Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  21/8/2020

Αριθ.  Πρωτ.: 7646

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή   ( Δια ζώσης σύγκληση κεκλεισμένων των θυρών)  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  και στην αίθουσα Δημοτικού θεάτρου (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 25η Αυγούστου 2020 ημέρα  Τρίτη και  ώρα 20:30 μ.μ  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020,  την υπ’αριθμ.πρωτ.18318/13-03-2020  και 40/2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών και τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για την λήψη  απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

 

α/α

Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των Σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων  ( Γ΄  Κατανομή) .
2.      Έγκριση Απολογισμού έτους 2019,της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ).
3.      Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020 της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-    ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ).
4.      Επικαιροποίηση  της αριθ. 252/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έναρξη διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου στην περιοχής «ΒΑΛΤΣΕΙΚΑ της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου».
5.      Σύσταση επιτροπής Δήμου Σικυωνίων  «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
6.      Συγκρότηση εκ νέου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/10) λόγω λήξης της θητείας της  .
7.      Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων για κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου»
8.      Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020

 

Print Friendly, PDF & Email