος παραχώρησης αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κεφαλαρίου για την πραγματοποίηση δράσεων του «Φεστιβάλ Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση».

 

18.                Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022

(Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων, δημιουργία – αναβάθμιση παιδικών χαρών και  αναβάθμιση

αύλειων χώρων σχολείων στο Δήμο Σικυωνίων».  

19.                Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022»

(Επιχειρησιακό Σχέδιο για την εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.Κ. Δήμου Σικυωνίων). 

20.                Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022 για

την Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων , μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού».

21.                Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022» (μετά την αποδοχή επιχορήγησης Δήμων της χώρας για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους).
22.                Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2022»
23.                Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2022».  

 

Print Friendly, PDF & Email