Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 03- 10-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 02- 10-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 205
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Πανούση Φωτεινή
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 3-10-2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 3ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου
2. Παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
3. Ορισμού μέλους της Σχολικής Επιτροπής, για συγκρότηση της Επιτροπής ,για τα Σχολικά Συμβούλια του Ν.1566/1985.
4. Εξουσιοδότηση της Δημοτικής Ταμίας του Δήμου μας αρμόδια για την ανάληψη και κατάθεση χρημάτων του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ) με βάση την ενιαία αρχή πληρωμών.
5. Απευθείας ανάθεση προμήθειας λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της.
.
Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24- 09-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23- 09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 198
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Πανούση Φωτεινή
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 24-09-2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί συγκροτήσεως σε σώμα της νεοσύστατης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σικυωνίων.
.
2. Έγκριση πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για πρόσληψη καθαρίστριας /καθαριστή.
3. Περί εξουσιοδοτήσεως των Διευθυντών των Συμβουλίων Σχολικών Κοινοτήτων, για είσπραξη χρημάτων από την Τράπεζα Eurobank

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 09- 09-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 08- 09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 188
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 09-09-2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 πμ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
.
1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και επαναπροκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για εκμίσθωση κυλικείου στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.
2. Κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 7ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου
3. Προκήρυξη -πρόσκληση ενδιαφέροντος για μία (1) θέση καθαριστριών/ καθαριστών στο Νηπιαγωγείο Κρυονερίου

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             14ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (02-09-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     02-09-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 81

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 2αν Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12: 00 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί προσλήψεως προσωπικού με σύμβαση έργου στο Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων) για το σχολικό έτος 2014-2015 και εξουσιοδότηση του προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή των καθαριστριών από τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής.

   2

Περί συζητήσεως του αιτήματος του κ. Ευαγγελόπουλου Παναγιώτη (Πλειοδότη του κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου) περί τμηματικής καταβολής της εγγύησης καλής   εκτέλεσης της σύμβασης ποσού 1.800,00€.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02- 09-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 01- 09-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 158
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 02-09-2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 πμ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για το διδακτικό έτος 2014-2015.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 13ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             13ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (29-08-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     25-08-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 80

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 29ην Αυγούστου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10: 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί κατακύρωσης του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1-07-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26- 6-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 112
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 1-07-2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και επαναπροκήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2. Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014, κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη χρημάτων από το Δήμο.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25- 08-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 25- 8-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 155
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 26-08-2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί ανάθεση της απολύμανσης και συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσής της στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             11η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (04-08-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     28-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 64

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 4ην Αυγούστου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10: 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Συγκρότηση επιτροπής για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες   των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων» εξουσιοδότηση προέδρου για την υπογραφή της σύμβασης και την πληρωμή του αναδόχου και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

   2

Περί απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών, για την διεξαγωγή   της εκδήλωσης, από το 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου, στον προαύλιο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού) στις 16-08-2014.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             12ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (22-08-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     18-08-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 72

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 22ην Αυγούστου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10: 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί απ’ ευθείας ανάθεση   απολύμανσης στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 01 08-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 28 – 07-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 132
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 01-08-2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατακύρωση αποτελέσματος πλειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού μίσθωσης κυλικείου του 2ου Δημοτικού σχολείου Κιάτου.
2. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Β΄ κατανομή 2014)
3. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
4. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του μισθωτή του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για λήξη της σύμβασής του.
6. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             10η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (29-07-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     24-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 63

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 29ην Ιουλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 10: 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων για το έτος 2015.

   2

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 22.294,56 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια   Σχολικών Κοινοτήτων.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15- 07-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 15- 7-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 126
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 15-07-2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ποσού για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του υπό ίδρυση Τμήματος ένταξης του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24- 07-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24- 7-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 128
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την 24-07-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για λήξη της σύμβασής της.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             9ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-07-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     04-07-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 48

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 10ην Ιουλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13: 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί απ’ ευθείας ανάθεσης εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

   2

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της Δόσχορη Αικατερίνης, σχετικά με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείου του 1ου ΕΠΑ.Λ- ΕΠΑ.Σ-ΣΕΚ- 2ον ΓΕΛ Κιάτου.

   3

Περί κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

   4

Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της κ.   Παπαβασιλείου Κων/νας, σχετικά   με την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων από το κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

5

Καταγγελία της σύμβασης για το κυλικείο του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου και ορισμό δικηγόρου   για την διεκδίκηση οφειλομένων μισθωμάτων .

