Πρόσκληση θεμάτων Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 21/28-9-2011

1-ΑΝΕΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 19682 Κιάτο 23 – 9 – 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς : α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε Τ Α Κ Τ Ι Κ H συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα την 28 – 9 – 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ. μ. σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/10 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
Ο Πρόεδρος

Λεονάρδος Αναστάσιος

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης –αίτησης χρηματοδότησης πράξης του Δήμου από το πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

2. Έγκριση και Παραλαβή του σταδίου της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μελέτης με τίτλο : «Μελέτη βιολογικού καθαρισμού Στυμφαλίας – Αλέας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης του Δήμου στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Σικυωνίων με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου για την παροχή Υπηρεσιών.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα αγοράς αγροτεμαχίων εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Τοπικού Διαμερίσματος Αρχαίας Φενεού – Δ. Φενεού –Ν. Κορινθίας και στην θέση «Δραγάτα».

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ` αριθ. 21/19.04.2011 Απόφασης της ΚΟ.Δ.Ε.Σ. περί «Πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Αποζημίωση Προέδρου».

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ` αριθ. 19/19.04.2011 Απόφασης της ΚΟ.Δ.Ε.Σ. περί «Έγκριση Ισολογισμού οικονομικού έτους 2010».

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ` αριθ. 09/15.09.2011 Απόφασης της ΔΗ.Κ.Ε.ΣΤΥΜ., περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011».

9. Αποδοχή χρηματοδότησης 20.000,00 € (επιχορήγηση σε Ο.Τ.Α. για παιδικές εξοχές) αναμόρφωση προϋπολογισμού και εγγραφή πιστώσεως 20.000,00 ΕΥΡΩ σε Κ.Α. του προϋπολογισμού για δαπάνες λειτουργίας παιδικών κατασκηνώσεων».

10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού (Λογιστική Τακτοποίηση εσόδων εξόδων) για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου- Σφαγεία Δ.Δ. ΚΙΑΤΟΥ» (Ρυμοτομία- Ανταποδοτικό).

11. Επικαιροποίηση της 485/2008 απόφασης Δ.Σ. για καθορισμού αμοιβής Δικηγόρου για την δικαστική υπόθεση κατά της κ. Γεωργούση Ουρανίας , η οποία διενεργεί ψεκασμούς σε κτήμα ιδιοκτησίας της πλησίον του 3ου Δημοτικού Σχολείου.

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου για την δικαστική αντιμετώπιση νομικού ζητήματος (υπόθεση λειτουργίας επιχείρησης Βαλκάνου).

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού ) του έργου «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων» της αριθ. 82/2010 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου Σικυωνίων.

14. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έκδοση κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών.

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση απαγορευτικών εμποδίων κατά μήκος του πεζοδρομίου μπροστά από το Εμπορικό Κέντρο ΚΟΒΑΤΖΗ επί της οδού Νικηταρά.

17. Αποδοχή παραίτησης της κ. Αθανασούλη Ελένης από μέλος των Δ/κών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων (με την παλαιά τους μορφή) ΚΑΠΗ και Οργανισμού Παιδικών Σταθμών, από τις Σχολικές Επιτροπές του 2ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου καθώς και από τη θέση της ως Αντιπροέδρου της ΚΟΔΕΣ.

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της από 30.8.2011 αιτήσεως της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΜΠΡΙΤΖ σχετικά με την παραχώρηση χώρου στέγασης των νέων αθλητών.

20. Κατάρτιση νέου πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της παροχής κοινωνικής εργασίας.

21. Λήψη απόφασης για σύσταση ομάδας εθελοντών του Δήμου.

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «ΝΕΩΝ ΘΥΕΛΛΑ Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ», περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Κιάτου για διεξαγωγή αγώνων την ποδοσφαιρική περίοδο 2011 –2012.

23. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως Αθλητικού Συλλόγου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΙΑΤΟΥ» περί παραχώρησης του Δημοτικού Σταδίου Κιάτου για διεξαγωγή αγώνων την ποδοσφαιρική περίοδο 2011 – 2012.

24. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κοπή των κυπαρισσιών στο χώρο του κοιμητηρίου της Τ.Κ. Πασίου.

25. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες Δ.Ε.Η. για επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο ΚΙΑΤΟ {Ηλεκτροδότηση Δ.Ε.Η. σε τριφασική παροχή (3φ ν2) στο Κιάτο ( πλατεία στην συμβολή των οδών Κροκιδά , Αριστοτέλους , 28ης Οκτωβρίου)} σύμφωνα με την 266/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

26. Πρόσκληση για την υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».

27. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την στέγαση Σχολικής Μονάδος «Τάξη Υποδοχής Αθίγγανων».

28. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Λεωνίδα Κύρκου.

29. Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του Λυκούργου Καλλέργη.

Print Friendly, PDF & Email