Πρόσκληση 23ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

23η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (09/10/2014)

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

 

ΚΙΑΤΟ 29/09/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ 22905

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 23η Τ Α Κ Τ IK Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 09/10/2014 ημέρα Πέμπτη ώρα 19:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.

                                 Περίληψη θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Ενημέρωση – Συζήτηση επί των θεμάτων: α) Διαχείριση απορριμμάτων ,β)Υδροδότηση Δήμου Σικυωνίων και γ) Πορεία Πολεοδομικών Θεμάτων .

 

Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης Συμβουλίου τα Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως τα κ. Δήμητρας Καραχοντζίτη» .

 

Παραχώρηση χώρου στέγασης του πολιτιστικού συλλόγου Κ. Διμηνιού – Νεάπολης Κιάτου «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ».

 

Έγκριση της 3/2014 απόφασης Συμβουλίου τα Τ. Κ. Γκούρας με θέμα «Συζήτηση επί τα αιτήσεως του κ. Φιακά Ιωάννη για χορήγηση παροχής νερού» .

 

Έγκριση της 3/2014 απόφασης Συμβουλίου τα Τ. Κ. Πασίου με θέμα «Λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στην Τ.Κ.Πασίου».  

 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν τα εισόδου του κέντρου Ξένων Γλωσσών «Ευρωγνώση»   στην οδό Σικυώνος 30 στο Κιάτο.

 

Χορήγηση άδειας   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν του Καταστήματος ιδιοκτησίας κ. Αθανασούλη Αθαν. στην οδό Νικηταρά αριθ. 31 στο Κιάτο.

 

Χορήγηση άδειας   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν του Καταστήματος “Itsy beachy”   ιδιοκτησίας κ. Σιάφη Σταύρου   στην οδό Ποσειδώνος στο Κιάτο.

 

Χορήγηση άδειας   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν & απέναντι του βιολογικού πλυντηρίου αυτοκινήτων ιδιοκτησίας κ. Πρίφτη στην οδό Μετ. Σωτήρος αριθ. 26 στο Κιάτο.

 

Έγκριση της 217/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014».

 

Έγκριση της 234/2014 απόφασης Οικονομική Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχν. Προγράμματος οικ. έτους 2014».

 

Έγκριση της αριθ.75/2014 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Κατάρτιση Κανονισμού τελών για την χρήση και λειτουργία της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημαρχείου Κιάτου και ορισμό υπεύθυνου Αντιδημάρχου » .

 

Έγκριση της αριθ. 179/2014 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής από τους προσερχόμενους στους χώρους της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου, πωλητές (επαγγελματίες-παραγωγούς) ».

 

Έγκριση της αριθ. 178/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Έλεγχος εισηγητικής έκθεσης Α΄& Β΄ τριμήνου του έτους 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού».

 

Ανάκληση της αριθ. 395/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Έκδοση κανονιστικής απόφασης κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σικυωνίων».

 

Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με εταιρείες κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (οχήματα τέλους κύκλου ζωής σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Α’81)

 

Έγκριση της αριθ. 65/2014 απόφασης Συμβουλίου Δ. Κ. Κιάτου με Θέμα: «Παράταση μίσθωσης κτιρίου στέγασης του ΚΕΠ τα Δ. Κ. Κιάτου του Δήμου Συκιωνίων.

 

Έγκριση της αριθ. 26/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί   «Γνωμοδότηση για την επέκταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας 1000 αμνοεριφίων πάχυνσης ιδιοκτησίας  Σπ. Οικονομόπουλου & Σια Ο.Ε.

 

Έγκριση της αριθ. 55/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν. Π. Δ. Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014»

 

Έγκριση της αριθ. 86/2014 απόφασης   του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014».

 

Ετήσια Επιχορήγηση του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Η Μηκώνη» και τροποποίηση της Συστατικής πράξης αυτής .

 

Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Σικυωνίων .  

 

Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Σικυωνίων .

 

Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σικυωνίων.

 

Συγκρότηση οργάνου ελέγχου παιδότοπων σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου10

ΚΥΑ 36873/2007 (1364/β’)

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Εκσυγχρονισμός Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίου Λαύκας – Καστανιάς – Δροσοπηγής» της αριθ.37/2010 μελέτης πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Δημοτική Οδοποία Τ.Δ.» της αριθ.42/2010 μελέτης πρώην Δήμου Στυμφαλίας .

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Ανάπλαση πλατείας οικισμού Καρτερίου Τ.Δ. Καστανιάς» τα αριθ.53/2010 μελέτης πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

 

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Καταπολέμησης Κουνουπιών».

 

Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων Δ. Σ. του Κέντρου Επιμόρφωσης και Κατάρτισης Ν. Κορινθίας Α. Ε. (Κ.Ε.Κ).

 

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Χελμού – Βοραϊκού .

 

Έγκριση1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Καστανιάς».

 

Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης οχημάτων κατά την εκδήλωση του «17ου Garrera Ράλι 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ» εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων,

 

Έγκριση της αριθ. 63/2014 απόφασης Συμβουλίου Δ. Κ. Κιάτου με Θέμα: «Παραχώρηση αποθηκών ΑΣΟ και του προαύλιου χώρου αυτών για Μουσική Εκδήλωση την

25η -26η Οκτωβρίου 2014».

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου Βιολογικού Καθαρισμού Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ. 18/2012 μελέτης Τ.Υ.

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο : «Διαμόρφωση – ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου».

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πλατείας Κρυονερίου » της αριθ. 14/2013 μελέτη της Τ.Υ.

 

Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε Δ.Δ.Η.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού .

 

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων σχετικά με την πρόληψη, διάγνωση και αντιμετώπιση γυναικείων παθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες Στυμφαλίας και Φενεού του Δήμου Σικυωνίων .

 

Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δημοτικής Ενότητας Φενεού του Δήμου Σικυωνίων .

 

Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2013 σύμφωνα με την αριθ. 280/2007 απόφαση Δημ. Συμβουλίου.

 

Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Παγκόσμιο Συνέδριο «Υγιών Πόλεων» .

 

Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χειμάρρων Δήμου Σικυωνίων.(άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)».,  

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 21ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

     21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (17/09/2014)

 

                 ΚΙΑΤΟ 10/09/2014

                  ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:21210                                                                                          

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 21η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 17/09/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.

                                 Περίληψη θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Η Μηκώνη». (1ης Θητείας)

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Α’/θμιας Εκπαίδευσης», χρονικής περιόδου 2014 – 2019.

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. της «Σχολικής Επιτροπής Β’/θμιας Εκπαίδευσης», 2014 – 2019.

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων, «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.».

 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.

(1ης Θητείας)

 

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στο νέο Διοικητικό   Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πολιτών Λαϊκών αγορών.

 

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών, (άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ) .

 

Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 €

 1. 10.

Ορισμός δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης αξίας μέχρι 5.869,41 €

 1. 11.

Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80

 1. 12.

Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής εργασιών και μεταφορών ( άρθρο 67 του Π.Δ. 28/80).

 1. 13.

Ορισμός Επιτροπής για την εκποίηση, ανταλλαγή, εκμίσθωση – μίσθωση και αγορά ακινήτων.

 1. 14.

Έγκριση της 204/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

 1. 15.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων στην ”Κοινή Επιτροπή” παρακολούθησης του Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.

 1. 16.

Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) ” Ο ΑΡΙΩΝ”.

 1. 17.

Συγκρότηση Οργάνου σφράγισης & εκτέλεσης των Διοικητικών πράξεων, όλων των καταστημάτων & επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Σικυωνίων   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 80 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006).

 1. 18.

Συγκρότηση Επιτροπής για την οργάνωση και εποπτεία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Σικυωνίων .

 1. 19.

Ορισμός ενός Τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/θμιο & Β/θμιο αντίστοιχα, Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων.

 1. 20.

Συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου για την λειτουργία ως εκπαιδευτηρίου.

 1. 21.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων για τη συγκρότηση της Επιτροπής υπολογισμού ενίσχυσης πληγέντων από Φυσικές Καταστροφές .

 1. 22.

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την Εκκαθάριση Αρχείων του Δήμου .

 1. 23.

Ορισμός Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων με συμβιβασμό .

 1. 24.

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (1ης Θητείας)

 1. 25.

Ορισμός δυο Δημοτικών Συμβούλων από την παράταξη της Μειοψηφίας για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου   11 παρ.2 του Ν.4018/2011.

 1. 26.

Ορισμός   εκπροσώπου του Δήμου μας στην   Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΖΗΡΕΙΑ Α. Ε.»

 1. 27.

Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

 1. 28.

Εντολή έναρξης εργασιών ανασύνταξης της Π.Ε. Πλατανίων.

 1. 29.

Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης, «Οδηγός Πόλης Δήμου Σικυωνίων» στο Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκληση» , & αποδοχή χρηματοδότησης του έργου ποσού 61.500,00 € .

 1. 30.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή και ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυωνίων, Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου».