   6

Περί καθορισμό όρων δημοπρασίας   κυλικείου στο 1ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 1-07-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26- 6-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 112
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 1-07-2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και επαναπροκήρυξη του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2. Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).
3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2014, κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη χρημάτων από το Δήμο.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 8ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             8ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (20-06-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     16-06-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 32

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 20ην Ιουνίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13: 30 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Επιχορήγηση στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου ποσού 729,64€ προερχόμενο από Ινστιτούτο   Εκπαίδευσης.

   2

Αποδοχή πίστωσης ποσού 23.000,00 € προερχόμενα από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων, από την Τακτική Επιχορήγηση του έτους 2014.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                       

                                       7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-05-2014)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 16-05-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 27
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
1.- Λεονάρδο Αναστάσιο
2.- Παπαθανασίου Ελένη
3.- Καππαή-Καλπαξή Ελένη
4.- Κουκουμέλη Γεώργιο
5.- Μεγαρίτη Παναγιώτη
6.- Βυτινιώτη Αλέξιο
7.- Κελλάρη Κων/νο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 27ην Μαΐου 2014 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί καθορισμό όρων δημοπρασίας Κυλικείου στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου.
2
3

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15-5-2014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 12- 5-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 85
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15-5-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για εκμίσθωση κυλικείου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου και Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
2) Συντήρηση και εγκατάσταση κλιματιστικών σωμάτων στο 3ο & 6ο Νηπιαγωγείο Κιάτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                       

                                             6ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (05-05-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     30-04-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 25

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 5ην Μαΐου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13: 30 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας, συντήρησης μετασχηματιστή 1ου Ε.ΠΑ.Λ   -Ε.ΠΑ.Σ – ΣΕΚ- 2Ο Γ.Ε.Λ. ΚΙΑΤΟΥ

   2

Περί έκτακτης χορήγησης στο 2ου ΓΕΛ ΚΙΑΤΟΥ για συμμετοχή του Σχολείου στο Αρχαίο Δράμα Συρακουσών .

   3

Περί παραχωρήσεως αίθουσας του 2ου Γυμνασίου και Εσπερινού Κιάτου για το πρόγραμμα «Οδυσσέας».

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                                 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-04-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κιάτο 09 04-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Aριθ. Πρωτ: 72

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14-04-2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2014)».
 2. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 6.748,77€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 για θέρμανση σχολείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

                                 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             5ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (01-04-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     26-03-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 22

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 1ην Aπριλίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13: 30 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 22.294,56 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2014 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια   Σχολικών Κοινοτήτων.

   2

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 6.748,765 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων για θέρμανση Σχολείων.

3

Περί προμήθειας μικροαντικειμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου.

   4

Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση   της Σχολικής Επιτροπής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή της κ.   Αικατερίνης Δόσχορη του Ιωάννη   εκμισθώτρια του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ. Λ – ΕΠΑ. Σ- ΣΕΚ – 2ον ΓΕΛ Κιάτου, στις 2-4-2014.

   5

Περί απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης στον κ. Οικονόμου.

   6

Περί απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας χρωμάτων-ρολών-Πινέλων κ.λ.π. στον κ. Γεώργιο Χασούρο.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                           

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                                 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 26-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κιάτο 20-03-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Aριθ. Πρωτ: 53

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26-03-2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων).
 2. Παραχώρηση χώρου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για παρακολούθηση προγράμματος της Σχολής Γονέων του Ν. Κορινθίας.
 3. Περί έγκρισης ή μη πρακτικού της επιτροπής καταστροφής υλικού σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             4ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-03-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     14-03-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 13

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 21ην Μαρτίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14: 30 μ.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Επιχορήγηση στο Γυμνάσιο και Λύκειο     Γκούρας και στο 1ον Γυμνάσιο Κιάτου.

   2

Περί καταργήσεως   λογαριασμού Τραπέζης του Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας.

   3

Περί προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.

   4

Περί διάθεση της πίστωσης και συγκρότηση επιτροπής για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης έτους 2014.

   

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                               

                                         

                                          
 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                                   2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-2-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κιάτο 24-2-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Aριθ. Πρωτ: 31

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την         27 -2-2014 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Παραχώρηση του χώρου του Νηπιαγωγείου Πασίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου για ενημερωτική εκδήλωση –ομιλία.
 2. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου για την αντιμετώπιση αυξημένων δαπανών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                               

                                         

                                             3ν ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (25-02-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     21-02-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 9

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 25ην Φεβρουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12: 00 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Επιχορήγηση στο 1ον Γενικό Λύκειο Κιάτου , στο 1ο Γυμνάσιο   Κιάτου και στο Γυμνάσιο Κρυονερίου.

