Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη  11 Ιουνίου  2019

                                                               Κιάτο  6.06.2019

                            Αρ. πρωτ.: 6728

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                           

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων,

που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την  11η Ιουνίου  2019 ημέρα Τρίτη και ώρα  20:30 μ.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α       Δ Ι Α Τ Α Ξ Η
1.       Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του  έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
2.       Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του  έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση υποδομών υδραυλικών έργων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Περιφερειακής Ενότητας  Κορινθίας που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου2018 Δ.Ε. Σικυωνίων».
3.       Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
4.       Υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. τρέχοντος έτους για τακτοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ
5.       Κατανομή λειτουργικών δαπανών των Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων

(2η Κατανομή)  έτους 2019 .

6.       Παραχώρηση χώρου για άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας της κας ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ στην Τ.Κ. Στυμφαλίας.
7.       Επί αιτήματος του κ. Σοφιανόπουλου Δημητρίου για χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  59 στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου .
8.       Επί αιτήματος Ένωσης Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου, περί παραχώρησης χώρου για πραγματοποίηση εκδήλωσης .
9.       Επί αιτήματος αγροτών , καλλιεργητών  της Τ.Κ. Κρυονερίου .
10.   Επί αιτήματος κατοίκων – καταστηματαρχών  της Δ.Ε. Φενεού
11.   Επιβολή προστίμου λόγω παράβασης  του Κανονισμού άρδευσης Τ.Κ.  Λαύκας – Καστανιάς-  Δροσοπηγής
12.   Επιχορήγηση  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Δήμου Σικυωνίων .
13.   Καταβολή χρηματικού βοηθήματος
14.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ»  της αρ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.
15.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΛΑΤΕΊΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της αριθ. 8/2018 μελέτης της Τ.Υ.
16.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΎΡΕΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της  αριθ. 21/2017 μελέτης της Τ.Υ.
17.   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ»  της αρ. 22/2014 μελέτης της Τ.Υ.
18.   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Της Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.ΦΕΝΕΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
19.   Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 .
20.   Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης  περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
21.   Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης  περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε.  ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ».
22.   Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης  περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε.  ΦΕΝΕΟΥ».
23.   Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Τ. Κ.  Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ – ΦΕΝΕΟΥ».
24.   Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών με τίτλο : «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δ.Ε.  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».

 

Print Friendly, PDF & Email