Πρόσκληση Θεμάτων της 11/2011 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ Σ Ι Κ Υ Ω Ν Ι Ω Ν
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ. Πρωτ.: 14128

Κιάτο 14 Ιουλίου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προς τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η Ιουλίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για τα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών Τεχνικού ελέγχου
ΚΤΕΟ και κάρτας καυσαερίων οχημάτων του Δήμου.

2.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών χρήσεως
Μηχανημάτων Εργου έτους 2011.

3.- Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες
ΔΕΗ για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Κιάτου.

4.-Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια
τοπογραφικών οργάνων» προϋπ. € 31.000,00

5.- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και
παραλίας Κιάτου.

6 .- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Λυκόρεμα» της
Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου
Σικυωνίων.

7 .- Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση λιβαδιού «Διάσελο Γκιόζας-
Μαυροβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας
Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

8.- Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα του Δήμου.

9.- Ορισμός πληρεξουσίου Δικηγόρου σε Αγωγή της Κοντογιάννη Παναγιώτας
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά της Δημοτικής
Κατασκευαστικής Επιχείρησης Σικυωνίων (ΔΗΚΕΣ).

10.- Ορισμός Δικηγόρου σε Αίτηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Κορίνθου του Παπαδόπουλου Κωνσταντίνου κατά 1)του Δήμου και 2) του
Λουκά Λεβέντη σχετικά με αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης.

11.- Επικαιροποίηση της αριθμ. 188 /2009 απόφαση της Δημαρχιακής
Επιτροπής περί άσκησης ενδίκων μέσων για εγκατάσταση επιχείρησης
Βαλκάνου στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου.

12.- Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για αντιμετώπιση
αναγκών του Δήμου.

13.- Λήψη απόφασης για καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο
απογραφών και ισολογισμών του Δήμου.

14.- Αποδοχή δωρεάς φωτογραφικού υλικού και μιας παραδοσιακής φορεσιάς του
διατελέσαντος Δημάρχου Κιάτου (1858-1866) Ιωάννη Τουρνάκη από τον
δισέγγονό του Ευστάθιο Τουρνάκη.

15.- Αποδοχή δωρεάς ενεργειακής μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση και
την εξοικονόμηση ενέργειας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

Print Friendly, PDF & Email