Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                                       Αριθ. Πρωτ. 9363/24-6-2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 28η Ιουνίου     2022 ημέρα Τρίτη  και  ώρα 20:30 μ.μ.  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α ΤΑ   Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και στήριξης στο «Χαμόγελο του Παιδιού» .
2. Επικαιροποίηση της αριθ. 364/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παραχώρηση χώρου στην υπό διαμόρφωση πλατεία επί των οδών 28ης Οκτωβρίου – Κροκιδά – Αριστοτέλους στο Κιάτο για εγκατάσταση επίγειου συνεπτυγμένου υποσταθμού Δ.Ε.Η».
3. Επί του από 6-6-2022 αιτήματος  της TRANSITION SPORTS με θέμα: «Διοργάνωση Αγώνων Τριάθλου στις 02-07-2022 στη Λίμνη Δόξα», (παραχώρηση χρήσης του χώρου διεξαγωγής των αγώνων).   
4. Επί της αριθ. 3/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου με θέμα: «Εκδήλωση μνήμης για διασωθείσα εβραϊκή οικογένεια ΚΑΜΧΗ».
5. Επί του με αριθ. 186534/3-6-2022 εγγράφου του Τμήματος Εμπορίου – Απασχόλησης Ν. Κορινθίας περί παράτασης ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων για την «Λευκή Νύχτα».
6. Παραχώρηση προαυλίου χώρου και αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Μουλκίου για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».
7. Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρυονερίου για πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων».
8. Παραχώρηση χρήσης τριών (3) αιθουσών του Γυμνασίου Κρυονερίου για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις.
9. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστήριο (νέο) του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Μελέτση Δ.   από  την 21ην  Ιουλίου 2022  έως  την 24ην Ιουλίου 2022».
10. Επί του με αριθμ. πρωτ. 108/7.6.2022 έγγραφο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κορινθίας  «ΔΙΟΛΚΟΣ» με θέμα: Πρόταση για τη

 δημιουργία δικτύου εθελοντών στους Δήμους της Π.Ε. Κορινθίας σε συνεργασία με το Κέντρο

 Πρόληψης «ΔΙΟΛΚΟΣ».

11. Επι αιτήματος χορήγησης άδειας εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη ιαματικών υδάτων στην εταιρία

« ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».

12. Υποχρεωτική Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,  για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΙΙ καθώς και του Χρηματικού Υπολοίπου της 31-2-2021 .
13. Έγκριση της αριθ. 204/2022 απόφασης  της Οικονομική Επιτροπής με θέμα : « Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022».
14. Έγκριση της αριθ. 205/2022 απόφασης  της Οικονομική Επιτροπής με θέμα : « Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022».
15. Έγκριση της αριθ. 206/2022 απόφασης  της Οικονομική Επιτροπής με θέμα : « Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022».
16. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2022».

 

Print Friendly, PDF & Email