 1. 31.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση

Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη &   Πετμεζά» .

 1. 32.

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου, «ΥΔΡΕΥΣΗ» της αριθ.7/2009 μελέτης .

 1. 33.

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου,«Επισκευή Συντήρηση πεζοδρομίων χερσαίας ζώνης Λιμένος Κιάτου» της αριθ.9/2013 μελέτης .

 1. 34.

Έγκριση του Β1 Σταδίου της μελέτης με τίτλο: «Ειδική Χωροταξική ,Μελέτη (ΣΧΟΟΠ πρώην Δήμου Στυμφαλίας).

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 20580
ΚΙΑΤΟ 01/09/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

20η/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 07/09/2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων επί της οδού Γεωργ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο, στην 20η /2014 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων που θα γίνει την 7.9.2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α΄/08/08/2014).

1. Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την
1ην θητεία ήτοι: (Από 1-09-2014 έως 28-02-2017).

2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για
την 1ην θητεία ήτοι: (Από 1-09-2014 έως 28-02-2017).

3. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Σικυωνίων για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ)
για την περίοδο 2014-2019.

Ο προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Θελερίτης

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 19ης/2014 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ :19507 Κιάτο 14 – 08 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 14- 08 – 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού με θέμα : «Παραχώρηση πλατείας για την πραγματοποίηση εκδήλωσης του Παμφενεατικού Αθλητικού Συλλόγου την 17/8/2014».

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 15ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 16/07/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 17377
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 21/07/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30′ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α. Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Ψήφισμα κατά της χρησιμοποίησης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου.
2. Έγκριση της αριθ. 134/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014
3. Έγκριση της αριθ. 147/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας.
4. Αποδοχή 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης: Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ”Μαγούλας” και ”Πευκιάς Κάτω Διμηνιού” στο Μέτρο 226 Δράση 1 ”Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές” του Προγράμματος ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-20013” (Π.Α.Α.)
5. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
6. Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο.
7. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Δεληστάθη Κων/νου στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ. 50Β στο Κιάτο.
8. Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : Συζήτηση επί αιτήσεων κατοίκων Κρυονερίου.
9. Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης Τ.Κ. Λαύκας με θέμα: Πρόταση για χορήγηση άδεια χρήσης κοινοχρηστου χώρου της κοινοτικής πλατείας Λαύκας στον Αθλητικό Όμιλο Λαύκας.
10. Λήψη απόφασης περί αιτήματος του Δήμου Σικυωνίων στο Δ.Σ. του Α.Ο.Σ.Α.Κ. για παροχέτευση αρδευτικού νερού προς τη λίμνη Στυμφαλίας.
11. Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Β’ Κατανομή).
12. Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
13. Ορισμός εκπροσώπου (ή εκπροσώπων) του Δήμου μας στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
14. Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα: Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014 .
15. Έγκριση της 5/2014 απόφασης της Τ.Κ. Κεφαλαρίου με θέμα: Παραχώρηση της πλατείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο ”Εν Αθήναις Κεφαλαριωτών Κορινθίας” για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης.
16. Έγκριση της αριθ. 10/2014 απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: Διαγραφή τελών άρδευσης.
17. Έγκριση της αριθ. 9/2014 απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: Διορισμός Υδρονομέα άρδευσης & υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ .
18. Έγκριση της αριθ. 48/2014 απόφαση της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Παραχώρηση στο Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Κιάτου του ορόφου του κτιρίου Τσουτσάνη, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του.
19. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ.
20. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : Επισκευή και συντήρηση κατασκηνώσεων Κλημεντίου της αρ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ. (άρθρο 61Ν. 3979/2011).
21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία (τμήμα Α & Β) (Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά).
22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.
23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου. Της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή & συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ματίου της αριθ. 61/2011 μελέτης της Τ.Υ.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ.
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ.
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ.Υ.
29. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία των Τ.Κ. Μοσιάς & Φενεού της αριθ.12/2014 μελέτης της Τ.Υ.
30. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 12/2013 μελέτης της Τ.Υ.
31. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.
32. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 16ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 22/07/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 17677
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», λόγω της μη ύπαρξης απαρτίας κατά την προγραμματισμένη 15η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συγκλήθηκε με την αριθ. πρωτ. 17377/16-07-2014 προηγούμενη πρόσκληση, η συνεδρίαση αναβλήθηκε και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 /07/2014 και ώρα 20.30′ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 17ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 23/07/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 17803
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006), λόγω της μη ύπαρξης απαρτίας κατά τις προγραμματισμένες 15η και 16η τακτικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που συγκλήθηκαν με τις αριθ. πρωτ. 17377/16-07-2014 και 17677/22-07-2014 προηγούμενες προσκλήσεις, οι συνεδριάσεις αναβλήθηκαν και θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 /07/2014 και ώρα 20.30′ για την συζήτηση και λήψη των αποφάσεων στα ίδια θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όπου οι αποφάσεις θα παρθούν εφόσον τα μέλη που θα είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 (ένα τρίτο ) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του (δηλ. εννέα (9) μέλη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 18ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
30/07/2014

ΚΙΑΤΟ 25/07/2014
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:18085

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σι8κυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 18η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30′ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α. Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Σχέδιο νόμου ”Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης”
2. Έγκριση της 181/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού
3. Αποδοχή απόφασης 1ης Τροποποίησης της πράξης : ”Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως , από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής , από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους” με κωδικό MIS 455357 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι”.
4. Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Αριστοτέλους 16 στο Κιάτο.
(από αναβολή της 17ης συνεδρίασης 23/07/2014)
5. Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο.
(από αναβολή της 17ης συνεδρίασης 23/07/2014)

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 14ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΙΑΤΟ 10/07/2014
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 16864
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο,
β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου
δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 15/07/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30′ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α. Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Ψήφισμα κατά της χρησιμοποίησης των Χημικών Όπλων της Συρίας στην κλειστή θάλασσα της Μεσογείου.
2. Έγκριση της αριθ. 134/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2014
3. Έγκριση της αριθ. 147/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας.
4. Αποδοχή 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης της πράξης: Αντιπυρική προστασία των δημοτικών δασών ”Μαγούλας” και ”Πευκιάς Κάτω Διμηνιού” στο Μέτρο 226 Δράση 1 ”Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές” του Προγράμματος ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-20013” (Π.Α.Α.)
5. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
6. Χορήγηση άδειας απότμισης πεζοδρομίου στην οδό Νικηταρά 33 στο Κιάτο.
7. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Δεληστάθη Κων/νου στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης αριθ. 50Β στο Κιάτο.
8. Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : Συζήτηση επί αιτήσεων κατοίκων Κρυονερίου.
9. Έγκριση της αριθ. 5/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Β’ Κατανομή).
10. Έγκριση της αριθ. 6/2014 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Αλλαγή ορίων σχολικής περιφέρειας 3ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
11. Ορισμός εκπροσώπου (ή εκπροσώπων) του Δήμου μας στις ομάδες διαχείρισης και εποπτείας δικτύου του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
12. Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφαση της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα: Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014 .
13. Έγκριση της 5/2014 απόφαση της Τ.Κ. Κεφαλαρίου με θέμα: Παραχώρηση της πλατείας στον Πολιτιστικό Σύλλογο ”Εν Αθήναις Κεφαλαριωτών Κορινθίας” για την πραγματοποίηση της ετήσιας εκδήλωσης.
14. Έγκριση της αριθ. 10/2014 απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: Διαγραφή τελών άρδευσης.
15. Έγκριση της αριθ. 9/2014 απόφαση της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα: Διορισμός Υδρονομέα άρδευσης & υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ .
16. Έγκριση της αριθ. 48/2014 απόφαση της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Παραχώρηση στο Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Κιάτου του ορόφου του κτιρίου Τσουτσάνη, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του.
17. Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Κεφαλαρίου της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ.
18. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο : Επισκευή και συντήρηση κατασκηνώσεων Κλημεντίου της αρ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ. (άρθρο 61Ν. 3979/2011).
19. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία (τμήμα Α & Β) (Ε.Ο. Μοσιάς-Ματίου-Αμυγδαλέα-Παναγιά).
20. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.
21. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου της αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ.
22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση τουαλετών δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου. Της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ.Υ.
23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή & συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Ματίου της αριθ. 61/2011 μελέτης της Τ.Υ.
24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Κρυονερίου της αριθ. 54/2011 μελέτης της Τ.Υ.
25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της αριθ. 32/2012 μελέτης της Τ.Υ.
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ.Υ.
27. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία των Τ.Κ. Μοσιάς & Φενεού της αριθ.12/2014 μελέτης της Τ.Υ.,0
28. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Επισκευή-Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 12/2013 μελέτης της Τ.Υ.
29. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.
30. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: Διαμόρφωση χειμάρρου Τ.Κ. Λαύκας

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να συγκληθεί με την παρούσα πρόσκληση διότι τα ανωτέρω θέματα κρίνονται εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λειτουργία του Δήμου μας .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 13ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 16822 Κιάτο 9 Ιουλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 09/07/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00′ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ορισμός εκπροσώπου για την συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205/12.06.2014 (ΦΕΚ 1657/Β’/23.06.2014)

2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων για παράταση παραχώρησης λυόμενων οικίσκων στις Τοπικές Κοινότητες Λαλιωτίου και Μεγάλου Βάλτου της Δ.Ε. Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω του χαρακτήρα των θεμάτων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 14618 Κιάτο 13- 06 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 19 – 06 – 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της αριθ. 112/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .

