Πρόσκληση θεμάτων της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 25718 Κιάτο 8 – 12 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 12 – 12 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30΄ μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2012

2. Υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΜΟΔ Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης και τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 για καταβολή δαπανών μισθοδοσίας στους μετατασσόμενους στο Δήμο μας υπαλλήλους από τους ομίλους ΟΣΕ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΟΑΣΑ.

4. Λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. του Ν. 3463/2006.

5. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου της Βαρβάρας Ευστρατίου στην Τοπική Κοινότητα Μουλκίου

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατόπιση περιπτέρων επί των οδών : α) Περιάνδρου & Σικυώνος και β) Εθνικής Αντίστασης & 28ης Οκτωβρίου

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αιτήματα άδειας πώλησης πόσιμου νερού με βυτιοφόρο

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Κιάτου

10. Εγκατάσταση των υπηρεσιών του ΚΑΠΗ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Κιάτου

11. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 21 μετά και το αριθ. 22337/11 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος.

12. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 12/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγάλου Βάλτου με θέμα «Οριοθέτηση του χειμάρρου στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου από οικία Αγλαΐας Στάθη έως οικία Παλαιολόγου Παναγιώτη».

13. Συζήτηση για ρύθμιση οφειλών του τέλους 2% ακαθαρίστων εσόδων.

14. Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Κατασκευή Τσιμενταυλάκων Τ.Δ. Μουλκίου».

Print Friendly, PDF & Email