Πρόσκληση θεμάτων της τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 24655 Κιάτο 25- 11 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 29 – 11 – 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.00 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Έγκριση του Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σικυωνίων.

2. Αποδοχή ποσού 29.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (ΣΑΤΑ 2011), τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων του Δήμου μας.

3. Αποδοχή ποσού, τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2011 και ψήφιση πίστωσης για «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» για κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

4. Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομ. Ετους 2011.

5. Εγκριση Σύναψης χρηματοδότησης και εκτέλεσης του Διετούς προγράμματος Δράσης 2011 –2013 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ). – Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην κοινή Επιτροπή- Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Σύμβασης.

6. Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας αγορά οικοπέδου στην Τ.Κ. Μικρού Βάλτου σύμφωνα με την αριθ.9/22.11.2011 απόφαση της Τοπ. Κοινότητας.

7. Επικαιροποίηση της αριθ. 239/2008 απόφασης του Δημοτ. Συμβουλίου με θέμα: «Παραλαβή της έκθεσης εκτίμησης του Σώματος Εκτιμητών για το οικόπεδο επί των οδών Καλογεροπούλου-28ης Οκτωβρίου και Εθν. Αντίστασης στο Ο.Τ. 50 του Δ.Δ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο: «περιβαλλοντική έκθεση & γεωλογική μελέτη ανανέωσης άδειας χρήσης νερού οκτώ (8) υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Ε. Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων.

9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ Α΄ βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2010.

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ψήφιση πίστωσης για την καταβολή επιδόματος στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Σπηλιώτη Φωτεινή, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009 στον πρώην Δήμο Στυμφαλίας.

11. Καθορισμός Κοινόχρηστων χώρων όπου θα επιτρέπεται η τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή των διαφημίσεων.

12. Καθορισμός τρόπου είσπραξης τελών παρελθόντων ετών Δημοτικής Ενότητας Φενεού.

13. Αποζημίωση επικειμένων απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας Κων/νου Βαρβιτσιώτη.

14. Επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων στη Δ.Ε. Φενεού.

15. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών κτιρίων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Σικυωνίων (Κο.ΔΕ.Δη.Σ).

16. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 12/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Μεγ. Βάλτου με θέμα «οριοθέτηση του χειμάρρου στην Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου από οικίας Αγλαϊας Στάθη έως οικία Παλαιολόγου Παναγιώτη.

17. Λήψη απόφασης για άνοιγμα Λογαριασμού.

18. Λήψη απόφασης για άνοιγμα Λογαριασμού στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

19. Δυνατότητα του Δήμου να τριτεγγυάται για την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων (Κο.Δ.Ε.Δη.Σ).

20. Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Γιάννη Γεωργόπουλου σχετικά με παραίτησή του από μέλος του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σικυωνίων (Κο.ΔΕ.Δη.Σ).

21. Τροποποίηση της αριθ. 14/2011 απόφασης του Δημο. Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών έτους 2011(άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ).

22. Λήψη απόφασης επί της αριθ.40/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Κιάτου με θέμα « Αίτημα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων για παραχώρηση προς χρήση του άλσους Μαγούλας για εγκατάσταση τριών ξύλινων οικίσκων για να λειτουργήσει το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας.

23. Λήψη απόφασης επί της αριθ.16/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Ψαρίου με θέμα «Παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πολιτιστικού Κέντρου Ψαρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ψαριωτών Κορινθίας.

24. Λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2011 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα: Πρόταση διορισμού υδρονομέα επί των υδάτων του Ν. Αύλακα

25. Λήψη απόφασης επί της αριθ.6/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Γκούρας με θέμα: «Περί καθορισμού χρήσης κτηρίου Κτηνοτροφικού Στεγάστρου στην Τοποθεσία ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΡΕΜΜΑ».

26. Λήψη απόφασης επί της αριθ.7/2011 απόφασης του Τοπ. Συμβουλίου της Τοπ. Κοινότητας Γκούρας με θέμα: «Περί Προτάσεως για την Εκμίσθωση του Κτηνοτροφικού Στεγάστρου στην Τοποθεσία ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ ΡΕΜΜΑ».

27. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση ζαρντινιερών επί του πεζοδομίου της οδού Μετ. Σωτήρος, έμπροσθεν του Ξεοδοχείου ΤΡΙΤΩΝ.

28. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης μπροστά από την ιδιοκτησία του κ. Ιωάννη Λιάρου επί της οδού Πλάτωνος 6 στο Κιάτο.

29. Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρου στη συμβολή των οδών Αράτου και Σόλωνος.

30. Λήψη απόφασης για την κοπή ενός δένδρου επί της οδού Σόλωνος 21.

31. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: « Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Τ.Δ. Στυμφαλίας» της αριθ. 19/2008 μελ. Τ.Υ. πρώην Δήμου Στυμφαλίας.

Print Friendly, PDF & Email