Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 3-12-2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28601

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 6-12-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
2. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17-9-2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22299

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 19-9-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2014 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 21-6 -2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 14879

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: 1)κ.κ. Αντιδημάρχους
2) κ. Χρήστο Ζαχαριά Δημοτικό Σύμβουλο
3) κ. Κωνσταντίνο Σπανό Δημοτικό Σύμβουλο

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 26-6-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Εξέταση αίτησης μετάταξης υπαλλήλου ΙΔΑΧ κ. Μηλιώτη Γεωργίας.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: 1) κ.κ. Αντιδημάρχους
2) κ. Χρήστο Ζαχαριά Δημοτικό Σύμβουλο
3) κ. Κωνσταντίνο Σπανό Δημοτικό Σύμβουλο

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 20 -5-2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Εξέταση αίτησης μετάταξης υπαλλήλου ΙΔΑΧ κ. Κεφαλά Αναστάσιου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                   Κιάτο 155 -2013

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:10546

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 20-5 -2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.

     

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                      Κιάτο 18-1-2013
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:1040

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: 1)κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 23-1-2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1.Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για το σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Σικυωνίων (63γΝ.3852/2010).

2. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό της τακτικής υπαλλήλου του Δήμου μας Παναγιώτας Λίγκα του Θωμά για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σουλίου και τη διοικητική υποστήριξη αυτής.

3. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής για ορισμό του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας Μιχαήλ Νταγκαζίδη του Ελευθερίου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση του Συμβουλίου των Τοπικών Κοινοτήτων Κλημεντίου και Κρυονερίου και τη διοικητική υποστήριξη αυτών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: 1)κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-1-2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62& 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στo παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού –ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2013 (άρθρο 63δ & άρθρο 266 Ν. 3852/2010).

Print Friendly, PDF & Email