Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

Κιάτο  27-8-2019

Αριθ. πρωτ.:10125

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

.

                                                                                           

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Σικυωνίων

(Γ. Γεννηματά 2  Κιάτο)  την  1η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Κυριακή  και ώρα  10:00 π.μ, ώστε να διεξαχθεί

σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 , όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με

το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 και άρθρο 2 του Ν. 4623/2019 η εκλογή των παρακάτω:

 

1.       Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

1ην  θητεία ήτοι: (Από 1-09-2019 έως 31-10-2021).

2.       Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την

 1ην θητεία ήτοι: (Από  1-09-2019 έως 31-10-2021).

 

 

 

Ο Προεδρεύων  Σύμβουλος

Ιωάννης Μυττάς

Print Friendly, PDF & Email