Πρόσκληση Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Αριθ. Πρωτ. 20409

Κιάτο  19-12-2022

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, 

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

 

Καλείστε  όπως προσέλθετε  στο Δημοτικό  Κατάστημα  του Δήμου Σικυωνίων την 21η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30′ μ.μ., σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή  αντιπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΣΑΚ, βάση του άρθρου 1 του από 20-1/3-2-58 Β. Δ/τος, όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο  66 του Ν. 4546/12-6-2018 (ΦΕΚ 101/12-6-2018)

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

   ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email