Πρόσκληση Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κιάτο  21/11/2019

           Αρ. πρωτ.:14256

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 27η Nοεμβρίου  2019 ημέρα Τετάρτη και  ώρα 20:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη   απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και δη στον Άξονα Προτεραιότητας :  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΧ με τίτλο «¨Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.  σε σχολικές Μονάδες για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Σικυωνίων».
2.        Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών και δη στον Άξονα Προτεραιότητας :  «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης VIII με τίτλο: Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», για ην υλοποίηση του έργου: «Πυροπροστασία Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σικυωνίων».
3.        Έγκριση της  1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης (άρθρο 100 Ν.  3852/2010)  «Αποκάλυψη Προστασία και Ανάδειξη του Αρχαίου θεάτρου της Σικυώνας (Β΄Φάση)  και διερεύνηση του  Αρχαίου Σταδίου της Σικυώνας» .
4.        Κατανομή Λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων έτους 2019, (4η  Κατανομή).
5.        Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2020-2021.
6.        Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».
7.        Έγκριση της αριθ. 239/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός Συντελεστή Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού και φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών για το οικονομικό έτος 2020».
8.        Διάθεση υπαλλήλων του Δήμου Σικυωνίων  για την συγκρότηση  Επιτροπών έτους 2020, των  Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας  και Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  μας.
9.        Συγκρότηση Επιτροπής «Φροντίδας – Περιποίησης Αδέσποτων  Ζώων».
10.     Ορισμός δυο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους , από την μειοψηφία  για την συμμετοχή τους ως μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων».
11.     Οριοθέτηση πεζοδρόμου τμήματος της οδού Βασ. Παπαβασιλείου, από την οδό Ι. Πολέμη έως την συμβολή της  με την οδό Ποσειδώνος.
12.     Επί αιτήματος του Συλλόγου Γυναικών Διμηνιού «Η  ΝΕΦΕΛΗ»,  με θέμα: «Παραχώρηση  χρήσης   της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου  για πραγματοποίηση  εκδήλωσης».
13.     Επί αιτήματος της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης».
14.     Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, με θέμα: «Παραχώρηση  χρήσης  αιθουσών του εν λόγω Σχολείου για την δημιουργική απασχόληση των μαθητών του ».
15.     Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης».
16.     Επί αιτήματος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Σχολείου για την πραγματοποίηση των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου».
17.     Επί αιτήματος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων Γλωσσών Κορινθίας (PALSO), με θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για την διενέργεια εξετάσεων».
18.     Επί της αριθ. 22/2019  απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί,  τοποθέτησης κολωνακίων  στην οδό Σικυώνος μετά από αίτημα της κ.  Κόλλια  Γαρυφαλιάς  .
19.     Επί της αριθ. 23/2019  απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί,  τοποθέτησης ελαστικών κολωνακίων στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Καλογεροπούλου μετά από αίτημα του κ. Κάτσαβου Γεωργίου .
20.     Επί του αριθ. 342/12-11-2019 εγγράφου της Δ/νσης Β/θμιας  Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας με θέμα: «Άδεια

Εισόδου στο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την πραγματοποίηση Αθλητικών Εκδηλώσεων  στα πλαίσια του εορτασμού της «Παγκόσμιας ημέρας Ατόμων με Αναπηρία».  

21.     Επί αιτήματος της κ. Παπαθανασίου Γεωργίας περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου – εξόδου οχημάτων  έμπροσθεν της εισόδου (parking) ιδιοκτησίας της  .
22.   Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
23.   Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
24.   Χορήγηση παράτασης  εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -ΓΕΦΥΡΕΣ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ-ΤΟΙΧΙΑ- ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ  ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 29ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ).
25.   Χορήγηση παράτασης  εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
26.   Χορήγηση παράτασης  εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ».
27.   Χορήγηση  παράτασης  εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ  ΣΕ  ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ)».
28.   Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Ανάπλασης Πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» .
29.   Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Χερσαίας Ζώνης Λιμένος».
30.   Έγκριση 1ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών έργου: «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην  Τ. Κ. Ασπροκάμπου του Δήμου Σικυωνίων» .
31.   Έγκριση 2ου  Ανακεφαλαιωτικού  Πίνακα Εργασιών  & 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε  του  έργου: «Δημιουργία  Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ. Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων».
32.   Τροποποίηση  Προϋπολογισμού και οικονομικού έτους 2019 ( αριθ. 228/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής) .
33.   Τροποποίηση  Προϋπολογισμού και οικονομικού έτους 2019( αριθ. 246/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής)  .
34.   Τροποποίηση  Προϋπολογισμού και οικονομικού έτους 2019( αριθ. 247/2019 απόφαση Οικ. Επιτροπής)  .
35.   Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019.

 

Print Friendly, PDF & Email