2. Έγκριση της αριθ. 113/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Απολογισμού Εσόδων Εξόδων οικονομικού έτους 2013».

3. Λήψη απόφασης περί «Κτηνοτροφικών Οικισμών», (ν.4235/2014 ΦΕΚ 32Α’) μετά το με αριθ. πρωτ. 10306/2-6-2014 έγγραφο της Δ/νσης Αγροτ. Οικ. & Κτην/κης Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

4. Αναγκαιότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για πυρασφάλεια στο Δήμο Σικυωνίων .

5. Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μικρού Βάλτου με θέμα: «Ορισμός υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2014» .

6. Έγκριση της αριθ. 7/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κρυονερίου με θέμα: «Διορισμός Υδρονομέων ».

7. Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Διμηνιού με θέμα: «Αναγνώριση τμήματος οδού ως Δημοτική στην Τ.Κ. Διμηνιού».

8. Έγκριση της αριθ. 17/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Τροποποίηση του κανονισμού Νεκροταφείου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού » .

9. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου (πεύκο) επί της οδού Σικυώνος 66 στην Δ. Κ. Κιάτου μετά από το με αριθ. πρωτ.7450/2014 έγγραφο της ΔΕΥΑΣ .

10. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επεκτάσεις αγωγών όμβριων υδάτων Τ. Κ. Κρυονερίου », της αριθ.54/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

11. Σύσταση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση τουαλετών Δημοτικού κτιρίου Δ.Κ. Κιάτου», της αριθ. 48/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ :13438 Κιάτο 30- 05 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 04 – 06 – 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Λήψη απόφασης για την στέγαση του Δημοτικού Σχολείου ή του Γυμνασίου Καλλιάνων μετά την αριθ. 438/20-5-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

2. Ανάκληση της αριθ. 195/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» Δήμου Σικυωνίων.

4. Έγκριση τευχών δημοπράτησης Υποέργου 1 της πράξης «Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών δασών «Μαγούλας» και «Πευκιά Κ.Διμηνιού» του Προγράμματος «Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»(Π.Α.Α)

5. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος.

7. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

8. Ανάληψη οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους. (Η’ Κορίνθου Κλημεντίου Καισαρείας).

9. Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας για τον έλεγχο και επιλογή χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για την στέγαση Σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2014 – 2015.

10. Έγκριση της αριθ.1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα: «Ορισμός υδρονομέα για την αρδευτική περίοδο έτους 2014» .

11. Έγκριση της αριθ.1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Καισαρίου: με θέμα: «Οργάνωση άρδευσης των καλλιεργειών του αρδευτικού έργου της Τ.Κ. Καισαρίου για το έτος 2014» .

12. Έγκριση της αριθ.3/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου περί «Άδεια χρήσης της Κοινοτικής πλατείας την 19-7-2014» .

13. Έγκριση της αριθ.6/2014 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας με θέμα: «Γνωμοδώτηση για οργάνωση της εορτής του Αγ. Πνεύματος στην Τ. Κ. Αρχαίας Σικυώνας » .

14. Επιβολή προστίμου λόγω παράνομης βόσκησης ανεπιτήρητων βοοειδών στον Δημοτικό Βοσκότοπο της Τ. Κ. Καστανιάς .

15. Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου σε επιχείρηση τροφίμων και ποτών.
16. Έγκριση και παραλαβή πινάκων επικειμένων της Πράξης Εφαρμογής Π. Μ. Νεάπολης Κιάτου .
17. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: « Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία», της αριθ. 61/2010 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
18. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου», της αριθ. 53/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου », της αριθ. 23/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

20. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου », της αριθ.32/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

21. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ματίου», της αριθ. 61/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων

22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή –συντήρηση κτιρίου πρώην τροχαίας Δ. Κ. Κιάτου», της αριθ. 47/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου ποδοσφαίρου Δ. Κ. Κιάτου», της αριθ. 12/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

24. Χορήγηση άδειας τομής οδοστρώματος στον κ. Τουμπανάκη Νικ. και ορισμό ύψους έκδοσης Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης αποκατάστασης , στην Τ.Κ. Κ. Διμηνιού .

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμού» της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 11627 Κιάτο 09- 05 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 13 – 05 – 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανάκληση της αριθ. 195/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» Δήμου Σικυωνίων.

3. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

4. Έγκριση κινηματογραφικών γυρισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους στην πόλη μας.

5. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

6. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: ”Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμού ” της αριθ. 27/2009 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης.2014 Έκτακτης Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 11261 Κιάτο 06 – 05 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 08- 05 – 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:30΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανάκληση της αριθ. 195/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ” Η ΜΗΚΩΝΗ ” με θέμα : Ψήφιση πίστωσης & έγκρισης διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ και του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» Δήμου Σικυωνίων.

3. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: ”Ανάπλαση – Διαμορφώσεις Δημοσίων χώρων οικισμού ” του πρώην του Δήμου Στυμφαλίας.

4. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω του χαρακτήρα των θεμάτων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 8ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 8921 Κιάτο 09- 04 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 14- 04 – 2014 ημέρα Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων Δημαρχείου Κιάτου .
2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων για έκδοση ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επενδυτές
3. Έγκριση της αριθ. 62/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 .
4. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ .
5. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ.
6. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ .
7. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ .
8. Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση των έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ .
9. Παραχώρηση χώρου για εγκατάσταση αυτόματου Μετεωρολογικού Σταθμού .
10. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.
11. Λήψη απόφασης για την απευθείας μίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΑΙΑ ΟΣΕ.

12. Έγκριση της αριθ. 1/2014απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: « Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων της Ποιότητας Ζωής, στους τομείς αρμοδιότητας της για το έτος 2013, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 .
13. Απ’ Ευθείας Αγορά ακινήτου στην Τ.Κ. Φενεού ιδιοκτησίας κ. Λαχανά Γεωργίου.
14. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας κι εκτίμησης για αγορά ακινήτου ιδιοκτησίας Λαχανά Γεωργίου στην Τ. Κ. Φενεού.
15. Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Φούγια Δημ. στην Τ. Κ. Φενεού.
16. Μεταφορά μνημείου πεσόντων στην Τ.Κ. Καλιάνων της Δ. Ε. Στυμφαλίας .
17. Έγκριση της αριθ.2/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου με θέμα : «Εξέταση αίτησης της Ξενοπούλου Αικατερίνης περί κοπής δένδρου στο Νεκροταφείο» .
18. Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου με θέμα : «Αναγκαιότητα μίσθωσης κτιρίου για στέγαση του αρχείου της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου» .
19. Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα : «Περί έγκρισης ή μη πρακτικού της επιτροπής καταστροφής υλικού σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006»
20. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Παν. Παρρά περί παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Γ. Γεννηματά & Καλογεροπούλου .
21. Αναγνώριση τμήματος οδού ως Δημοτική εντός οικισμού Κ. Διμηνιού στη θέση «Μπείκο».
22. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Μαυρονάσιου Ιωάννας .
23. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Παν. Κελλάρη με θέμα: «Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης».
24. Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: «Ψήφιση για την συνέχιση του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και πέραν της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 σύμφωνα με την τροπολογία 828/6.
25. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφοράς της μειοδότριας Κ/Ξίας «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων».
26. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου Απανταχού Μοσιαιτών και φίλων περί παραχώρησης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μοσιάς .
27. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.
28. Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: «Τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων στις πλατείες, Ελευθερίας και Λυσίππου της Δ. Κ. Κιάτου» .
29. Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: «Παραχώρηση του θεάτρου Τραγάνας στην κ. Καρβουντζή Παν. για δραστηριότητες του Γυμναστηρίου της από 16.6 έως 21.6.2014.
30. Έγκριση της αριθ. 29/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Δ. Κ. Κιάτου με θέμα: Παραχώρηση στην «Θεατρικές Επιχειρήσεις Δημήτρη Μαρασούλη» μιας εκ των αποθηκών Α.Σ.Ο. για πραγματοποίηση θεατρικών παραστάσεων από 1 -8-2014 έως 15-8-2014 .
31. Λήψη απόφασης για την Ονομασία και Μετονομασία οδών και Πλατειών του Δήμου.
32. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.
33. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας ».
34. Ορισμός Επιτροπής για την συνεργασία μεταξύ Δήμου Συκιωνίων και Τμήματος Πολιτικών Επιστημών & Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
35. Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο «Αρχαία Σικυών και Σικυώνια Προσωπογραφία » .
36. Έγκριση της αριθ. 22/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για Φάρμακα και αναλώσιμο υγειονομικό υλικό».
37. Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας από τις υπηρεσίες του Δήμου για λοιπά αναλώσιμα, είδη παντοπωλείου (είδη υγιεινής & καθαριότητας ».
38. Έγκριση της αριθ. 24/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: «Ανάγκη υπηρεσιών καθαρισμού Β’ Παιδικού Σταθμού, έγκριση δίμηνης απασχόλησης τροποποίηση προυπολογισμού και ψήφιση πίστωσης».
39. Έγκριση της αριθ. 34/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα:
«Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2014».

40. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Δημοτικών κτιρίων Τ. Κ. Γκούρας», της αριθ. 58/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
41. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις πλατειών Τ. Δ. Στενού , Μοσιάς, Δήμου Φενεού», της αριθ.151/2008 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων .
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή και συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου», της αριθ.13/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων.
43. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Κ. Ταρσού », της αριθ.40/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου Σικυωνίων .
44. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Κ. Κιάτου».
45. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ. Κ. Καισαρίου ».
46. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιίας Τ. Κ. Κεφαλαρίου ».
47. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ. Κ. Κιάτου».
48. Έγκριση της αριθ. 62/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 7102 Κιάτο 21- 03 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 26- 03 – 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Εκμίσθωση ή μη του Δημοτικού Αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού λόγω λήξεως της υπάρχουσας Μισθωτικής Σύμβασης.
2. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. ΦΕΝΕΟΥ.
3. Τροποποίηση της αριθ. 32/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και Παν. Παπαληγούρα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 .
5. Εκδήλωση προς Τιμή των Δωρητών Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.
6. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου στην Αθλητική εκδήλωση
«5η Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας».

7. Λήψη απόφασης επί αιτήματος των κατοίκων της Τ. Κ. Καισαρίου για την Δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου .

8. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση «Βάλτος» Δ. Κ. Κιάτου».

9. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου και κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στη θέση «Βάλτος» Δ. Κ. Κιάτου».
10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση αύλειου χώρου – Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ. Δ. Μοσιάς», της αριθ. 221/2009 μελέτης της Τ. Υ. Δ. Κ. , Ν. Κορινθίας .
11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Έργα υδροληψίας κατασκευής δικτύων ύδρευσης & δεξαμενών Δήμου Φενεού κατασκευή υδατοδεξαμενής Δήμου Φενεού)», της αριθ. 181/2008 μελέτης της Τ. Υ. Δ. Κ. , Ν. Κορινθίας .

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Σύνδεση Ανάπλαση αύλειου χώρου – Αποκατάσταση Δημοτικού Σχολείου Τ. Δ. Μοσιάς», της αριθ. 221/2009 μελέτης της Τ. Υ. Δ. Κ. , Ν. Κορινθίας .
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Σύνδεση Άνω Ταρσού με Ε. Ο. Γκούρας – Δερβενίου », της αριθ. 411/2006 μελέτης της Τ. Υ. Δ. Κ. , Ν. Κορινθίας .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 6433 Κιάτο 14- 03 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 20- 03 – 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της 40/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: ”Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την εγγραφή των οφειλομένων έτους 2013 που προέκυψαν μετά την ψήφισή του”.
2. Έγκριση της 44/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων με θέμα: ”Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2014″
3. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: ”Εργασίες καθαρισμού Χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων” (άρθρο 61Ν. 3979/2011).
4. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: ”Εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”. (άρθρο 61Ν. 3979/2011).
5. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: ”Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ”. (άρθρο 61Ν. 3979/2011).
6. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: ”Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”. (άρθρο 61Ν. 3979/2011).
7. Λήψη απόφασης περί αδυναμίας εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: ”Εργασίες καθαρισμού βλάστησης περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ”. (άρθρο 61Ν. 3979/2011).
8. Υπογραφή σύμβασης με συνεργαζόμενη τράπεζα για συναλλαγές Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (Internet Banking).
9. Έντοκη Κατάθεση Χρηματικών Διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό Λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
10. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ.
11. Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση των εργασιών ”Συντήρησης & επισκευής οχημάτων & μηχανημάτων έργου Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014 ”.
12. Έγκριση χορήγησης αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου ΤΥΠΟΥ Β’.
13. Θέσπιση Μορφολογικών κανόνων για τις προσωρινές κατασκευές της οδού Μιαούλη από την συμβολή της με την οδό Πετμεζά έως με την οδό Μπουμπουλίνας..
14. Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης δημοτών που δηλώνουν αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων & ανυποτάκτων, για λόγους υγείας, έτους 2014.
15. Συμμετοχή του Δήμου στο διαφημιστικό φυλλάδιο της εφημερίδας ”ΕΘΝΟΣ”.
16. Έγκριση της αριθ. 12/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της “ΚΟΔΕΔΗΣ”με θέμα ”Αποζημίωση Πρόεδρου”.
17. Τροποποίηση της αριθ. 597/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : ”Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης περί επιβολής τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου”.
18. Έγκριση της αριθ. 4/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ με θέμα : Παραχώρηση χώρου Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Τιτάνης για τη στέγαση του αρδευτικού συλλόγου Τιτάνης με την επωνυμία ”ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΤΙΤΑΝΗΣ”.
19. Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης της μουσικής σκηνής ”Γιάννης Σπανός” για παραχώρηση της αίθουσας του κτιρίου που στεγαζόταν στο παρελθόν η φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου, για την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων της (πρόβες).
20. Έγκριση της αριθ. 20/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ με θέμα : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αίτησης του Αγροτικού Συλλόγου Σικυωνίων για παραχώρηση αίθουσας για τη στέγασή του.
21. Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Μποζικών με θέμα: “Πρόταση για μίσθωση λιβαδιού στη θέση “Βαγκαλι”της Τ.Κ. Μποζικών για το έτος 2014”.
22. Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κλημεντίου με θέμα: “Κατάθεση πρότασης μίσθωσης Βοσκοτόπων”.
23. Έγκριση , Απολογισμού της Παιδικής Εξοχής Κατασκήνωσης Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ) έτους 2013.
24. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.
25. Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας Πληροφοριακού συστήματος του κεφαλαιακού εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου .
26. Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Εξοπλισμού Μηχανογράφησης του Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου .
27. Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού του Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου .
28. Μετάθεση προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, Επίπλων του Κεφαλαιακού Εξοπλισμού κτιρίου πρώην Τροχαίας Δ.Κ. Κιάτου .
29. Έγκριση της αριθ. 1/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : “Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (Α’ Κατανομή )”.
30. Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: “Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των Σχολείων Α/θμιας και Β/μιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 13.497,53 € για θέρμανση αυτών “.
31. Έγκριση της αριθ. 23/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Γνωμοδότηση για την Τοποθέτηση του Μνημείου Αναγνωστη Πετμεζά στην πλατεία Ελευθερίας Κιάτου.
32. Έγκριση της αριθ.24/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου με θέμα: Παραχώρηση του Θεάτρου Τραγάνας στο “Λυκειο Ελληνίδων” .
33. Υποκατάσταση μέλους Κοινοπραξίας Κατασκευής του έργου “Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου.
34. Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης ”60ου Ράλλυ Ακρόπολης” εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων.
35. Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή της “Ομάδας Εθελοντών ” του Δήμου Σικυωνίων.
36. Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Κεφαλαρίου με θέμα : “Εξέταση πρακτικού της Εκκλησιαστικής Επιτροπής της Ενορίας Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου” .
37. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην εκδήλωση επιδείξεων muay thai, muay boran του Συλλόγου ” Σικυώνια Οργάνωση Αθλητικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.
38. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Πρόγραμμα “Άθληση για όλους” περιόδου 2014-2015
39. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας της κ. Σωτηρίας Δουβη στην οδό Ιωάννη Πολέμη αριθ. 3 στο Κιάτο.
40. Έγκριση της αριθ.25/2014 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Κιάτου και ανάκληση της αριθ. 151/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
41. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ. Κ. Κιάτου».
42. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Βελίνας », της αριθ. 19/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

Print Friendly, PDF & Email

Copy of Πρόσκληση 5ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 4595 Κιάτο 21- 02 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 26- 02 – 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αρχαίας αγοράς στην Τ. Κ. Σικυώνος .

2. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων

3. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

4. Δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στην Τ. Κ. Κάτω Ταρσού

5. Έγκριση μετατροπής του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Σικυωνίων
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5451 σε φορτηγό ανατρεπόμενο και αλλαγή
της χρήσης του .

6. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. Φενεού .

7. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. Σικυωνίων .

8. Διαγραφή Βεβαιωτικού καταλόγου: «Τέλους Χρήσης Κοιν. Χώρου Λαικής Αγοράς Κιάτου έτους 2013» λόγου άσκησης προσφυγής .

9. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας.

10. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

11. Κοπή δένδρων επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 36 στη Δ. Κ. Κιάτου μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Κοκκωνάκη Σωτηρίου.

