Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  5/12/2019

           Αρ. πρωτ.:…14809

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

                                                 Π Ρ Ο Σ

 

  1.      Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Νίκα Παναγιώτη .
  2. Αντιπεριφερειάρχες Ν. Κορινθίας,  κ. κ. :  Χαρ. Βυτινιώτη, Αναστ. Γκιολή και Αθηνά Κόρκα.
  3. Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο .
  4.  Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
  5.  Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 9η Δεκεμβρίου     2019 ημέρα Δευτέρα  και  ώρα 19:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη  απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

 

α/α Θ Ε Μ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.       Προγραμματισμός  Έργων και Δράσεων  του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας  Πελοποννήσου.

 

Print Friendly, PDF & Email