Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

19 Δεκεμβρίου 2018

Κιάτο 14.12.2018

Αρ. πρωτ.: 14033

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την Τετάρτη  19 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/18,  για  την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

  ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Έγκριση Προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2019
2. Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)  έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού , Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.
3. Έγκριση της αριθ. 87/2018 απόφασης του  Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων,με θέμα : «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2018 (ΣΑΕ189)Υ.Ν.Ν.Π. για την εκτέλεση του έργου Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου.,
4. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς για το έτος 2019.
5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους – ενίσχυση πίστωσης λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α΄θμιας & Β΄θμιας εκπαίδευσης.
6. Δ’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ λειτουργικών δαπανών έτους 2018 των σχολικών μονάδων Α΄θμιας & Β΄βάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
7. Επί του με αριθ. πρωτ. 13482/30-11-2018 αιτήματος του κ. ΚΟΪΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ περί , άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του στη θέση «Παναγία» της Τ.Κ. Καισαρίου
8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
9. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση Ισογείου Δημοτικού Κτηρίου (Κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε Νηπιαγωγείο».
10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση Δικτύου Άρδευσης Τ.Κ. Στυμφαλίας».
11. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία».
12. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ανόρυξη υδροαρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση «Τρύπα» Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» της  αριθ.9/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
13. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για τη «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑμεΑ στη ΔΕ Σικυωνίων»
14. Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για εγγραφή εσόδων από Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
15. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email