Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

Κιάτο  27/09/2019

Αρ. πρωτ.:   11548

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 3η Οκτωβρίου  2019 ημέρα Πέμπτη  και                               ώρα 20:00 μ.μ.,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 και του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη                     απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
2.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
3.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων «ΔΕΥΑΣ».
4.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».
5.        Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΙΔ Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ.»
6.        Συγκρότηση Επιτροπής φροντίδας & περιποίησης αδέσποτων ζώων.
7.        Συγκρότηση Επιτροπής έλεγχου δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση Δημοτών.
8.        Ορισμός εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (ΔΕΠ).
9.        Ορισμός εκπροσώπου στις Γενικές Συνελεύσεις της «ΖΗΡΕΙΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ»
10.     Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχεία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, ΠΕ Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018  ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
11.     Έγκριση της 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα :  «Ανανέωση ή μη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απασχολούμενων στα πλαίσια του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
12.     Επί της 24/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων περί παραχώρησης της βοηθητικής αίθουσας του Κλειστού Γυμναστηρίου στην ΠΟΤΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ για Ξιφασκία.
13.     Επί αιτήματος του Συλλόγου «Αγκαλιά – ΖΩ» για παραχώρηση της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.
14.     Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος, στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας                    ΓΕΩΡΓΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ επί της οδού Δερβενακίων 4 στο Κιάτο.
15.     Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος , στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας                   ΜΑΓΚΑΦΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ επί της οδού Δερβενακίων 27 & 29 στο Κιάτο.
16.     Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος, στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ επί της οδού Κλεοβούλου 5 στο Κιάτο.
17.     Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος, στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας ΚΟΚΚΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ στην ΤΚ Μουλκίου.
18.     Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος, στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Χατζημπίνου  Δημητρίου στην  οδό Ι. Πολέμη  1  στο Κιάτο.
19.     Περί  συζητήσεως  της αιτήσεως της NEEDaFIXER Ltd  για άδεια κινηματογράφησης στο Δήμο  μας.
20.     Περί εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2017.
21.     Ορισμός  εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού.
22.     Ορισμός  εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.)Α.Ε.
23.     Έγκριση της 167/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Έλεγχος Εισηγητικής έκθεση Β’ τριμήνου 2019, για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».
24.     Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την «Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας έως 31/12/2019» 
25.     Τροποποίηση  Προϋπολογισμού και οικονομικού έτους 2019 .
26.     Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019.

 

Print Friendly, PDF & Email