Πρόσκληση – Συγκλητήριο ΔΕΔ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 4-4-2013

Αριθ πρωτ: 7215

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
2.Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Απριλίου 2013 και ώρα 20:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

«Διαχείριση απορριμμάτων».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Οι εισηγήσεις θα είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου μας από Δευτέρα 8-4-2013.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση – Συγκλητήριο ΔΕΔ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς : -Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1- Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
2-Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 και ώρα 19:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο:«Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Καλογεροπούλου –Κολοκοτρώνη-Μιαούλη και Πετμεζά».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου ,επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως ,από την οδό Μαυρούλια έως τη 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής, από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email