Αντίγραφο του Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                                                                                         2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της   01-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   25-06 -2014

ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 9

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

        

         1.- Tον κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

         2.- Τον κ. Σιετή Ευάγγελο, Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου.

         3.- Την κα Πανούση Φωτεινή, Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

        5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.   Ν. Κορινθίας.

         6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

         7.- Την κα. Καλού Αργυρώ, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

        8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                  

 

 

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 1ην Iουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56€ (2ην Δόση).

2

Αλλαγή   ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

                                                                               ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                                                                                         2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της   01-07-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   25-06 -2014

ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 9

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

        

         1.- Tον κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

         2.- Τον κ. Σιετή Ευάγγελο, Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Κιάτου.

         3.- Την κα Πανούση Φωτεινή, Δ/ντρια του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

        5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.   Ν. Κορινθίας.

         6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

         7.- Την κα. Καλού Αργυρώ, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

        8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                  

 

 

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 1ην Iουλίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56€ (2ην Δόση).

2

Αλλαγή   ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

 

                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                              

                                                                               ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 19 -7-2013
Αριθ. πρωτ: 19954

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : -Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1- Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
2-Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων.

Σας καλούμε στην έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 20:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

Τροποποίηση ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Η εισήγηση θα είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου μας στις 19-7-2013.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Κιάτο 11 -1 -2013

Αριθ πρωτ:542

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : -Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1- Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
2-Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος και την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email