Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

7 Δεκεμβρίου 2018

Κιάτο 03.12.2018

                                                           Αρ. πρωτ.: …13489

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018και ώρα 20:00’ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/18, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έκφραση Ευαρέσκειας στην κ. Γεωργούλια Κωνσταντίνα Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Σικυωνίων .
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων οικονομικού έτους 2019 .
Μείωση Τιμολογίου Ύδρευσης – Αποχέτευσης μετά την αριθ. 160 /2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ .
Αποδοχή Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών για ΑΜΕΑ στην Δ.Ε. Σικυωνίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5022254 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020».
Έγκριση διενέργειας προμήθειας Φαρμακευτικού Υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ» & του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων .
Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα, Μούστου Μαινάλου & Μονεμβασίας για την «Προστασία και Διαχείριση της Λίμνης Στυμφαλίας».
Επί του με αριθ. 9009/5/5-β/16-11-2018 εγγράφου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Κορινθίας με θέμα: «Ενίσχυση Αστυνομικού Τμήματος δωρεά οχήματος» .
Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με τον «Εξωραϊστικό Σύλλογο Γκούρας» για την Πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης .
Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με τον Εμπορικό Σύλλογο Κιάτου «Ο ΕΡΜΗΣ»   για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & παραλαβής Υπηρεσιών έτους 2019,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11δ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών έτους 2019,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).
Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2019.
Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς και εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία, έτους 2019.
Επί της αριθ. 8/2018 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής με θέμα:“Οριοθέτηση νέων αναρριχητικών διαδρομών στην Δ.Ε. Στυμφαλίας”
Επί της με αριθ. 47/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Σύλλογο ιδιοκτητών Κέντρου Ξένων γλωσσών Κορινθίας (PALSO)» για την διενέργεια εξετάσεων».
Επί της αριθ. 336/2018 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: «Απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον Τομέα Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94παρ. 3 Β του Ν.3852/2010
Επί του αριθ. 52/1133/20-11-2018 εγγράφου του Ο.Τ.Ε περί : « Άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών», για το έτος 2019 .
Επί της αριθ. 88/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα :Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για την στέγαση της Δομής του Κοινωνικού Φροντιστηρίου» 
Επί της αριθ. 89/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα :«Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για προπονήσεις ενόψει των Πανελλήνιων Αγώνων Τοξοβολίας και των υπολοίπων αγώνων της χειμερινής περιόδου».
Επί της αριθ. 93/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα :«Παραχώρηση του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου στις 14-12-2018 στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Κιάτου».
Έγκριση Απολογισμού του Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους2013.
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2014 .
Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επί αιτήματος κ. ΦΩΤΗ ΒΑΛΚΑΝΟΥ Α.Ε. περί , άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του η οποία βρίσκεται στη θέση «ΜΠΑΛΕΪΚΑ» της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.
Επί αιτήματος κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΘΟΥΛΗ περί, άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων σε ακίνητο     ιδιοκτησίας του το οποίο προορίζεται για ανέγερση τουριστικού Καταλύματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Στενού .
Επί αιτήματος κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ περί άδειας εισόδου-εξόδου οχημάτων εμπροσθεν της ιδιοκτησίας του   που βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αρ.20 στην Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου .
Επί αιτήματος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΥ περί άδειας τοποθέτησης ελαστικών κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας του η οποία βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους 35 στην Δ.Κ. Σκυώνος Κιάτου .
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους Δημότες
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου«Ανόρυξη υδροαρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση «Τρύπα» Τ.Κ. Καισαρίου της Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» της   αριθ.9/2015 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .
Έγκριση της αριθ. 357/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018» .
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού   οικονομικού έτους 2018.

 

Print Friendly, PDF & Email