Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη  15η  Ιουλίου 2019

                                                               Κιάτο  11-7-2019

                            Αρ. πρωτ.: 8261

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                           

Λόγω έλλειψης απαρτίας των μελών  η συνεδρίαση της 10η Ιουλίου δεν πραγματοποιήθηκε ως εκ τούτου,  παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην  επανάληψη της  συνεδρίασης  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, την  15η Ιουλίου  2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα  20:30 μ.μ  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Print Friendly, PDF & Email