Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη  10η  Ιουλίου 2019

                                                               Κιάτο  5-7-2019

                            Αρ. πρωτ.: 7992

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                           

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  10η Ιουλίου  2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  20:30 μ.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1.        Αποδοχή της με Α.Π.: οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6558/04.07.2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σικυωνίων» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5029329, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
2.        Επί αιτήματος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου .
3.        Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2018 της «Κο.Δ.Ε.Δ.Η.Σ.»
4.        Ορισμός ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 της «Κο.Δ.Ε.Δ.Η.Σ.».
5.        Επί της αριθ.27/2019 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ   «Κο.Δ.Ε.Δ.Η.Σ.»  με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
6.        Επί της αριθ. 29/2019 απόφασης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα : «Παραχώρηση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» στα πλάισια των πολιτιστικών εκδηλώσεων ”ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2019”
7.        Επί της αριθ. 22/2019 απόφασης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα : «Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου για την στέγαση δραστηριοτήτων από την Διαπολιτισμική – Περιβαλλοντική Οργάνωση “FILOXENIA”.
8.        Επί της αριθ. 28/2019 απόφασης της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα : «Παραχώρηση αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Κρυονερίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΝΕΩΝ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» για την πραγματοποίηση πολιτιστικής Εκδήλωσης.
9.        Επί της αριθ.26/2019 απόφασης της B/θμιας Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Συζήτηση επί της αιτήσεως του κ. Παπαδάκη Αναστασίου αναδόχου του κυλικείου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου».
10.    Επί της αριθ. 13/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων με θέμα: Παραχώρηση  ορόφου του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Λυκούργου 2 (πλησίον ποταμού Ελισσώνα).
11.    Έγκριση κάλυψης δαπάνης κηδείας άπορου συμπολίτη.
12.    Διαγραφή διαφόρων οφειλών Δ.Ε. Σικυωνίων.
13.    Τροποποίηση της αριθ. 125/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου μετά την αριθ. 2/2019  απόφαση του Συμβουλίου της ΠΑΙΔΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ» .
14.    Παραχώρηση της πλατείας της Τ.Κ. Ματίου για την πραγματοποίηση εκδήλωσης (πανηγύρι) την 19 & 20 Ιουλίου 2019
15.    Παραχώρηση χώρου στάθμευσης για άτομο Α.Μ.Ε.Α.
16.    Επί αιτήματος παραχώρησης  χρήσης χώρου  για την τοποθέτηση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων στην πλατεία Πλουμιστού της Δ.Κ. Σικυώνος Κιάτου .
17.    Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»,  της αριθ. 22/2017  μελέτης της Τ.Υ.
18.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΏΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΈΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
19.    Σύσταση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΧΑΊΑΣ  ΣΙΚΥΩΝΑΣ
20.    Σύσταση προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
21.    Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 .

 

Print Friendly, PDF & Email