Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
                            

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019

 

Κιάτο  18/01/2019

Αρ. πρωτ.:….…622……….

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                         

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  Πέμπτη                                   24 Ιανουαρίου 2019 και ώρα  20:00’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

α/α ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.           ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σήματος, Μεταλλίων & Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων.
2.           Ένταξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ Ά βαθμού.
3.           Ανάκληση των 412/2018 & 442/2018 αποφάσεων ΔΣ  περί της αναπροσαρμογής τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης και λήψη νέας, μετά το υπ’ αριθμ. πρωτ. 282257/08-01-2019 έγγραφο του οικείου ΓΓΑΔ.
4.           Εν μέρει ανάκληση της 469/2018 απόφαση ΔΣ «Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων».
5.           Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2019 του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων  «ΚοΔΕΔηΣ».
6.           Έγκριση της 2/2019 απόφασης ΝΠΙΔ «ΚοΔΕΔηΣ» περί κατάρτισης & ψήφισης εισηγητικής Έκθεσης της επιχείρησης προς το δημοτικό συμβούλιο για την τεκμηρίωση εσόδων-εξόδων οικ. έτους 2019, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον Π/Υ του Δήμου.
7.           Έγκριση της 12/2019 απόφασης ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί χορήγησης αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2019.
8.           Ονοματοδοσία οδών σε ΤΚ Διμηνιού & Πασίου .
9.           Γνωμοδότηση για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στην ΤΚ Μεγ. Βάλτου.
10.       Έκφραση γνώμης αναφορικά με ανόρυξη γεώτρησης  στη θέση «ΤΡΑΝΗ ΛΑΚΚΑ» της ΤΚ Καλλιάνων ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων, για εμφιάλωση νερού   από την ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.
11.       Σύμφωνη γνώμη για τη διέλευση οχημάτων από διοικητικά όρια του Δήμου μας, στα πλαίσια της εκδήλωσης «18ο ITALIAN CLASSIC RUN 2019» την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019.
12.       Επί αιτήματος Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας για παραχώρηση χώρου του πρώην Δημ. Σχολείο ΤΚ Αρχ. Σικυώνας-Βασιλικού, προκειμένου να αποθηκευτούν τα ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Σικυώνας.
13.       Επί αιτήματος ΚΟΝΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για μίσθωση δημοτικού ακινήτου επί της οδού Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στο Κιάτο.
14.       Επί αιτήματος ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για άδεια τοποθέτησης ελαστικών κολωνακίων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του που βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 35 στο Κιάτο.
15.       Επί αιτήματος ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟΥ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητό του που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 20 στο Κιάτο.
16.       Επί αιτήματος ΦΩΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ Α.Ε. για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ» της ΤΚ Κάτω Διμηνιού.
17.       Επί αιτήματος ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για οινοποιείο-εμφιαλωτήριο και βρίσκεται στη θέση «Μπαρίτσα» στην ΤΚ Λαλιωτίου ΔΕ Σικυωνίων.
18.       Επί αιτήματος ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για άδεια εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο που προορίζεται για ανέγερση τουριστικού καταλύματος και βρίσκεται την ΤΚ Στενού ΔΕ Φενεού.
19.       Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
20.       Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής προϋπολογισμού δαπανών 2019.
21.       Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
22.       Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ & ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 21/2017.
23.       Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» με αρ. μελέτης 22/2014.
24.       Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» με αρ. μελέτης 8/2018.
25.       Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό Κτήριο, Στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» με αρ. μελέτης 27/2014.
26.       Τροποποίηση Π/Υ τρέχοντος έτους, για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων».
27.       Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

Print Friendly, PDF & Email