Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        Κιάτο  13/09/2019

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.: 10899

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. κ. Προέδρους  Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

 

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την 17 η  Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:00 μ .μ. ,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 και του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   Νικόλαος Ε. Σκαρμούτσος

 

α/α Θ Ε Μ Α Τ Α     Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.       Αποδοχή της αριθ. 30292/19-4-2010 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του εν λόγω προγράμματος .
2.       Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων» .
3.       Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ

της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

4.       Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας

& Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) ”Ο ΑΡΙΩΝ”

5.       Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για   τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.
6.       Ορισμός εκπροσώπου για σύσταση επιτροπής του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228

Κ.Υ.Α.  (ΦΕΚ Β’ 474/14.02.2018).

7.       Ορισμός Επιτροπής «Κοινωνικού Φροντιστηρίου» Δήμου Σικυωνίων .
8.       Ορισμός Επιτροπής «Κοινωνικού Παντοπωλείου» και «Κοινωνικού Φαρμακείου» Δήμου Σικυωνίων .
9.       Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Σικυωνίων για την συμμετοχή τους στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ( Κ.Π.Ε.) Σικυωνίων .
10.   Συγκρότηση πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων συμβουλίων επιθεώρησης θεάτρων – Κινηματογράφων

Ν. Κορινθίας για τα έτη 2019-2020 .

11.   Συγκρότηση Επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.
12.   Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2019 – 2020 και προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής  με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.
13.   Παράταση της αριθ. 3955/04-04-2019  Σύμβασης με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για την ρύθμιση Πολεοδομικών θεμάτων της Π.Ε. Πλατανίων του Δήμου Σικυωνίων.
14.   Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΤΗΣ   ΣΙΚΥΩΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)  ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ».
15.   Έγκριση της αριθ. 3/2019 απόφασης του συμβουλίου της κατασκήνωσης Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ) με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού  οικ. Έτους 2018» .
16.   Έγκριση της αριθ. 4/2019 απόφασης του συμβουλίου  της κατασκήνωσης Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)  με θέμα: «Σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019».
17.   Επί της αριθ. 28/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρησης χρήση του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Ομιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ» για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020» .
18.   Επί του από 25-7-2019 αιτήματος της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας με θέμα: «Χορήγηση άδειας μεταφοράς πόσιμου νερού με βυτιοφόρο όχημα».
19.   Επί του από 30-7-2019 αιτήματος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δροσοπηγής με την επωνυμία «Μπάσι» με θέμα: «Παραχώρησης χρήσης του κτιρίου και του προαύλιου χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Δροσοπηγής για τις ανάγκες του Συν/σμού».  
20.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 27/2014 μελέτης Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων
21.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 2/2019 μελέτης Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων .  
22.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ,  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ  29ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ » της αριθ. 3/2019 μελέτης Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων .  
23.   Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)»  Α΄τριμήνου έτους 2019 .
24.   Τροποποίηση  Προϋπολογισμού και οικονομικού έτους 2019 .
25.   Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράμματος και  Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2019.

 

Print Friendly, PDF & Email