Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

15η  ΤΑΚΤΙΚΗ

Τρίτη 5η Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 5η Ιουλίου     2022 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 20:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.                  Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και στήριξης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» .
2.                  Έγκριση  πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Μποζίκα  Γεωργίου.
3.                  Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2022  απόφαση της κοινότητας Μεγάλου Βάλτου.
4.                  Έγκριση  του  από 20-05-2022 εγγράφου του προέδρου της Κοινότητας Μοσιάς περί απαλλοτρίωσης ακινήτων.
5.                  Έγκριση  της 20/2019 απόφαση της Κοινότητας Πασίου περί απαλλοτρίωσης ακινήτων.
6.                  Επικαιροποίηση της αριθ. 364/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Παραχώρηση χώρου στην υπό διαμόρφωση πλατεία επί των οδών 28ης Οκτωβρίου – Κροκιδά – Αριστοτέλους στο Κιάτο για εγκατάσταση επίγειου συνεπτυγμένου υποσταθμού ΔΕΗ».
7.                  Πρόσληψη υδρονομέα  αρδεύσεως  Λαύκας-Καστανιάς.
8.                  Επί της αριθ. 3/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου  «Εκδήλωση μνήμης για διασωθείσα εβραϊκή οικογένεια ΚΑΜΧΗ».
9.                  Επί του με αριθ. 186534/3-6-2022 εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου – Απασχόλησης Ν. Κορινθίας περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων για την «Λευκή Νύχτα».
10.                Παραχώρηση προαυλίου χώρου και αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».
11.                Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».
12.                Παραχώρηση χρήσης τριών (3) αιθουσών του Γυμνασίου Κρυονερίου για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.
13.                Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστήριο (νέο) του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Μελέτση Δ.   από  την 21ην  Ιουλίου 2022  έως  την 24ην Ιουλίου 2022».
14.                Επί του με αριθμ. πρωτ. 108/7.6.2022 έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κορινθίας «ΔΙΟΛΚΟΣ» με θέμα: Πρόταση για τη  δημιουργία δικτύου εθελοντών στους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας σε συνεργασία με το Κέντρο  Πρόληψης «ΔΙΟΛΚΟΣ».
15.                Επί αιτήματος χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων στην εταιρία

« ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

16.                Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού και ΟΠΔ τρέχοντος έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,  για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-2-2021 .
17.                Περί παραχωρήσεως  πλατείας  της Κοινότητας Ματίου στο κ. Τσεμεντζή Γεώργιο του Σπυρίδωνα για το πανηγύρι  την 19ην και 20ην Ιουλίου 2022.
18.                Περί παραχωρήσεως  πλατείας (Πλουμιστού) της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου στον κ. Ζαχαριά Χρήστο για το πανηγύρι την 5ην και 6ην  Αυγούστου 2022 και  την 14ην και 15ην Αυγούστου 2022.
19.                Περί  δημιουργίας θέσης στάθμευσης ΑμεΑ επί της οδού Κροκιδά της Κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.
20.                Τροποποίηση  χρήσεων γης  σε εννέα (9) οικοδομικά τετράγωνα  της κοινότητας Σικυώνος-Κιάτου.
21.                Έγκριση της αρ. 204/2022 απόφασης  ΟΕ  « Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022»
22.                Έγκριση της αρ. 205/2022 απόφασης  ΟΕ « Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022».
23.                Έγκριση της αρ. 206/2022 απόφασης  ΟΕ « Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022».

 

Print Friendly, PDF & Email