Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-8-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 613

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις τριάντα (30) Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων για το σχολικό έτος 2013-2014 στον Α΄ και Β΄ Παιδικό Σταθμό.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης.
4. Ψήφιση πίστωσης για την προμήθειας σκάλας.
5. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και δέσμευση εγγραφής στον προϋπολογισμό 2014.
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για τη διεξαγωγή φθινοπωρινών εκδηλώσεων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 25-7-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 524

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι εννέα (29) Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας.
2. Ψήφιση πιστώσεων και έγκριση διενέργειας προμηθειών.
3. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας.
4. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση διενέργειας προμήθειας.
5. Ψήφιση πιστώσεων.
6. Ψήφιση πίστωσης.
7. Τροποποίηση τρέχοντος προϋπολογισμού και ψήφιση πιστώσεων.
8. Περί συμμετοχής στην υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην υπ’ αρ. πρωτ. 1331/29-3-2013 ανοιχτή πρόσκληση στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Δημιουργία/Υποστήριξη Πολιτιστικών Θεσμών και Ενίσχυση Δραστηριοτήτων στον Πολιτιστικό Τομέα» στο Ε.Π. Δ.Ε.Π.Ι.Ν. 2007-2013.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 25-6-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 419

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι επτά (27) Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση εγγυητικής επιστολής και εξουσιοδότηση υπαλλήλου.
2. Εξουσιοδότηση Προέδρου για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο διενεργούμενο διαγωνισμό – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε και την υπογραφή της σύμβασης.
3. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης.
5. Ψήφιση πιστώσεων.

Η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω προθεσμιών υποβολής αίτησης των Παιδικών Σταθμών στο Πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23-5-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 239

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι επτά (29) Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διοργάνωση εκδηλώσεων «ΣΙΚΥΩΝΙΑ 2013».

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 14-5-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 206

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι (20) Μαΐου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφιση πιστώσεων.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 και ψήφιση πίστωσης.
3. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης.
4. Ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για προμήθεια μουσικών οργάνων για τη Δημοτική Φιλαρμονική.
5. Συζήτηση για τον προγραμματισμό πολιτιστικών εκδηλώσεων στα «Σικυώνια 2013».
6. Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών, μεταφορών αποτελούμενη από 3 υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους (άρθρο 72 & 75 Ν. 3852/2010).
7. Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών, μεταφορών (άρθρο 67, 70 ΠΔ 28/80) που αποτελείται από ένα (1) μέλος του Δ.Σ. (αιρετό) και δύο (2) υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους.
8. Ορισμός επιτροπής επιλογής αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Α΄ και Β΄ Παιδικό Σταθμό Κιάτου.
9. Διοργάνωση αγωνιστικής διάσχισης Ζήρειας, τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης.
10. Αίτημα του Συλλόγου Κουρέων – Κομμωτών για πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 21/6/2013 και παροχή ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης, εξέδρας, τροποποίηση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης.
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ. 98/10-5-2013 εγγράφου του ΙΝ.ΚΑ.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-3-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 133

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις έξι (16) Απριλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:30΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης επί πρότασης του Συλλόγου «Σαν Παραμύθι».
2. Αιτήσεις πολιτιστικών συλλόγων.
3. Λειτουργία χώρων δημοτικού ακινήτου στην οδό Κλεισθένους και 28ης Οκτωβρίου στο Κιάτο.
4. Αίτηση για εγγραφή νηπίου στο Β΄ Παιδικό Σταθμό.
5. Αποδοχή δωρεάς βιβλίων από την κα Ανδριώτη.
6. Αίτηση Ομίλου Φίλων Ποιοτικού Τραγουδιού Κορίνθου «Ο Φοίβος».
7. Μεταφορά εξέδρας.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-3-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «Η ΜΗΚΩΝΗ»
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : 133

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ: ___________________________________________

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,

Όλο το άρθρο “Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη””

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δ.Σ. ΝΠΔΔ “Η Μηκώνη”

Συνεδριάσεις Δ.Σ. ΝΠΔΔ "Η ΜΗΚΩΝΗ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στα γραφεία του Δήμου στις είκοσι (20) Μαρτίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ μ.μ., για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα

Ο Πρόεδρος

 

                                                                                                               Σταματόπουλος Γεώργιος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.  Προγραμματισμός σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2013.

2. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2013 (ανανέωση σύμβασης).

 

Η συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω ύπαρξης προθεσμιών.

 

Print Friendly, PDF & Email