Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ και ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την
31- 01 – 2013 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 21:00΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

2. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013 που αφορά τις Τ.Κ. ΓΟΝΟYΣΑΣ, ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ, ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΤΙΤΑΝΗΣ, ΜΠΟΖΙΚΩΝ.

3. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη φακέλου περιβαλλοντικού προελέγχου για έγκριση τοπικού ρυμοτομικού για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Κιάτου».

4. Εγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας για έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού για την ανέγερση του 2ου Λυκείου Κιάτου».

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email