   2

Περί παραχωρήσεως της αίθουσας του κλειστού Γυμναστηρίου στο Γυμνάσιο και Λύκειο Γκούρας.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                                   1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-2-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κιάτο 6-2-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Aριθ. Πρωτ: 23

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 12-2-2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Παράταση της σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 2. Ορισμός υπαλλήλου για την Γραμματειακή Υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                               

                                             1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (20-01-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο     16-01-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 2

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                  

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                   Ελένη

                                    3.- Καππαή-Καλπαξή               Ελένη

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Μεγαρίτη                             Παναγιώτη

                                    6.- Βυτινιώτη                            Αλέξιο

                                   7.- Κελλάρη                               Κων/νο

 

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 20ην Ιανουαρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12: 00 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί απευθείας ανάθεση για την αναγόμωση των πυροσβεστήρων στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.

   2

Περί αποδόσεως μισθίων κυλικείων στις Σχολικές Κοινότητες για το έτος 2014.

   3

Περί συζητήσεως σχετικά με τα κυλικεία που δεν αποδίδουν τα μισθώματα.

   4

Διάθεση σχολικών αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου   για τη στέγαση του «Κοινωνικού Φροντιστηρίου»

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20-12-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 17-12-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                        Aριθ. Πρωτ:171
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 20-12-2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Περί εκδόσεως νέου λογαριασμού στην Τράπεζα Eurobank για το Νηπιαγωγείο Αρχαίας Σικυώνας.

2. Παραχώρηση χρήσης προαυλίου χώρου και της αίθουσας εκδηλώσεων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για τη δημιουργία αθλητικών και δημιουργικών τμημάτων στο σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

3. Περί αποδοχή χρηματοδότησης με το αριθ.Φ.6.2/9484/4.12.2013 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

4. Παραχώρηση αιθουσών Δημοτικού Σχολείου Φενεού για χριστουγεννιάτικη εορτή του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Μεσινιωτών «Άγιος Κωνσταντίνος».

5. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Δ΄ κατανομή 2013).

6. Κατανομή πίστωσης ποσού 500,00€ στο Νηπιαγωγείο Στυμφαλίας για κάλυψη εκτάκτων λειτουργικών αναγκών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 -11–2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κιάτο 15-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Aριθ. Πρωτ: 151

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα::

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στα Δημοτικά σχολεία Καλλιάνων και Κρυονερίου για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω έκτακτης χρηματοδότησης για προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 -11–2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κιάτο 4-11-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Aριθ. Πρωτ: 142

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8 Νοεμβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα::

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Περί εξουσιοδοτήσεως του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την πληρωμή των καθαριστριών από το ταμειακό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2012».

   2) Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Γ΄ κατανομή 2013).

     3) Περί αποδοχής χρηματοδότησης με το υπ ’αριθ. Φ.6.2/8235 /31-10-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11 -10–2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κιάτο 7-10-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Aριθ. Πρωτ: 118

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Παπαδόπουλο Βασίλειο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11 Οκτωβρίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Περί συγκροτήσεως επιτροπής προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ για το διδακτικό έτος 2013-2014.

   2) Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

     3) Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού σχολείων.

.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30 -8–2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κιάτο 26-8-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Aριθ. Πρωτ: 89

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Γκορίτσα Ελευθέριο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30 Αυγούστου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση διενέργειας προμήθειας καύσιμης ύλης (πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014.

2) Περί ανάθεση της απολύμανσης και συγκρότηση επιτροπής καλής εκτέλεσής της στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

                    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9 -8–2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κιάτο 9-8-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Aριθ. Πρωτ: 87

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Γκορίτσα Ελευθέριο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 9 Αυγούστου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Έγκριση διενέργειας προμηθειών»

     Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα και των καταληκτικών ημερομηνιών του θέματος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19 -6–2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Κιάτο 19-6-2013

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                 Aριθ. Πρωτ: 73

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειο
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Γκορίτσα Ελευθέριο
 10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 19 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Κάλυψη συστημάτων ήχου και φωτισμού για πραγματοποίηση εκδήλωσης και   συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του»

     Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών πραγματοποίησης εκδήλωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5 -6–2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 5-6-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 69
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Γκορίτσα Ελευθέριο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 5 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

«Απευθείας ανάθεση προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία « ΕΠΑΦΟΣ».

