Πρόσκληση συνεδρίασης Ιδρύματος Υποτροφιών Γεωργίου Μαυρούλια

Ίδρυμα Υποτροφιών ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ .Α. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ» 

Αριθ. πρωτ. 6866/13-5-2022

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                              

 Προς

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

 

Καλείστε  σε  Τ α κ τ ι κ ή  Μ ε ι κ τ ή  (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ  «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ»,    η οποία,  θα διεξαχθεί την 18η Μαΐου  2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:30 μ. μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά αριθ. 2 στο Κιάτο) για την λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

 

 

α/α Θ Ε Μ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
1.      Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου του  Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ίδρυμα Υποτροφιών Γεωργίου Α. Μαυρούλια» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Σικυωνίων.

 

Print Friendly, PDF & Email