Πρόσκληση συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                          

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                               Αριθμ. πρωτ:18448

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                         Ημ/νία: 22-12-2021

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα τηv 23 Δεκεμβρίου 2021  ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη  και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε  στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Κατάρτιση και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων

έτους 2022.

 

        Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και  κατεπείγουσα λόγω  προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email