Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 20 Αυγούστου  2019

 

Κιάτο  16-8-2019

Αρ. πρωτ.:9720

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                           

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, (Τελευταία συνεδρίαση της Δημοτικής περιόδου)   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  20η  Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα  20:30 μ.μ,  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1.        Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου:  «Βεβαίωση  και είσπραξη τελών από το Προσωπικό του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων»,  μετά το με αριθ. πρωτ. 163499/5-8-2019  σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης  Πελ/σου .
2.        Επί της αριθ. 12/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας Βασιλικού περί, Επανεξέτασης λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου της εν λόγω Τ.Κ.
3.        Επί  του από 25-7-2019 αιτήματος της κ. Ραυτοπούλου Μαρίας περί χορήγησης άδειας  διανομής πόσιμου νερού .
4.        Επί του από 2-8-2019 αιτήματος του «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ» με περί,   «Συνδιοργάνωσης με το Δήμο Σικυωνίων στην  πραγματοποίηση  εκδήλωσης με θέμα:  «ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ –ΠΑΙΖΟΥΜΕ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» .
5.        Επί του από 10-7- 2019 αιτήματος  που Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μεσινιωτών Φενεού Κορινθίας « Ο Αγ. Κωνσταντίνος» περί, «Οικονομικής ενίσχυσης για τις δράσεις του Συλλόγου» .
6.        Επί του από 20-7-2019 αιτήματος του Αγροτικού Συνετ/σμού Δροσοπηγής «ΜΠΑΣΙ» περί παραχώρησης  του πρώην  Δημοτικού  Σχολείου Τ.Κ. Δροσοπηγής .
7.        Επί του από 31-7-2019 αιτήματος της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας περί,  «Συμμετοχής του Δήμου Σικυωνίων στην διοργάνωση του 4ου Rally Regularity ΣΥΚΙΩΝΙΩΝ 2019 .
8.        Επί του από 8-8-2019 αιτήματος του Κυνηγητικού Συλλόγου Κιάτου περί , παραχώρησης χρήσης της αίθουσας του Δημοτικού θεάτρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα: «Ελληνικοί Ιχνηλάτες και Ελληνικές Φυλές».
9.        Επί του με αριθ πρωτ. 262/1-8-2019 αιτήματος του Ομίλου «ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ» περί, «Παραχώρησης χρήσης τμήματος της πλατείας Ελευθερίας για πραγματοποίηση Έκθεσης με θέμα: «Μορφολογίες Ελληνικού  Ιχνηλάτη».
10.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Α΄ΕΙΔ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)»
11.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
12.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  ΤΗΣ   ΣΙΚΥΩΝΑΣ (Β΄ΦΑΣΗ)  ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ».
13.    Επιβολή προστίμου λόγω παράβασης  του Κανονισμού άρδευσης Τ.Κ.  Λαύκας – Καστανιάς-  Δροσοπηγής.
14.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019

 

Print Friendly, PDF & Email