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λουτρακίου Περαχώρας .

13. Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως του κ. Μπεκιάρη Αθανασίου περί Επιβολής προστίμου λόγω παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας.

14. Λήψη απόφαση επί αιτήσεως καταστηματαρχών της οδού Μιαούλη στην Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων .

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ρέλια Κων/νου περί, μείωση ύψους μισθώματος που καταβάλλει, για ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού

16. Χορήγηση άδειας παροχής Υπηρεσιών διαδικτύου από επιχείρηση προσφοράς τροφίμων και ποτών .

17. Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίου για την αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του ΟΤΕ .

18. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Φίλη Θεμιστοκλή στην οδό Πετμεζά αριθ. 2 στο Κιάτο.

19. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Ορφανού Αργυρίου στην οδό 25η Μαρτίου 21 στο Κιάτο.

20. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014 που αφορά τις Τ.Κ. Γονούσας Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης, Μποζικών .

21. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Τριαθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Δόξα.

22. Τροποποίηση της αριθ. 399/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
«Ορισμός Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων, για
καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου».

23. Έγκριση της αριθ.9/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου θέμα: «Κατάργηση Κοινοτικών Λιβαδιών. α) Θέση «Παλιοσόριζα- Κάστρο» και β) θέση «Ισιώματα στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου ».

24. Έγκριση της αριθ.2/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Δικαιώματα άρδευσης από το έργο φράγμα Ασωπού της Τ.Κ. Κρυονερίου για 4.000 στρέμματα».

25. Έγκριση της αριθ.3/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Κάλυψη δαπάνης για την τελειοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης».

26. Έγκριση της αριθ.4/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Προμήθεια σωληνώσεων άρδευσης».

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου», της αριθ. 59/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης σε ΧΥΤΑ» της αριθ. 75/2009 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Αγροτική Οδοποιία» της αριθ.409/2009 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας.

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Σχολείου Τ.Κ. Καλλιάνων » της αριθ. 51/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.

31. Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Ακινήτου

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φενεού» του Δήμου Σικυωνίων.

33. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ. Κ. της Δ. Ε. Σικυωνίων» .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 4595 Κιάτο 21- 02 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 26- 02 – 2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου : «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης Αρχαίας αγοράς στην Τ. Κ. Σικυώνος .

2. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων

3. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

4. Δημιουργία αναρριχητικού πάρκου στην Τ. Κ. Κάτω Ταρσού

5. Έγκριση μετατροπής του απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Σικυωνίων
με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5451 σε φορτηγό ανατρεπόμενο και αλλαγή
της χρήσης του .

6. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. Φενεού .

7. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. Σικυωνίων .

8. Διαγραφή Βεβαιωτικού καταλόγου: «Τέλους Χρήσης Κοιν. Χώρου Λαικής Αγοράς Κιάτου έτους 2013» λόγου άσκησης προσφυγής .

9. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας.

10. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

11. Κοπή δένδρων επί της οδού Ιπποκράτους αριθ. 36 στη Δ. Κ. Κιάτου μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Κοκκωνάκη Σωτηρίου.

12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Λουτρακίου Περαχώρας .

13. Λήψη απόφασης επί της ενστάσεως του κ. Μπεκιάρη Αθανασίου περί Επιβολής προστίμου λόγω παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας.

14. Λήψη απόφαση επί αιτήσεως καταστηματαρχών της οδού Μιαούλη στην Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων .

15. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του κ. Ρέλια Κων/νου περί, μείωση ύψους μισθώματος που καταβάλλει, για ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε. Φενεού

16. Χορήγηση άδειας παροχής Υπηρεσιών διαδικτύου από επιχείρηση προσφοράς τροφίμων και ποτών .

17. Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίου για την αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του ΟΤΕ .

18. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Φίλη Θεμιστοκλή στην οδό Πετμεζά αριθ. 2 στο Κιάτο.

19. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Ορφανού Αργυρίου στην οδό 25η Μαρτίου 21 στο Κιάτο.

20. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014 που αφορά τις Τ.Κ. Γονούσας Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης, Μποζικών .

21. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Τριαθλητική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Δόξα.

22. Τροποποίηση της αριθ. 399/13 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :
«Ορισμός Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων, για
καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου».

23. Έγκριση της αριθ.9/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου θέμα: «Κατάργηση Κοινοτικών Λιβαδιών. α) Θέση «Παλιοσόριζα- Κάστρο» και β) θέση «Ισιώματα στην Τ.Κ. Κεφαλαρίου ».

24. Έγκριση της αριθ.2/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Δικαιώματα άρδευσης από το έργο φράγμα Ασωπού της Τ.Κ. Κρυονερίου για 4.000 στρέμματα».

25. Έγκριση της αριθ.3/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Κάλυψη δαπάνης για την τελειοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης».

26. Έγκριση της αριθ.4/2014 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Κρυονερίου με θέμα : «Προμήθεια σωληνώσεων άρδευσης».

27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή & Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου», της αριθ. 59/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

28. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου πρόσβασης σε ΧΥΤΑ» της αριθ. 75/2009 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«Αγροτική Οδοποιία» της αριθ.409/2009 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας.

30. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή Σχολείου Τ.Κ. Καλλιάνων » της αριθ. 51/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.

31. Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού Ακινήτου

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φενεού» του Δήμου Σικυωνίων.

33. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ. Κ. της Δ. Ε. Σικυωνίων» .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 3043 Κιάτο 3 – 02 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
04- 02 – 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, μετά το με Αριθ. Πρωτ. οικ. 3259/30.1.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Έγκριση ανάθεσης σε τρίτους των εργασιών συντήρησης και επισκευής
των οχημάτων και μηχανημάτων τεχνικών έργων του Δήμου για το
έτος 2014.

3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Tεχνικού προγράμματος οικ. έτους
2014.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 1922 Κιάτο 23 – 01 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 30- 01 – 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση της αριθ. 6/2013 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2012».

2. Παραχώρηση της χρήσης του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Καλογεροπούλου και Παν. Παπαληγούρα στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

3. Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών: α) Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, β) Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014.

4. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια καυσίμων μετά την παράταση της σύμβασης με την 411/27-12-2013 απόφαση Δημάρχου και την καταβολή οφειλομένων από ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα προμήθειας καυσίμων και ασφάλιστρων οχημάτων του Δήμου .

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και εγγραφή του ποσού ως εσόδου και εξόδου για «Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, ωφελουμένων προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο ΙΚΑ»

7. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού του Δήμου Σικυωνίων αποκλειστικά για την κατάθεση οφειλών από οφειλέτες του Δήμου, (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) .

8. Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθέσιμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

9. Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου .

10. Αποδοχή ποσού 1.393,23€ για την «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων του των Κέντρων Εξυπηρέτησης πολιτών (Κ.Ε.Π.) για το δ’ τρίμηνο έτους 2013 τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για κάλυψη μισθωμάτων πρώτου εξαμήνου 2011.

11. Καθορισμό αμοιβής τoυ δικηγόρου κ. Τασούλη Δημητρίου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 281 του Ν.3463/2006 .

12. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με την Μουσική Σκηνή
«Γ. Σπανός» στην Συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την 9-3-2014 αφιερωμένη
στην Γυναίκα και ψήφιση πίστωσης.

13. Έγκριση της αριθ. 7/2013απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαύκας
με θέμα: «Συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση της χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαύκας στον αθλητικό σύλλογο ΣΟΤΟΚΑΝ ΚΑΡΑΤΕ (ΟΛΥΜΠΙΟ)».

14. Συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) για την εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια» άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3861/10 .

15. Ορισμός Υπόλογου Διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό
έτος 2014».

16. Ορισμός αναπληρωτών Δημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων Λαϊκών Αγορών σε παραγωγούς [Π.Δ. 51/2006 αρθρ. 3 παρ. 6]».

17. Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 € για το έτος 2014.

18. Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2014.

19. Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους 2014.

20. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Ορφανού Αργυρίου στην οδό 25η Μαρτίου 21 στο Κιάτο.

21. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Κρουστάλλη Αργυρίου στην οδό Αριστοτέλους αριθ. 50 στο Κιάτο.

22. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Φίλη Θεμιστοκλή στην οδό Πετμεζά αριθ. 2 στο Κιάτο.

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεσινού », της αριθ.35/2011 μελέτης της Τ.Υ

Print Friendly, PDF & Email

Copy of Πρόσκληση 1.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 593 Κιάτο 10 – 01 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 14- 01 – 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1.2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 593 Κιάτο 10 – 01 – 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 14- 01 – 2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 30354 Κιάτο 20 – 12 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 27-12- 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

1. Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2007-2013» με τίτλο:
« Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ. Ε. Φενεού Δήμου Σικυωνίων».

2. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την προστασία ευπαθών κοινωνικών ομάδων – καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος .

3. Έναρξη διαδικασιών κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων στην
Δ. Κ. Κιάτου .

