Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη  17η  Ιουλίου 2019

                                                               Κιάτο  16-7-2019

                            Αρ. πρωτ.: 8458

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Λόγω έλλειψης απαρτίας των μελών η συνεδρίαση της 15η Ιουλίου δεν πραγματοποιήθηκε ως εκ τούτου, παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 3η επανάληψη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, την 17η Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

Αποδοχή της με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου: «Βεβαίωση και είσπραξη τελών από το Προσωπικό του Τμήματος Εσόδων και περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων» .

Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ .

Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019. του Ν.Π.Ι.Δ. Κο.Δ.Ε.ΔΗ.Σ .

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος.

Επί αιτήματος πολιτών «Ομάδα Πρωτοβουλίας»

Επί αιτήματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου .

Επί της αριθ.26/2019 απόφασης της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση επί της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου αναδόχου του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου».

Επί της αριθ. 22/2019 απόφασης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα : «Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου για την στέγαση δραστηριοτήτων από την Διαπολιτισμική – Περιβαλλοντική Οργάνωση “FILOXENIA”.

Επί της αριθ. 28/2019 απόφασης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα : «Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής Εκδήλωσης.

Επί της αριθ. 29/2019 απόφασης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα : «Παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλάισια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ” ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2019”

Επί της αριθ. 13/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων με θέμα: Παραχώρηση ορόφου του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 2 (πλησίον ποταμού Ελισσώνα).

Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με την «ΜΗΚΩΝΗ» για πραγματοποίηση εκδήλωσης «ROCK ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ KIATOY 14».

Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας άπορου συμπολίτη.

Διαγραφή διαφόρων οφειλών Δ.Ε. Σικυωνίων.

Τροποποίηση της αριθ. 125/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μετά την αριθ. 2/2019 απόφαση του Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ» .

Επί αιτήματος του «ΦΥΛΛΟ-ΣΟΦΟ» περί παραχώρησης τμήματος της πλατείας Λυσίππου για πραγματοποίηση εκδήλωσης .

Επί αιτήματος του «ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» περί παραχώρησης πλατείας Ελευθερίας για πραγματοποίηση εκδήλωσης .

Παραχώρηση της πλατείας της Τ.Κ. Ματίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (πανηγύρι) την 19 & 20 Ιουλίου 2019 .

Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για άτομο Α.Μ.Ε.Α.

Επί αιτήματος παραχώρησης χρήσης χώρου για την τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων στην πλατεία Πλουμιστού της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου .

Επί αιτήματος κ. Συριάνου Κω/νου περί: «Παραχώρησης χρήσης του θεάτρου της Τραγάνας για πραγματοποίηση Φιλανθρωπικής Εκδήλωσης .

Επί αιτήματος του Αγγελίνα Δημητρίου περί: «Ανάκλησης της 191/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου» .

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της αριθ. 22/2017 μελέτης της Τ.Υ.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΏΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αριθ. 23/2017 μελέτης της Τ.Υ.

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΏΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ .

Σύσταση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΊΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ .

Σύσταση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».

Επί της αριθ.27/2019 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ «Κο.Δ.Ε.Δ.Η.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 .

Print Friendly, PDF & Email