Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1.- Πανάγου Αθανάσιο
2.- Παπαθανασίου Ελένη
3.- Σταματόπουλο Γεώργιο
4.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5.- Μακρή Βασίλειο
6.- Μπόκιας Βασίλειος
7.- Παρασκευάκου Αριστέα
8.- Κουκουμέλη Γεώργιο
9.- Γκορίτσα Ελευθέριο
10.- Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 4 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00μ.μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Περί εξουσιοδοτήσεως της Δημοτικής Ταμίας του Δήμου μας αρμόδια για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ) καθώς και δημιουργία (άνοιγμα) νέου λογαριασμού, με βάση την ενιαία αρχή πληρωμών.
2 Λήψη απόφασης για διακανονισμό της Α΄ δόσης μισθώματος κυλικείου Σχολικού έτους 2012-2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email