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών πληρωμής των καθαριστριών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 -5 –2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 20-5-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 60
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Παπαθανασίου Ελένη
3. Σταματόπουλο Γεώργιο
4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
5. Μακρή Βασίλειο
6. Μπόκια Βασίλειο
7. Παρασκευάκου Αριστέα
8. Κουκουμέλη Γεώργιο
9. Γκορίτσα Ελευθέριο
10. Πολύδωρα Ελένη

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 24 Μαΐου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Περί προμήθειας Γραφικής ύλης και συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της.
3. Λήψη απόφασης για διακανονισμό της Β΄ δόσης μισθώματος κυλικείου σχολικού έτους 2012-2013.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

 

Κιάτο 15.4.2013                                                                 Aριθ. Πρωτ: 45

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                       

1. Πανάγου Αθανάσιο

 2. Παπαθανασίου Ελένη           

 3. Σταματόπουλο Γεώργιο

4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο

5. Μακρή Βασίλειο

6. Μπόκιας Βασίλειος

 7. Παρασκευάκου Aριστέα

8. Κουκουμέλη Γεώργιο

9. Γκορίτσα Ελευθέριο

10. Πολύδωρα  Ελένη

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 15 Απριλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12:00μ. σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε στο παρακάτω θέμα:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

«Ανάκληση της υπ’ αριθ 4/2013 απόφασής μας, με τίτλο Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή, για την οικονομική διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων».

 

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης οικονομικής διαχείρισης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας και καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

Aριθ. Πρωτ 43                                    Κιάτο 10-4-2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                   

1.- Πανάγου Αθανάσιο

2.– Παπαθανασίου Ελένη

3.- Σταματόπουλο  Γεώργιο

4.- Σπηλιωτακάρα Σωτήριο

5.- Μακρή Βασίλειο

6.- Μπόκιας Βασίλειος

 7.- Παρασκευάκου Αριστέα

 8.- Κουκουμέλη Γεώργιο

 9.- Γκορίτσα Ελευθέριο

10.- Πολύδωρα Ελένη

      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10 Απριλίου 2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια Συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε στα παρακάτω θέματα:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή   της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια   Σχολικών κοινοτήτων (Α΄κατανομή 2013).

2

Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 25.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων, ως κατανομή νέων λειτουργικών δαπανών έτους 2013 και κατανομή   της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια   Σχολικών κοινοτήτων (Β΄κατανομή 2013).

                Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης κατανομής στα σχολεία.

 Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Παπαθανασίου Ελένη
 3. Σταματόπουλο Γεώργιο
 4. Σπηλιωτακάρα Σωτήριο
 5. Μακρή Βασίλειο
 6. Μπόκια Βασίλειος
 7. Παρασκευάκου Αριστέα
 8. Κουκουμέλη Γεώργιο
 9. Γκορίτσα Ελευθέριο
 10. Πολύδωρα Ελένη 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), την 5 Απριλίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

2

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.

3

Ανάθεση συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

4

Αποδοχή πίστωσης ποσού 38.000,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για τα έτη 2012 και 2013, εξουσιοδότηση του Προέδρου για την είσπραξη των χρημάτων από το Δήμο και κατανομή του παραπάνω ποσού στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                 

Π Ρ Ο Σ:  Tα  Μέλη   της Σχολικής  Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης                       

                                    1.- Πανάγου                          Αθανάσιο

                                    2.- Παπαθανασίου                  Ελένη

                                    3.- Σταματόπουλο                Γεώργιο

                                    4.- Σπηλιωτακάρα               Σωτήριο

                                    5.- Μακρή                             Βασίλειο

                                    6.- Μπόκιας                          Βασίλειος

                                   7.- Παρασκευάκου              Αριστέα

                                    8.- Κουκουμέλη                   Γεώργιο

                                    9.- Γκορίτσα                        Ελευθέριο

                                   10.- Πολύδωρα                     Ελένη

 

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό  Κατάστημα του  Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα  του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά  2) την 20 Μαρτίου  2013 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. σε  έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια  Συνεδρίαση  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε στο παρακάτω θέμα:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ      ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Ν.Π.Δ.Δ  (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης)για το διδακτικό έτος 2013-2014.

 

               Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email