4. Τροποποίηση της αριθ. 183/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συζήτηση
και λήψη απόφασης για την επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης .

5. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου
Σικυωνίων και των Ν. Π.Δ. Δ. του , για το έτος 2014, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.

6. Παραχώρηση χώρου σε Νηπιαγωγείο του Δήμου Σικυωνίων για την στέγαση νέου
τμήματος Ένταξης.

7. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.

8. Αποδοχή ποσού από φόρο Ζήθου , Τέλη διαφήμισης κατηγ.Δ , τέλη ακίνητης περιουσίας και τροποποίηση προϋπολογισμού .

9. Παραχώρηση χρήσης γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης στον αρδευτικό σύλλογο : «Αρδευτικός Σύλλογος Τιτάνης – Ασκληπιός Τιτάνης».

10. Έγκριση της αριθ 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με
Θέμα : Παραχώρηση χρήσης δυο(2) αιθουσών του Α΄ ορόφου του Κοινοτ. Γραφείου
στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας.

11. Απόφαση στήριξης του αγώνα περί εναντίωσης στο κλείσιμο των Πολυϊατρείων ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) Κιάτου.

12. Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων .

13. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Μείζονος Μειοψηφίας με θέμα : «Δυνατότητα αγοράς
ή απαλλοτρίωσης ακινήτου όμορο της Πλατείας Ελευθερίας» .

14. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων στην εδαφική περιφέρεια
του Δήμου Σικυωνίων.

15. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων ως συνδιοργανωτής με τον ΕΚΦΕ Ν. Κορινθίας στην Έκθεση με θέμα : «Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία» και ψήφιση πίστωσης.

16. Έγκριση της αριθ. 94/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ
«Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσης έτους 2014».

17. Έγκριση της αριθ. 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Ψήφιση προϋπολογισμού και
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2014».

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Κορτές Μαρία .

19. Έγκριση κοπής δένδρου στο Νεκροταφείο της Τ.Κ. Κυλλήνης .

20. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου
Τ. Κ. Κεφαλαρίου ».

21. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου –
Σφαγεία».

22. Έγκριση 2ουΑΠΕ του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος
Τ.Κ. Ψαρίου.

23. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση Δημοτικών τουαλετών Δ.Κ. Κιάτου», της αριθ.22/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις διαμορφώσεις δημοσίων χώρων οικισμών», της αριθ. 1/2005 μελέτης της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας .

25. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου», της αριθ.8/2012 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου.

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικής οδοποιίας Τοπ. Κοινοτήτων Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ.21/2012
μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

27. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:
«Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου » της αριθ.
20/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

28. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:
«Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κυλλήνης » της αριθ.
5/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου ». της αριθ. 11/2012
μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Διαμόρφωση ανάπλαση πλατείας Ελευθερίας Κιάτου ». της αριθ. 94/2009
μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας χρόνου παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη οδοποιίας από Τ. Δ. Φενεού έως διασταύρωση Αγ. Νικολάου».

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας χρόνου παραλαβής της μελέτης με τίτλο:
«Μελέτη οδοποιίας από Τ. Κ. Πανοράματος έως διάσελο κυνηγού» .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 28889                                                                     Κιάτο 6 – 12 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 12-12- 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

1. Αποδοχή του Προγράμματος «Άθληση για όλους» περιόδου 2013 – 2014 στο Δήμο
Σικυωνίων .

2. Αποδοχή χρηματοδότησης, από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2013), τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ψήφιση πίστωσης για «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές τους ανάγκες.

3. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού έτους 2014 – 2015.

4. Παραχώρηση χώρου σε Νηπιαγωγείο του Δήμου Σικυωνίων για την στέγαση νέου
τμήματος Ένταξης.

5. Έκδοση ψηφίσματος κατά της εκχώρησης ονομασιών των Π.Ο.Π Ελληνικών προϊόντων στον Καναδά .

6. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του
Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. μετά από άγονο διαγωνισμό.

7. Έγκριση της αριθ. 46/2013 απόφασης «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Έγκριση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 ».

8. Έγκριση της αριθ. 47/2013 απόφασης «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους ».

9. Τροποποίηση της αριθ. 217/2013 απόφασης Δ. Σ. με θέμα : «Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου για το Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων, έτους2013».

10. Αποχώρηση του Δήμου από την «Aναπτυξιακή σύμπραξη – Οικολογική Κοινωνία»
και ανάκληση των αριθ.202/2012 και 89/2013 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου .

11. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας.
(παρ.6του άρθρου 199του Ν. 3463/2006).

12. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου
Σικυωνίων και των Ν. Π.Δ. Δ. του , για το έτος 2014, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.

12. Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων Δημοτικών τελών έτους 2012 βάση της
αριθ. 280/ 2007 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου .

13. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2013.

14. Έγκριση της αριθ. 248/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Επιβολή τέλους απαλλοτρίωσης ακινήτων στην Δ. Κ. Κιάτου».

15. Έγκριση της αριθ. 11/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση
πλημμυρικών φαινομένων».

16. Έγκριση της αριθ. 12/2013 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής με θέμα:
«Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις
και παγετό».

17. Οριοθέτηση τμήματος ποταμού Ασωπού ( χ. θ. 16 +776) στο Δήμο Σικυωνίων στα πλαίσια της μελέτης – Κατασκευής του έργου : «Αυτοκινητόδρομος, Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσάκωνα».

18. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Δεληστάθη Κων/νου στην οδό Χρ. Σμύρνης αριθ.50 Β στο Κιάτο.

19. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. κ. Μπουμπούση Βασιλείου στην οδό Χρ. Σμύρνης αριθ.50 Β στο Κιάτο.

20. Απαγόρευση χώρου στάθμευσης στην οδό Πετμεζά αριθ. 8 στο Κιάτο μπροστά από το «Κτηνιατρικό Κέντρο» ιδιοκτησία της κ. Ηλιοπούλου Βιολέτας .

21. Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφαση του Συμβουλίου της Τ. Κ. Μικ. Βάλτου με θέμα : «Λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκ. Ευάγ. Λαλιωτίτη»

22. Έγκριση της αριθ. 7/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Ψαρίου με θέμα :
«Χορήγηση άδειας παροχής ύδρευσης σε ποιμνιοστάσια στη θέση «Γκιόστια» από το
δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Ψαρίου»

23. Έγκριση της αριθ. 5/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Τιτάνης με θέμα :
«Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού έτους 2013 για το έργο:
«Αντιμετώπιση προβλημάτων αρδευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Τιτάνης».

24. Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαύκας με θέμα :
«Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Λαύκας στο
Αθλητικό Σωματείο «Αθλητικός και Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής Φιτνες».

25. Έγκριση της αριθ. 8/2013 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα: «Πρόταση διορισμού υδρονομέα επί των υδάτων του Νέου Αύλακα».

26. Έγκριση της αριθ.124/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα: «Εισηγητική έκθεση 1ου και 2ου τριμήνου του έτους 2013 για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού».

27. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη για την αποπεράτωση του διατηρητέου κτιρίου Τσίλερ».

28. Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

29. Διαγραφή χρεώσεων από καταλόγους Τ.Α.Π. της Δημοτικής Ενότητας Σικυωνίων.

30. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου».

31. Έγκριση 1ουΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ. Ε.
Σικυωνίων».

32. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή- συντήρηση Δημοτικών Καταστημάτων Τ. Κ.
Στυμφαλίας & Λαύκας ».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τσιμενταυλάκων και δικτύου άρδευσης Τ.Δ. Μποζικών », της αριθ.64/2010 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου .

34. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ. Κ. Σουλίου», της αριθ. 66/2011 μελέτης
της Τ.Υ. του Δήμου .

35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Αρχαίας Φενεού », της αριθ.21/2011 μελέτης
της Τ. Υ. του Δήμου.

36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου», της αριθ.72/2011 μελέτης της Τ. Υ.του Δήμου.

37. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση ισογείου Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μικ. Βάλτου», της αριθ.71/2011 μελέτης της Τ. Υ. του Δήμου.

38. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου στο Τ.Δ. Γκούρας», της αριθ.32/2008 (Ειδικός προϋπολογισμός 2008) μελέτης της Τ. Υ. Δ. Κ. Ν. Κορινθίας .

39. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μουλκίου » της αριθ. 35/2012
μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου .

40. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου – Σφαγεία ».

41. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Φενεού».

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 27681 Κιάτο 19 – 11 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
20 – 11 – 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Καθορισμός ειδικής αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 26782 Κιάτο 08 – 11 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 13-11- 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού
έτους 2014.

2. Αποδοχή Προέγκρισης Δημοπράτησης της πράξης «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου
στη Δ. Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη, Μιαούλη
και Πετμεζά.

3. Αποδοχή Προέγκρισης Δημοπράτησης της πράξης «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους».

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Στυμφαλίας », της αριθ.19/2008 μελέτης του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

5. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Κρυονερίου », της αριθ.25/2011 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων .

6. Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα: «Χαρακτηρισμός της Τ.Κ. Ψαρίου Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων ως Mαρτυρικό Xωριό» .

7. Άνοιγμα λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης σε Τράπεζα .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 26783 Κιάτο 08 – 11 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 13-11- 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 21:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
έτους 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 26432 Κιάτο 05 – 11 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Δ.Ε. Στυμφαλίας στο Καφενείο «Τριαντάφυλλος» την 06 – 11 – 2013 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων 3 παρ. 9 και άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ανταποδοτικά έργα στη Δημοτική Ενότητα Στυμφαλίας.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 26278 Κιάτο 1 – 11 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 7-11- 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 22:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.)
έτους 2014.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 26188 Κιάτο 1 – 11 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 7-11- 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού
έτους 2014

2. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) ,για την εκτέλεση της πράξης: «Ενίσχυση υδροδότησης του Δήμου Σικυωνίων» .

3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «ΠΟΔΗΛΑΤΟΥΠΟΛΕΙΣ » για την συντήρηση
και λειτουργία του Συστήματος Κοινοχρήστων ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων ».

4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ. Κ. Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη, Μιαούλη και Πετμεζά».

5. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δράσης ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας , Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την εφαρμογή προγράμματος διαλογής στη πηγή βιοαποβλήτων του Δήμου Σικυωνίων.

6. Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» ως προς το σκέλος της χρηματοδότησης .

7. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες του Φυσικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Αστικού Συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας Αρκαδίας Κορίνθιας και Λακωνίας.

8. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης περί επιβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.

9. Έκδοση Κανονιστικής απόφασης περί: «Καθορισμός Κοινοχρήστων χώρων (θέσεων) άσκησης στάσιμου εμπορίου» .

10. Έγκριση της αριθ. 116/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού
οικ. έτους 2013».

11. Έγκριση της αριθ. 4/2013 απόφασης Τοπ. Συμβουλίου της Τ.Κ. Ματίου με θέμα:
«Αδειοδότηση Σταυλικών εγκαταστάσεων» .

12. Ορισμός Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης Διοικητικών Πράξεων, για καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου.

13. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου εμπορίου για το έτος 2014.

14. Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών για την συμμετοχή, επαγγελματιών πωλητών ή παραγωγών σε λαϊκές αγορές για το έτος 2014.

15. Διάλυση σύμβασης του έργου «Ανάδειξη αξιοποίηση χώρου πρώην Σταφιδεργοστασίου και δημιουργία Πολιτιστικού Πολυκέντρου – Κατασκευή Ενυδρείου, του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίας».

16. Παραχώρηση χρήσης, συντήρησης και λειτουργίας της Δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης στη θέση «Μαυρόρεμα» της Τ. Κ. Καισαρίου στην Αστική Εταιρία με την επωνυμία : «Αρδευτικός όμιλος γεωργοκτηματικών Καισαρίου Κορινθίας – Μαυρόρεμα».

17. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

18. Αναγκαιότητα πρόσληψης Υδρονομέα με δίμηνη σύμβαση για το αρδευτικό έργο Λαύκας Καστανιάς, αρδευτικής περιόδου 2013».

19. Τροποποίηση της αριθ. 288/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Τροποποίηση χρήσεων γης στην Παλαιά Εθνική Οδό (Κανελλοπουλου – Σφαγεία)»
μετά την αριθ. 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

20. Καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του
Ν. 3463/2006 .

21. Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.

22. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φιλλύρα από τον ιδιώτη
κ. Τζουμάκα Πέτρο».

23. Μετατόπιση περιπτέρου του δικαιούχου κ. Μαμάση Βασιλείου στη Δ. Κ. Κιάτου.

24. Έγκριση της αριθ. 35/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί: « Πρόταση ένταξης στο υπό κατάρτιση Γ. Π. Σ. του Δήμου Σικυωνίων η χωροθέτηση μικρών Τουριστικών μονάδων Εναλλακτικού Τουρισμού στις εκτός Σχεδίου περιοχές

25. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013

26. Έγκριση της αριθ. 40/2013 απόφασης «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου», της αριθ.70/2011 μελέτης της Τ.Υ.

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Στυμφαλίας », της αριθ.19/2008 μελέτης του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

29. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Δ.Ε. Σικυωνίων» της αριθ.21/2012 μελέτης
της Τ.Υ.

30. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου» της αριθ.22/2012 μελέτης της Τ.Υ.

31. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – Διαμορφώσεις Δημόσιων χώρων οικισμών» της αριθ.27/2009 μελέτης
του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

32. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ. Κ. Κιάτου» της αριθ. 57/2011
μελέτη της Τ.Υ.

33. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο:
«Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου» της αριθ. 20/2012
μελέτης της Τ.Υ.

34. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση Επισκευαστικών εργασιών Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς».

35. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποπεράτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων».

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 23233 Κιάτο 27 – 09 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 3- 10- 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο:
«Αποκάλυψη , Προστασία και ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Σικυώνας».

2. Έγκριση Αιτήματος του Δήμου Σικυωνίων προς την ΕΤ.Α.Δ. για την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου ΑΒΚ 3528 για την στέγαση του Γυμνασίου και Λυκείου Καλλιάνων.

3. Επικαιροποίηση της αριθ. 132/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

4. Επικαιροποίηση της αριθ. 177/2007 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

5. Ορισμός ειδικής αμοιβής κατ’ άρθρο 281 του Ν.3463/2006 για το χειρισμό υπόθεσης ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο μας που αφορά στην ακύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1160/οικ/12-10-2006 απόφασης του Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Διαχείρισης των υδάτων της υδατικής λεκάνης Στυμφαλίας.

6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ».

7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ».

8. Παραχώρηση διαχείρισης των ειδικών πυροσβεστικών αντλιών μετά από αίτημα της
Σ.Ι.Π.Π.Ε .

9. Καθορισμός οριογραμμών οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος Ελισσώνα
(Χ.Θ.19+321) στην Δ.Κ. Κιάτου.

10. Τροποποίηση της αριθ. 11/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας
ως προς την αντικατάσταση αναπληρωματικών μελών του Δήμου Ξυλοκάστρου στο
Δ. Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων

11. Έγκριση της αριθ. 3/2013 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα :
«Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πρώην Δημοτ. Σχολείου Ψαρίου, στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Ψαρίου».

12. Έγκριση της αριθ. 32/2013 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΔΕΔΗΣ», με θέμα: « Eγκριση Οικ.
Απολογισμού Διαχειριστικής χρήσης 30-9-2011- 31-12-2013».

13. Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην ίδρυση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρίας με την επωνυμία «Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Πελοποννήσου» .

14. Έγκριση της αριθ. 67/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού».

15. Έγκριση της αριθ. 102/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού».

16. Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο: «Αρχαία Σικυών και Σικυώνια Προσωπογραφία».

17. Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων
του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στην εκδήλωση με θέμα : «Παραβατικότητα των νέων».

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Μαυρονάσιου Ιωάννας.

19. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

20. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικον. έτους 2013.

21. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (3η Δόση).

22. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φιλλύρα από τον ιδιώτη κ. Τζουμάκα Πέτρο .

23. Χορήγηση άδειας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου από επιχείρηση προσφοράς τροφίμων και ποτών .

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας» .

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «Δημοτική Οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Φενεού».

26. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: «Αποπεράτωση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου».

27. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Σικυωνίων».

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Ψαρίου».

29. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Ανακαίνιση γηπέδου ποδοσφαίρου Ανατολικής Τραγάνας Κιάτου».

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 18951 Κιάτο 8 – 08 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 12- 08 – 2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Καθορισμός ανώτατου ύψους εξόδων ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα για την Κατάρτιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.

2. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
και των Ν.Π.Δ.Δ.

3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.

4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Σικυωνίων για την Υπάλληλο του Δήμου κ. Δήμητρα Καραμάνη.

5. Έγκριση της αριθ. 49/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας».

6. Έγκριση της αριθ. 50/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πιστώσεων και έγκριση διενέργειας προμηθειών».

7. Έγκριση της αριθ. 51/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας».

8. Έγκριση της αριθ. 52/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας».

9. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου με θέμα : «Εξέταση της από 5-8-2013 αίτησης του κ. Γαλάνη Βασιλείου περί παραχώρηση χώρου της πλατείας της Τ. Κ. Ψαρίου για διοργάνωση εκδήλωσης».

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013.

11. Αναγκαιότητα εκπόνησης οριστικής μελέτης περιβαλλοντικού σχεδιασμού και των τευχών Δημοπράτησης του έργου : «Σχεδιασμός προγράμματος διαλογής στη πηγή αστικών (οικιακών και εμπορικών) βιοαποβλήτων Δήμου Σικυωνίων και Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού».

12. Αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσιών σε ιδιωτική Εταιρεία φύλαξης και προστασίας των Δημοτικών χώρων του Δήμου Σικυωνίων.

13. Απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Κλεισθένους 75 στο Κιάτο μπροστά από το Αρτοποιείο ιδιοκτησίας Νικ. Πλέστη.

14. Κοπή δένδρων στο Νεκροταφείο της Τοπ. Κοινότητας Καλιάνων μετά από την 29-7-2013 Γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. κ. Σελέκου Κων/νου.

15. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κυλλήνης.

16. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».

17. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Κλημεντίου.

18. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Τουαλετών Δημοτικού κτιρίου Δ. Κ. Κιάτου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση EKTAKTHΣ Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 18533 Κιάτο 02 – 08 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
02 – 08 – 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 20:30 σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεχιζόμενης Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ :18164 Κιάτο 31-07-2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε την 01 – 08 – 2012 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 8.30 μ. μ. στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ, λόγω διακοπής ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (30-07-2013), στο Δημ. Κατάστημα για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των υπολοίπων 16 θεμάτων, της 17645/ 25-07-2013 πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του 3463/06 Δ. Κ. Κ.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Λεονάρδος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 17644 Κιάτο 25 – 07 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 30- 07 – 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 20:30΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 17645 Κιάτο 25 – 07 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 30- 07 – 2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 21:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος προσέγγισης LEADER Βόρειας Πελοποννήσου του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ) της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» με τίτλο «Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων ) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δήμου Σικυωνίων Α’ Ειδικός προϋπολογισμός & Επικαιροποίηση της υπ’αριθ.11/2011 μελέτης (Τ.Κ. Κρυονερίου).

2. Τροποποίησης Ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2013 μετά την αριθ. 117/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

3. Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων δημοτών μας.

4. Τροποποίηση χρήσεων γης στην Παλαιά Εθνική Οδό (Κανελλοπούλου – Σφαγεία) μετά την αριθ. 18/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

5. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 46.900,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους για την Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών κτιρίων έτους 2013 (ΣΑΤΑ) . Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού .

6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2013.

7. Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος».

8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Κορτές – Μπαρέρα Μαρία – Νέλλη , περί μείωση ύψους μισθώματος σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δήμου Σικυωνίων στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού .

9. Έγκριση της αριθ. 45/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας
Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Τροποποίηση
προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης ».

10. Έγκριση της αριθ. 48/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Παιδείας
Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «Περί καθορισμού
δυναμικότητας των Παιδικών Σταθμών ».

11. Έγκριση της αριθ. 81/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικ. έτους 2013 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος » .

12. Έγκριση της αριθ. 83/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. –Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Ομάδας Διάσωσης Κορινθίας.

13. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Κλημεντιώτη Μαρία – Αναστασία .

14. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Ψυχογυιό Κων/νο του Αθανασίου.

15. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Ψυχογυιό Βλάσιο του Αθανασίου.

16. Ορθή Επανάληψη της αριθ. 98/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού και τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2013».

17. Απ’ Ευθείας Αγορά ακινήτου στην Τ. Κ. Φενεού ιδιοκτησίας κ. Λαχανά Γεωργίου.

18. Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας και Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Φούγια Νικ. στην Τ. Κ. Φενεού .

19. Έγκριση της αριθ. 2/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Πασίου με
θέμα : «Επικαιροποίηση της αριθ. 8/2011 απόφασης Τοπικού Συμβουλίου».

20. Έγκριση της αριθ. 13/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού
με θέμα « Παραχώρηση αίθουσας Συνεταιρισμού – νότια του καταστήματος της Τ.Κ.
Κάτω Διμηνιού στον Α.Ο. ΘΥΕΛΛΑ Κάτω Διμηνιού».

21. Έγκριση της αριθ.9/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ. Κ. Κρυονερίου
με θέμα: «Λήψη απόφασης – πρότασης επί αιτήσεως με αριθ. 15938/04-07-2013 της
κ. Δήμου Μαρίας».

22. Έγκρισης και παραλαβή της Μελέτης : «Στατική μελέτη για την αποπεράτωση του
διατηρητέου κτιρίου «Τσίλλερ» .

23. Έγκρισης και παραλαβή της Μελέτης : «Αρχιτεκτονική μελέτη για την αποπεράτωση του
διατηρητέου κτιρίου «Τσίλλερ».

24. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:
«Επισκευή – συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Παραδεισίου » της
αριθ. 20/2012 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

25. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:
«Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Ψαρίου » της αριθ. 22/2012
μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

26. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο:
«Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Δημοτ. Ενοτ. Σικυωνίων» της αριθ. 21/2012
μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

27. Έγκριση και παραλαβή εργασιών της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών πράξεων εφαρμογής Πολεοδομικών μελετών των περιοχών, Πλατάνια – Τραγάνα – Νεάπολη».

28. Λήψη απόφασης μετά από αίτημα του κ. Χαντζή Πέτρου και την σχετική γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Φενεού .

29. Λήψη απόφασης, μετά από αίτημα του κ. Ζαφείρη Νικολάου και την σχετική γνωμοδότηση του εκπροσώπου της Τ.Κ. Φενεού.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 14763 Κιάτο 21 – 06 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 27- 06 – 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 20:00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Αποδοχή Απόφασης Ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Δημιουργία Κέντρου
μελετών Αρχαίας Σικυώνας» στο Τοπικό Πρόγραμμα Προσέγγισης LEADER Βόρειας
Πελοποννήσου του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007-2013 (ΠΑΑ)» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Βορείου
Πελοποννήσου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ Α.Ε. ΟΤΑ) και
τροποποίηση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του
Δήμου οικ. έτους 2013.

2. Πρόσληψη προσωπικού για τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου μας.

3. Εκχώρηση διαχείρισης – δικαιωμάτων των αρδευτικών υδάτων και αρδευτικών γεωτρήσεων στην Τ.Κ. Κυλλήνης .

4. Έκδοση κανονιστικής απόφασης αναπροσαρμογής τελών νεκροταφείου στην Τ.Κ.
Κάτω Διμηνιού .

5. Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013.

6. Συζήτηση σχετική με θέματα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Σικυωνίων .

7. Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας ) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα
στο Δήμο μας .

8. Έγκριση της αριθ.10/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Ορισμός υδρονομέα άρδευσης και υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ».

9. Έγκριση της αριθ.8/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Κάτω Διμηνιού με θέμα : «Τροποποίηση της αριθ.5/2013 απόφασης Τ.Κ. Κ. Διμηνιού ως προς την παρ. 4 αυτής

10. Έγκριση της αριθ.5/2013 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Σουλίου με θέμα : «Λάθος εγγραφή σε κατάλογο άρδευσης έτους 2011 .

11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου .

12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Διαμόρφωση χειμάρρου Τ. Κ. Λαύκας» και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .

13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Έργα Βελτίωσης Σχολικών συγκροτημάτων Κιάτου
(1ου Γυμνασίου , 6ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου Γυμνασίου), Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
και Χορήγηση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου αυτού .

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ηςΤακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 8192 Κιάτο 11 – 04 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
11- 04 – 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο:
«Ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Νεάπολης»

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο:
«Ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Τραγάνας »

3. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Πρόσκλησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» του Πράσινου Ταμείου,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο:
«Ολοκλήρωση της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων »

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ηςΤακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 7630 Κιάτο 08 – 04 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
08- 04 – 2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (1η Δόση).

2. Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2013, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (2η Δόση).

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ηςΤακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 6287 Κιάτο 21 – 03 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
21- 03 – 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. Προγραμματισμός πρόσληψης Καθαριστριών Σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2013-2014.

2. Προγραμματισμός πρόσληψης Γιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας με σύμβαση μίσθωσης έργου έτους 2013.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 8ηςΤακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 5891 Κιάτο 14 – 03 – 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
15- 03 – 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέμα Ημερήσιας Διάταξης

1. «Επικαιροποίηση της αριθ. 10/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού Καθαριότητας για το έτος 2013»

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης ΔΣ ΝΠΔΔ “Η ΜΗΚΩΝΗ”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 85

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι πέντε (25) Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, προμηθειών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων κλπ ΕΚΠΟΤΑ (αρθρ. 46) για το έτος 2013.
2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών κλπ ΕΚΠΟΤΑ (αρθρ. 28) για το έτος 2013.
3. Συμπληρωματική εγγραφή νηπίου.
4. Λήψη απόφασης επί πρότασης του Συλλόγου «Σαν Παραμύθι».
5. Λήψη απόφασης επί αίτησης κας Μπρακούλια Αλεξάνδρας.
6. Λήψη απόφασης επί αίτησης κ. Κλημεντιώτη Νίκου.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Λυκείου Ελληνίδων Κιάτου.
8. Διεξαγωγή αποκριάτικων εκδηλώσεων.
9. Λήψη απόφασης επί αίτησης κας Σώκου Γεωργίας.
10. Αίτηση προσωπικού Β΄ Παιδικού Σταθμού.

Print Friendly, PDF & Email